Dataset for CDS BCL-2-like of organism Lonchura striata domestica

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                           *** *       * * *  * *   *    **                  
ATG------------------tacagcagtAACcGggagttaGtGaTtgAcTttgTttccTAcaagctctcacagaaagg
   gctcatccggggagaaga-------aa   t -----ct a t gt t aca ccat  t-----------------
                     gg ta g           a     c ca g              a     t    gg  
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              * **  ****                               **     **
atacagctggagtcagctggaagaggaggaTgAGaaCAGG------------------------------aCTgacttTG
------------------------------ t  gc    gtatccctgcctccagatcactccgcttctg  a--gc  
    ga    g   t  c                                                      ct    
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*       *     *  *                           * ** *  *  **   ** * * * *      *  
CaggggagGaggacGagA-------------tggacgggg---tcCtCAaCggGagCCcctCCtGgCaC-GcggccaCca
 gatttgt ctcct ga cttctgatcacac---------gtc-t g  c tc ga  a--  c a t g --attg t-
    a c      a                    g t  t      a          gc  a   c    t       
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    **                                * *  *    *** *   ***          *       *  
gccaCAtagtgaatggagccactgtgcaccagagc--aGcCtcGaagtCCAtGagaTCCgtcgagcagcCgatgtgaG-g
----  c----------------------------tg- t ct cgcc   g tcg   ---------t ttcccac ac
                    c c     gag g    c        aa     g     ac          c        
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  **            * ***                        **   *        *      *  * *  ** *
CAggCGctgagagaggcaGgGGAtgagtttgagctgaggtaccggcgGGcgtTcagcgaccTcacttcCcaGcTccACaT
  aa  ------------ a   ------------------------  atg ttcgccaa gttggg ag a tg  c 
                             ctcc gac c    a a    c            c   a          
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *   *     *    **          **       **  ** * **    **    *****       ********  
cActcCcagcaC---aGCgtatcagagcTTtgagcagGTagTGaAcGAactgTTccgcGATGGa---gtgAACTGGGGcc
g ggt tttag tgtt  caggagcctt  cattgga  ga  g t  gaac  tgct     gaatact        aa
   c   g       g        a          c       g           a                      
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **  ** *  ****    ** ** **     *         *  *  ***** *        *  **           
GcATcgTGgCttTCTTctccTTcGGaGGagcctT-------gtGcgTggAGAGCgT--tgttaaGgaGAtgagggtattg
 a  ta  a ca    tgag  t  c  tcttc caccaagaa tt ca     a gggaaccg ct  cttttcccgac
                 a             ga                         c            gca a c  
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * *    **       *  ** **   **** * *      **         *****  * *  ** ** ** **** 
gtGaAacgcATcgtgtctTggATgACcacGTACtTgAccgaccACttggatcccTGGATccAgGagAAtGGcGGaTGGG-
aa g ggag  ttctaac tc  c  tga    c c tacgga  caacccgaa     tg t cc  c  t  c    a
     ca       c           a      a   a a     a     a             a     a        
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *   ***  *  *  *   *   **                             *  **  *            ****
--AgcgCTTtgTggAccTctaTgggAAcgatgctgctgccgagatgagaaaaggccAggAGacCttcaacaaatggCTCC
aa tgc   cc -- gt gag ttc  ----------------------------- ta  gt actgttttcctt    
                a         a                                       c gg        
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *     *      *    *  **   *  *  ** *   *       * *                             
tGa----CcggggcGacggTggCCggaG--TgcTTcTgctGag-----GgAtt--------cctgctg------------
a gattt tctcct tt-- at  ttt tt cg  g tga --cactt t ccagtattag-------ctcatttcggtc
     ca a c aa   ca     c    c           g ag ga c    cc      tcatc aatgcg t  a 
                                                              g  g       c      

       810       820       830       840         
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....
                                              *  
-----------ccgca----------------------------agTga
ccgctcagacc-----tgtggagcacgaggattagcattagcccgt ag
           ttat g g                          c   
           a                                     
© 1998-2022Legal notice