Dataset for CDS BCL2L1 of organism Takifugu rubripes

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****     * ******** *****      **   * *  ***** ** ** ** ** ** *****      **    
ATGTCt---cAcAACAGAGAgCTGGTggttttCTtttTtAggTACAAgCTgTCtCAgAGgAAtTACCCtttttcTCtgct
     gtata a        a     caagca  aca a aa     a  c  c  a  a  c     aaccaa  acaa

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *** *  *   **  **    * ***** ** **  *     * * *    **   * ******     *       *
tgGAC-C--AttgGAtcCTgctgGtAGGACtGAtGGggAgt-ttGtAgCt--gCTgctTtCAATGGcctttTt------A
ga   t at gaa  ga  caaa a     a  g  ac aaaga g a ccca  cag c      aacgc ggtccgc 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *    **   **** *  * *** *  ** **  ****        * **  * ** ** * *** ** ****** *
gtgGtgccAGgggTGGAgCgtCtCCAtCcgCAgGTg-TGGC-------cTgGAtgCtGTgAAgGcAGCtCTtCGGGACtC
aca gaaa  ccc    a ac c   g aa  a  cc    aacaagta a  ga a  a  c a   c  c      a 

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *   * ** ******  **  *   **   ** ***** *****   *   *****  ******* ** *  ** ****
gGgcgAtGAgTTTGAGctGCtcTttgCTtgtGCtTTCAGtGACCTgtcCtccCAGCTcgACATCACtCCtGctACtGCTT
a caa a  a      aa  ga aca  caa  a     c     cca aaa     ac       c  a ac  a    

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** ** *** ******* ***** ***** ** * *** ************** **  * ***** ** ***** ***
ACCAgAGtTTTgAGAATGTtATGGAtGAGGTgTTtAgGGAtGGAGTCAACTGGGGgCGggTtGTGGGgCTtTTTGCcTTT
    a  c   a       g     c     a  c a   c              a  aa a     a  a     a   

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ** *  ** ******** ***** ********   *** *  *****  **** ***  *** ********  * **
GGtGGtGttCTcTGTGTGGAgTGTGTtGAGAAGGAtgtGAGtCccCTGGTttGCCGgATTgtAGAgTGGATGACcgTtTA
  c  g ca  a        a     c        gac   c aa     gg    c   ac   c        aa c  

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ** **  * ** *** * ** *************************   * ** **  *  * ****** * ** ** *
tCTtGAtgAgCAtATTcAcCCgTGGATCCAGAGTCAAGGAGGATGGGtttGtTTtGCtgAgcTtTTTGGGgAgGAtGCcG
c  g  ca c  c   a a  a                         acc c  c  ga aa c      c c  c  a 

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *****  * ****** ***  ****   * ** *   *  * ****  **  **   ***      **  *     **
CgGCAGAggGgAGGAGAtCTCggGAGAgctTgAGtAgctGgcTgCTGGtgGGgtTGgggCTGgtggtgGGggTtttggTC
 a     aa c      g   ac    aac c  a aag aa c    gc  aa  acc   ccaaca  aa cgcaa  

       650       660       670
....:....|....:....|....:....|
**  * ***** ** * *****     ***
GGgtCtTTCATcGTgAgGAAAC---ttTGA
  cg g     a  c a     tccag   
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice