Dataset for CDS BCL2A1 of organism Podarcis muralis

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** * * ** ** *                                                   ***** * ****  
ATGaAaAgGCtGAaGtcactaagttcagctctcaagcaacctgcaaatcatttgaacctgcattgtGGAGGtCaCAGCtt
   g g -  c  g ---------------------------------------------------     g g    c-

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                ****                    *  *  * 
gcattttgccctctgtgctcatttctcaatggaaaacaaccagttgcaGTCTgttgacactttggtccaagaCtaCttGa
------------------------------------------------    -------------------- cg cg c

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *****           ****  *** **** ***                                             
aACATGtttgtgaggatGCCGaaCTGgACGCtGCCccgagtcgagttgcccaagtcttggcaagagtagcaccttcgctt
g     -----------    cc   c    c   ---------------------------------------------

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *** **   **  ** * ** * ****                                                    
cAGGaAGaagTGgaAGaGaAGaTaAAGCcactttggcactccatcaagatcagttctgtcgaggaggccagtgacatttt
a   g  cgc  cg  c g  c g    ----------------------------------------------------

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                         **** * **** * *  *  *                                  
cagccaggtgatggctcaggaatttGCCGaC-GGGAaCaCcaActGgggacggattttgacaatattcgtcttcgcagga
-------------------------    c t    g c tg gc ----------------------------------

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     ***  ***** **** ***                                      * **  **          
attatCGCaaAGAAGtTGCGaCAGcacggagttcctttgacaagagaaaacgtggaaccgatTtGCcaCTgtgtcactga
----c   cg     c    c   -------------------------------------- c  gg  ----------

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    ****              * ***                                     
atttataaacaccaaagctaCGTGgatcagcgaaaatgGaGGCtgggtgttggagcatcctaaataccaagcttctcaga
--------------------    -------------c c   aa-----------------------------------

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                       *****  ****              
gaattgcagtcttcctaagcatgtcggatgaggtccagacagaagaaatcattaaGGACAttTTCCagcatggcaaagag
-------------------------------------------------------     gc    --------------

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              ** ***                                                            
tgcttcattccgcaTTaCAAgccccggagcagccacatggacatggtgaagctagcttcctacgaagaaattgctttgct
--------------  g   ------------------------------------------------------------

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          **  ** ***          ** *****  ** ** *                 
ccccttgacttcctggaacatccatcAGccGGcTGAaaatgacatcAGgGAAGAagCCtTGtCagcggcagagggtctgg
--------------------------  tt  g   ----------  a     gt  c  g -----------------

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      ***  ***                                                  
atctcatcctcgtgccaggactTGGttTTGaccaaaccggcaacagactgggaagaggaaaggggtactatgatacatac
----------------------   cc   --------------------------------------------------

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               **  *   ***   *****         **  **  *****                    * **
ctgaacaggtgcagaCAgcAtccCAAaggAAAACcttacacaaTCgcCTtgGCTTTtaaagaacaagtgtgtgacgTgGT
---------------  ct cat   gac     ---------  at  cc     c------------------- c  

       970       980       990      1000      1010     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
 * *  ***                                   ** *  *****
cCcTgcGTCtgaaaatgatgtgaaagttgatgaaatcctgtttgAAgAcaACTGA
t t ca   -----------------------------------  t tt     
© 1998-2021Legal notice