Dataset for CDS BCL2L1 of organism Takifugu rubripes

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****   * * ******** *****    ** **  **    *  ***** ** ** ** ** ** *****    * **
ATGTC---TcAcAACAGAGAgCTGGT----CAtTTttTA----AggTACAAgCTgTCtCAgAGgAAtTACCC----TtTC
     gta a a        a     ggag  c  cc  tatt aa     a  c  c  a  a  c     aact c  

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       * ** *    *** **   **  *     **  ***   * * * **       *  **   * ******   
------gAtCAgAgtgtACTgATgttAGggC-----AGtgGGAgtgAtGgGgAGtt-----CtgCTgctTtCAATGG---
tgctgaa c  c agag   c  aga  aa ctcca  aa   caa a a c  cctgtaa ca  cag c      aac

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *  ****     *** *  *     **** *  * *** *  ** ** ******       * **  * ** ** * 
-ttTgcTGGT-----GCAgGccC-----TGGAgCgtCtCCAtCcgCAgGT-CTGGCA-------TgGAtgCtGTgAAgGc
tcc aa    ccgca   a aa agggg    a ac c   g aa  a  g      acaagtc a  ga a  a  c a

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** ** ****** * *   * ** ******  **  *   **   ** ***** *****   *   *****  ******
AGCtCTtCGGGACtCgGgcgAtGAgTTTGAGctGCtcTttgCTtgtGCtTTCAGtGACCTgtcCtccCAGCTcgACATCA
   c  c      a a caa a  a      aa  ga aca  caa  a     c     cca aaa     ac      

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** *  ** ******** ** *** ******* ***** ***** ** * *** ************** **  * ***
CtCCtGctACtGCTTACCAgAGtTTTgAGAATGTtATGGAtGAGGTgTTtAgGGAtGGAGTCAACTGGGGgCGggTtGTG
 c  a ac  a        a  c   a       g     c     a  c a   c              a  aa a   

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ** ***** ***** ** *  ** ******** ***** ********   *** *  *****  **** ***  ***
GGgCTtTTTGCcTTTGGtGGtGttCTcTGTGTGGAgTGTGTtGAGAAGGAtgtGAGtCccCTGGTttGCCGgATTgtAGA
  a  a     a     c  g ca  a        a     c        gac   c aa     gg    c   ac   

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ********  * ** ** **  * ** *** * ** *************************   * ** **  *  * *
gTGGATGACcgTtTAtCTtGAtgAgCAtATTcAcCCgTGGATCCAGAGTCAAGGAGGATGGGtttGtTTtGCtgAgcTtT
c        aa c  c  g  ca c  c   a a  a                         acc c  c  ga aa c 

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***** * ** ** ** *****  * ****** ***  ****   * ** *   *  * ****  **  **   ***   
TTGGGgAgGAtGCcGCgGCAGAggGgAGGAGAtCTCggGAGAgctTgAGtAgctGgcTgCTGGtgGGgtTGgggCTGgtg
     c c  c  a  a     aa c      g   ac    aac c  a aag aa c    gc  aa  acc   cca

       650       660       670       680     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:
   **  *     ****  * ***** ** * *****     ***
gtgGGggTtttggTCGGgtCtTTCATcGTgAgGAAACtt---TGA
aca  aa cgcaa    cg g     a  c a     acctg   
© 1998-2023Legal notice