Dataset for CDS BCL2A1 of organism Podarcis muralis

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** * ** *    *  *    *      ***   *  ** ** **                                  
ATGaAaAGgCtgaaGtcActaaGttcagcTCT---CaaGCaACcTGcaaatcatttgaacctgcattgtggaggtcacag
   g g  c ga-g gg gggc cagccg   ccg cg  g  a  g---------------------------------

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cttgcattttgccctctgtgctcatttctcaatggaaaacaaccagttgcagtctgttgacactttggtccaagactact
--------------------------------------------------------------------------------

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                     ***  *** **** ***  *                                       
tgaaacatgtttgtgaggatgCCGaaCTGgACGCtGCCccGagtcgagttgcccaagtcttggcaagagtagcaccttcg
---------------------   cc   c    c   aa ---------------------------------------

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      * **   **  ** * ** * ****  *    *                          **             
cttcagGaAGaagTGgaAGaGaAGaTaAAGCcaCtttgGcactccatcaagatcagttctgtcgaGGaggccagtgacat
------ g  cgc  cg  c g  c g    gc gcct --------------------------  -------------

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                            **  
tttcagccaggtgatggctcaggaatttgccgacgggaacaccaactggggacggattttgacaatattcgtcttcGCag
---------------------------------------------------------------------------a  cc

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *    ***  ***** **** ***    * * **                                            
gaAttatCGCaaAGAAGtTGCGaCAGcacgGaGtTCctttgacaagagaaaacgtggaaccgatttgccactgtgtcact
tg gcgc   cg     c    c   tcgc - c  --------------------------------------------

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                        * ***  **                               
gaatttataaacaccaaagctacgtggatcagcgaaaatgGaGGCtgGGtgttggagcatcctaaataccaagcttctca
------------------------------------gtgc c   aa  acag---------------------------

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
            ******    * ** ** *** *   *                                         
gagaattgcagtCTTCCTaagcAtGTcGGaTGAgGtccAgacagaagaaatcattaaggacattttccagcatggcaaag
------------      tgca a  t  g   a aga -----------------------------------------

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                       * * * * *
agtgcttcattccgcattacaagccccggagcagccacatggacatggtgaagctagcttcctacgaagaaAtTgCtTtG
----------------------------------------------------------------------g g c c g 

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  *****                               *  ****** *                             
CTccCCTTGacttcctggaacatccatcagccggctgaaaAtgACATCAgGgaagaagccttgtcagcggcagagggtct
  gg     ------------------------------c ct      a a----------------------------

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggatctcatcctcgtgccaggacttggttttgaccaaaccggcaacagactgggaagaggaaaggggtactatgatacat
--------------------------------------------------------------------------------

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
acctgaacaggtgcagacagcatcccaaaggaaaaccttacacaatcgccttggcttttaaagaacaagtgtgtgacgtg
--------------------------------------------------------------------------------

       970       980       990      1000      1010       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
             *** * ** *      *       ** *   * ** *  *****
gtccctgcgtctgAAAaTgATgTgaaagtTgatgaaaTCcTgttTgAAgAcaACTGA
-----------ca   c c  c ccgc-- ttctcgt  t cag c  t tt     
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice