Dataset for CDS BOK of Organism Lates calcarifer

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** *  * **  * ** *********** ** **          *********** ***   ***** ********
ATGGAGaTgtTgCGccGcTCcTCTGTGTTTGCgGCcGAa---------GTGTTTGACCGaTCGcccACCGAcAAGGAGCT
      g cc a  ga g  t           a  a  ggtcctggat           g   ttg     g        

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********** **** **  * ***** ******** *  ***** ** ****    ***  * ** ***** **  ***
GGTGTCCCAGgCCAAgGCacTaTGCAGgGACTACATcCatTCCAGgCTgAACCgtgcCGGcaTaGGcTGGTCtAAccCTG
          t    a  ct g     a        t tg     a  c    agaa   gc g  a     c  aa   

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *   ** **  * **    * ****** *  *** * ******** ** ** ** ** ***** *** ******  
AaCaCggaCTgTCagCaTCaggtGgAGCACTgGgaGAGaTaTCCTCGGTtCTgCTgTGgCTgGGCGAtGAGtTGGAGTac
 g t aac  c  tc c  gaac c      t ct   g g        g  t  c  t  c     c   c      gt

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * *  ****   * * * * ** ** ** ** ** ** *** ** * ** **    **** * **** ** ********
cTtCgaCCCAacgTtTaCcGcAAtGTaGCaCGaCAaCTaAACaTCaCaGTgGCatcaGAGAgCgTGGTgTCtGATGCCTT
a a ag    gtt g t a g  c  g  g  g  g  c   g  t t  t  catg    a a    t  g        

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *  ** **  **** ** ** ** *                  ***** ********** ********  *  ***
CcTgGctGTaGCtgCAGAcATtTTcTCcA------------------CAGGTgTAACATGGGGaAAGGTGGTgtCttTGT
 a c gc  g  aa    g  c  t  a caggtaggtacaggcatg     a          c        ag ca   

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** ** ** ** *** **************** ** ** ** ****** * *  ***** *   * ** *** *  **
AcGCtGTgGCaGGgGCCtTGGCAGTGGACTGTGTaCGcCAtGGtCATCCAgCcAtgGTTCAtAccaTcGTcGACtGcaTG
 t  g  a  t  a   c                c  a  a  a      a a ct     c ttg g  g   a tc  

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  **************   ***    ***** * ** **  * ** ** **** ***  **** ********* * **
GGggAGTTTGTCCGCAAGagtCTGacgtCCTGGtTaAAaAGgaGaGGgGGcTGGGtGGAtgTCACaAAATGTGTGgTgAA
  ac              ttc   gttc     c g  g  ac g  a  a    c   ga    g         a a  

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  ****  * *        **********    ***  * *    ** *     ***  ** *   *** * ***   
cActGATCccAgCttccgctcTCACTGGCTGgtgaCTGctGcCtgtgCCtTtggacACTatCTgAaggCCAtGgTGT---
g ag    tg c cctgaaca          tcct   tc t gagt  c gaagt   tc  c ---   c a   atg

       650       660   
....:....|....:....|...
* *** ** * * ****  ****
TaTACcTCcTcAgGGAGaaGTGA
 c   a  a g a    cc    
© 1998-2023Legal notice