Dataset for CDS BCL2A1 of organism Sarcophilus harrisii

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***** * *   * *  *  **     ** *   ** * *  * ** * *  *******    *  *    **    ** 
ATGGCtGaT--tGtGaaTtcCAttatgTTcAcatGCtAgCc-CaGGaCtActTGAAGCAtgttCaaCaaatGCc--aCGa
     g c gcg c gc ct  gcgga  t agc  a c tg g  c g ga       gcgg tg gggc  tcag  c
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  ***  * * ** * *  *   ** *   * **     * *** ** ** ***        * **     *  ***  
CtgGGAtcAtGtCTaCaTagGacaTCtCaaaTaCT--tcaAaAAGtTGcTTtCTC--------TgTCcaagaAgaAGTtg
 ga   -- c g  c g ca ---  c gcc g  gacag g   g  a  g   acagtaaa a  ----- ag   ct
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * ** ** *   **  **  * ****    ***            * **** * ****** **** ****   * **  
aAaAGgATaTggaAAcaTTctTgAGCActttGGAcattacttctgtAgATTGtGcCAGAAG-AATTtTCAAcagTgTTat
c g  a  t --c  tc  tc a    tgca   tg---------- a    a a      a    a    gga a  --
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *** *  * ****                       * *** ***   *  * *    ** *   **  *
ggaaaaggaaTTTgAggAtGGCAtcatcaactggggacggattgtcAcCATaTTT--gCttTtGggggAAtTctcATtaA
----------   a ac a    ----------------------a a   g   tat cc c atac  a tca  -- 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **** *   ** *  *   **   * * * *   *     ***********    *** * * *  *   ***  ** 
GaAACTtCtgaGAcAcaGagcTCcacTgAcTaTggaCactcaTGAAGAAATTTctcaTTTtAtTgCtgAgttCATaaTGa
 t    a atg  t tg ---  agg t t t cag -----           ----   c c t cc aaa   cc  g
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  *   * ***  ***  * **  ** *   ***                                             
AcaAcatAgCAGaaTGGatAaGAcaAAaTggaGGAtg-------------------------------------------
 ac ttc t   cc   tg t  tg  g acg   g-ggtgattgctcacagtaaatatcaagagtctcagagaatttca
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atctttctaagcatgcaggatgaaattgagacagaagaaattatcaaggatatttttaaacaaggcaaaacatgttttat
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ccctcgatacaaattcaatagtaactacatggatatggtcaggttattttcagctgaagaaattttttcacttcccaaaa
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                           ***    ***       ****
-----------------------------------------------------------GGGggtcTGGatctcatCTTC
catcctggaacattcatcagcctggtgatgatgaagtacgggaggaggctttgtctacc   aaaa   -------    
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**        *** *     **** * ** *      ***  *      *  **** *   ***   * ***        
ATgccaggtcTTGgAtttgaCCAAcAgGGaAaccgccTGGgaAgggggaAggGATAcTatgACActtAcCTGa-------
  aaagaact   a c----    t t  t ------   cc aacttc ca    t tca   aag t   gagagatg
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------aattgctttggctttcaa--------------------------------
cttccaacaccaaaaaagaagaccttacac------------------agagcagatctgtgatgcagtgccagtgggag
                                 gta   tc     tg                                

       890       900       910       920    
....:....|....:....|....:....|....:....|....
                                            
--------------------------------------aaataa
aagatgatatgagaatagatgaagtgctctatgaagac------
                                        g   
© 1998-2021Legal notice