Dataset for CDS BCL-2-like of organism Salmo salar

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

14 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


Q0KFR9_MCL1-02          atgagtctgtcgaactcg----------------attacacgagccacaa
Q0KFR9_MCL1-01          atgagtctgtcgaactcg----------------attacacgagccacaa
A0A1S3LY44_BCL2-01      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
B5XAY3_BCL2L1-01        atgatgacttacaacaacagagaactggtggtgtactatattacctataa
C0HAD8_BCL2L1-01        ---atgtcttacagtaacagggaactggtggtgttttttataagctatag
A0A1S3LY44_BCL2-03      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
A0A1S3LY44_BCL2-02      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
A0A1S3LY44_BCL2-04      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
A0A1S3LY44_BCL2-05      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
A0A1S3LY44_BCL2-06      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
A0A1S3LY44_BCL2-07      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
A0A1S3LY44_BCL2-08      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
A0A1S3LY44_BCL2-09      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
A0A1S3LY44_BCL2-10      atggcaaacgacgacaaccgctgtatagtggaaaagtacatttgtcacaa
                                                            *  *      * * 

Q0KFR9_MCL1-02          ctac--------------gatgttgcattttcaaaatggaggatcttcgt
Q0KFR9_MCL1-01          ctac--------------gatgttgcattttcaaaatggaggatcttcgt
A0A1S3LY44_BCL2-01      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
B5XAY3_BCL2L1-01        actatcacagagggactaccccttcaaccacatggagctcacggaagccc
C0HAD8_BCL2L1-01        actgtcccagaggaattattcatgttgtcaattggggctggagggtgcaa
A0A1S3LY44_BCL2-03      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
A0A1S3LY44_BCL2-02      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
A0A1S3LY44_BCL2-04      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
A0A1S3LY44_BCL2-05      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
A0A1S3LY44_BCL2-06      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
A0A1S3LY44_BCL2-07      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
A0A1S3LY44_BCL2-08      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
A0A1S3LY44_BCL2-09      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
A0A1S3LY44_BCL2-10      actcttgaaaaggggatatgcgtgggatttcgagaatgccgaggatgagg
                                              *                           

Q0KFR9_MCL1-02          acctagctgatgatgctaggccgt----tgtactatttcca-gggggctg
Q0KFR9_MCL1-01          acctagctgatgatgctaggccgt----tgtactatttcca-gggggctg
A0A1S3LY44_BCL2-01      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
B5XAY3_BCL2L1-01        agaatcggactgaggtgggacagg----tggaagggggtgcggcagtcct
C0HAD8_BCL2L1-01        gtggacggactgagggagatgacgccattgcaaatgggtctgtggggaac
A0A1S3LY44_BCL2-03      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
A0A1S3LY44_BCL2-02      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
A0A1S3LY44_BCL2-04      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
A0A1S3LY44_BCL2-05      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
A0A1S3LY44_BCL2-06      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
A0A1S3LY44_BCL2-07      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
A0A1S3LY44_BCL2-08      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
A0A1S3LY44_BCL2-09      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
A0A1S3LY44_BCL2-10      aagatgctgataataatgggtcga----tgatttctcctccgcctggttt
                                  * *               **               *    

Q0KFR9_MCL1-02          --gggccatatgtgctggggcgtcaccgaagtctaaagtggacttgggaa
Q0KFR9_MCL1-01          --gggccatatgtgctggggcgtcaccgaagtctaaagtggacttgggaa
A0A1S3LY44_BCL2-01      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
B5XAY3_BCL2L1-01        aacatacgtcaacgggacgagtcccgggactccacc--------------
C0HAD8_BCL2L1-01        agcagaagc-aatttggcga------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
A0A1S3LY44_BCL2-04      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --ggcacggcggtgccacggggccaataacgccaga--------------
                                          *                               

Q0KFR9_MCL1-02          atgggactggcgatactccaccacgacccacgacgttaggagtgaatgtc
Q0KFR9_MCL1-01          atgggactggcgatactccaccacgacccacgacgttaggagtgaatgtc
A0A1S3LY44_BCL2-01      --------------------------------------------------
B5XAY3_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          gtgaaaagcaacggcctcgataatcatttgtcagaccgaagcaacaatga
Q0KFR9_MCL1-01          gtgaaaagcaacggcctcgataatcatttgtcagaccgaagcaacaatga
A0A1S3LY44_BCL2-01      ------------------------------------------------cc
B5XAY3_BCL2L1-01        ----------------------------------------------acca
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      ------------------------------------------------cc
A0A1S3LY44_BCL2-02      ------------------------------------------------cc
A0A1S3LY44_BCL2-04      ------------------------------------------------cc
A0A1S3LY44_BCL2-05      ------------------------------------------------cc
A0A1S3LY44_BCL2-06      ------------------------------------------------cc
A0A1S3LY44_BCL2-07      ------------------------------------------------cc
A0A1S3LY44_BCL2-08      ------------------------------------------------cc
A0A1S3LY44_BCL2-09      ------------------------------------------------cc
A0A1S3LY44_BCL2-10      ------------------------------------------------cc
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          cgactctt----------------tgccgtgcactccccagatggcgtca
Q0KFR9_MCL1-01          cgactctt----------------tgccgtgcactccccagatggcgtca
A0A1S3LY44_BCL2-01      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
B5XAY3_BCL2L1-01        cggcagtcgc--------------ccccctcctcccc-------tcggcg
C0HAD8_BCL2L1-01        ------------------------agccctcatctcc-------aca---
A0A1S3LY44_BCL2-03      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
A0A1S3LY44_BCL2-02      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
A0A1S3LY44_BCL2-04      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
A0A1S3LY44_BCL2-05      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
A0A1S3LY44_BCL2-06      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
A0A1S3LY44_BCL2-07      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
A0A1S3LY44_BCL2-08      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
A0A1S3LY44_BCL2-09      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
A0A1S3LY44_BCL2-10      gggcagcgtcccccatctttccaaacggctctcccaa-------acg---
                                                     *   *           *    

Q0KFR9_MCL1-02          gaatgtgggcctgaact-atcgaattgtcc---------atcgggcgatg
Q0KFR9_MCL1-01          gaatgtgggcctgaact-atcgaattgtcc---------atcgggcgatg
A0A1S3LY44_BCL2-01      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
B5XAY3_BCL2L1-01        gacagcgggcctggacgcagtgaaagaggcattgcgggactctgccaacg
C0HAD8_BCL2L1-01        ---ggggggcatggagccagtgaaagcagcactacgggactcagtggatg
A0A1S3LY44_BCL2-03      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
A0A1S3LY44_BCL2-02      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
A0A1S3LY44_BCL2-04      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
A0A1S3LY44_BCL2-05      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
A0A1S3LY44_BCL2-06      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
A0A1S3LY44_BCL2-07      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
A0A1S3LY44_BCL2-08      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
A0A1S3LY44_BCL2-09      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
A0A1S3LY44_BCL2-10      ---gacccgcatgcagctattcacag-agttttgcgtgaggccggggacg
                                ** ** *   *   *                  * *   * *

Q0KFR9_MCL1-02          aagtattggaacatgataccagacaactcattgagaattttttgggggac
Q0KFR9_MCL1-01          aagtattggaacatgataccagacaactcattgagaattttttgggggac
A0A1S3LY44_BCL2-01      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
B5XAY3_BCL2L1-01        agtttgagctgcgttatgccagagcgttcagtgac---------------
C0HAD8_BCL2L1-01        agtttgagctgcgctacacccgcgccttcagtgac---------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
A0A1S3LY44_BCL2-04      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      aactcgaacgactgtaccagcccgactttgcggag---------------
                        *  *       *   *           *    **                

Q0KFR9_MCL1-02          tacacaggactgtctcagcctcgatggacgcaaagcaagcctcttacgac
Q0KFR9_MCL1-01          tacacaggactgtctcagcctcgatggacgcaaagcaagcctcttacgac
A0A1S3LY44_BCL2-01      --------------------------------------------------
B5XAY3_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          gatgaagcgagtggtggaggacgtaatagcaaagcaccgatacgcataca
Q0KFR9_MCL1-01          gatgaagcgagtggtggaggacgtaatagcaaagcaccgatacgcataca
A0A1S3LY44_BCL2-01      --------------------------------------------------
B5XAY3_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          atggtatggtcgccaaacttgacttggatgaccgatgcgatgac-atggg
Q0KFR9_MCL1-01          atggtatggtcgccaaacttgacttggatgaccgatgcgatgac-atggg
A0A1S3LY44_BCL2-01      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
B5XAY3_BCL2L1-01        -----ctgtcctcccagctacacatc----acgccgtccacagcctacca
C0HAD8_BCL2L1-01        -----ctctcctcccagctccacatc----acccctgccacagcctacca
A0A1S3LY44_BCL2-03      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
A0A1S3LY44_BCL2-02      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
A0A1S3LY44_BCL2-04      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
A0A1S3LY44_BCL2-05      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
A0A1S3LY44_BCL2-06      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
A0A1S3LY44_BCL2-07      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
A0A1S3LY44_BCL2-08      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
A0A1S3LY44_BCL2-09      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
A0A1S3LY44_BCL2-10      -----atgtcacaccaattgtatctc----acgtcttctatggcagaaag
                              *      * *  *  *  *     **     * *   *      

Q0KFR9_MCL1-02          cgtcatcaattctgtggccaagaccatgttcagtgacgggatcacaaact
Q0KFR9_MCL1-01          cgtcatcaattctgtggccaagaccatgttcagtgacgggatcacaaact
A0A1S3LY44_BCL2-01      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
B5XAY3_BCL2L1-01        gagctttgagaacgtgatggacgaggtgttccgggacggtgtc---aact
C0HAD8_BCL2L1-01        cagctttgagagtgtgatggacgaagtgttcagggacggggtc---aact
A0A1S3LY44_BCL2-03      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
A0A1S3LY44_BCL2-02      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
A0A1S3LY44_BCL2-04      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
A0A1S3LY44_BCL2-05      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
A0A1S3LY44_BCL2-06      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
A0A1S3LY44_BCL2-07      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
A0A1S3LY44_BCL2-08      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
A0A1S3LY44_BCL2-09      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
A0A1S3LY44_BCL2-10      gagattcagagaggtgatagacgagctgttcagggacggggtt---aact
                             *       ***    *     ***** * *****  *    ****

Q0KFR9_MCL1-02          ggggtcgcatcgccagcctggtggcatttggagcagtggtgagccagcac
Q0KFR9_MCL1-01          ggggtcgcatcgccagcctggtggcatttggagcagtggtgagccagcac
A0A1S3LY44_BCL2-01      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
B5XAY3_BCL2L1-01        ggggacgggtggtgggcctgttttccttcggaggggccctctgtgtagaa
C0HAD8_BCL2L1-01        ggggtcgcgtggtgggtctgtttgctttcggcggggccttgtgtgttgag
A0A1S3LY44_BCL2-03      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
A0A1S3LY44_BCL2-02      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
A0A1S3LY44_BCL2-04      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
A0A1S3LY44_BCL2-05      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
A0A1S3LY44_BCL2-06      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
A0A1S3LY44_BCL2-07      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
A0A1S3LY44_BCL2-08      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
A0A1S3LY44_BCL2-09      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
A0A1S3LY44_BCL2-10      ggggacgaattgtcgccttcttcgagttcgggggcacaatatgtgtggaa
                        **** **  * *      *  *    ** ** *      *  *     * 

Q0KFR9_MCL1-02          ctgaaggagaggggcaggggacactgcgttgagttggtgggccaagagat
Q0KFR9_MCL1-01          ctgaaggagaggggcaggggacactgcgttgagttggtgggccaagagat
A0A1S3LY44_BCL2-01      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
B5XAY3_BCL2L1-01        tgtgtggacaaggagatgaaccccttggtgggaaggatcacagactggat
C0HAD8_BCL2L1-01        tgtgttgagaaggatatgagcccactggtggcgcgcatcgcagactggat
A0A1S3LY44_BCL2-03      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
A0A1S3LY44_BCL2-02      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
A0A1S3LY44_BCL2-04      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
A0A1S3LY44_BCL2-05      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
A0A1S3LY44_BCL2-06      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
A0A1S3LY44_BCL2-07      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
A0A1S3LY44_BCL2-08      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
A0A1S3LY44_BCL2-09      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
A0A1S3LY44_BCL2-10      tgcgtgaacaaggaaatgacgtcgcaggttgaccacatcgccgggtggat
                               * * **  * *         ** *      *         ***

Q0KFR9_MCL1-02          tgccaaatacctcctctctgaccaaagtgactggctgatcaaaaacaatg
Q0KFR9_MCL1-01          tgccaaatacctcctctctgaccaaagtgactggctgatcaaaaacaatg
A0A1S3LY44_BCL2-01      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
B5XAY3_BCL2L1-01        gaccgtctacctggacaaccacatccagccctggatccagagccaaggag
C0HAD8_BCL2L1-01        gaccacctacctggacaaccatatccagccctggatccagagccaaggag
A0A1S3LY44_BCL2-03      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
A0A1S3LY44_BCL2-02      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
A0A1S3LY44_BCL2-04      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
A0A1S3LY44_BCL2-05      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
A0A1S3LY44_BCL2-06      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
A0A1S3LY44_BCL2-07      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
A0A1S3LY44_BCL2-08      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
A0A1S3LY44_BCL2-09      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
A0A1S3LY44_BCL2-10      gacggagtatctaaatggaccgctgcacagctggattcaagagaacgggg
                          *    ** **                  **** *        *    *

Q0KFR9_MCL1-02          cttggaatgg----------------------------------------
Q0KFR9_MCL1-01          cttggaatgg----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-01      gatggtcactgaggaacataaatccacagttaaggcctacagttactcct
B5XAY3_BCL2L1-01        gatgggaccg----------------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        gatgggaccg----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      gatgg---------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      gatggtcactgaggaacataaatccacagttaaggcctacagttactcct
A0A1S3LY44_BCL2-04      gatgg---------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      gatgg---------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      gatgg---------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      gatgg---------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      gatgg---------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      gatgg---------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      gatgg---------------------------------------------
                          ***                                             

Q0KFR9_MCL1-02          -------------------------atttgtagagttctttcatgtacaa
Q0KFR9_MCL1-01          -------------------------atttgtagagttctttcatgtacaa
A0A1S3LY44_BCL2-01      ctcccgactcccgtgaaacagaggcctttgttgagctctatgacagacag
B5XAY3_BCL2L1-01        -------------------------gtttgcagagatctttggaatggac
C0HAD8_BCL2L1-01        -------------------------ttttgcagagatctttggcagagat
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------gaggcctttgttgagctctatgacagacag
A0A1S3LY44_BCL2-02      ctcccgactcccgtgaaacagaggcctttgttgagctctatgacagacag
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------gaggcctttgttgagctctatgacagacag
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------gaggcctttgttgagctctatgacagacag
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------gaggcctttgttgagctctatgacagacag
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------gaggcctttgttgagctctatgacagacag
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------gaggcctttgttgagctctatgacagacag
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------gaggcctttgttgagctctatgacagacag
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------gaggcctttgttgagctctatgacagacag
                                                  ****  *** *** *       * 

Q0KFR9_MCL1-02          gatcctgagtcctcagtaaggaacaccctcctagcctttgctg-------
Q0KFR9_MCL1-01          gatcctgagtcctcagtaaggaacaccctcctagcctttgctg-------
A0A1S3LY44_BCL2-01      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
B5XAY3_BCL2L1-01        gctgcagcc---gagagcaggaagtctcagg-agagctttaag-------
C0HAD8_BCL2L1-01        gctgctgca---gacgttcgacggtctcagg-agagcataatt-------
A0A1S3LY44_BCL2-03      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
A0A1S3LY44_BCL2-02      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
A0A1S3LY44_BCL2-04      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
A0A1S3LY44_BCL2-05      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
A0A1S3LY44_BCL2-06      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
A0A1S3LY44_BCL2-07      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
A0A1S3LY44_BCL2-08      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
A0A1S3LY44_BCL2-09      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
A0A1S3LY44_BCL2-10      agggactcc---gtgttctgttcgtggccgt-ccatcaagactgtctttg
                                           *       *                      

Q0KFR9_MCL1-02          gagttgctgg----------------------------------------
Q0KFR9_MCL1-01          gagttgctgg----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-01      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
B5XAY3_BCL2L1-01        aagtggcttctggcagggat------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        aaatggctgctagttggggt------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
A0A1S3LY44_BCL2-02      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
A0A1S3LY44_BCL2-04      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
A0A1S3LY44_BCL2-05      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
A0A1S3LY44_BCL2-06      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
A0A1S3LY44_BCL2-07      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
A0A1S3LY44_BCL2-08      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
A0A1S3LY44_BCL2-09      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
A0A1S3LY44_BCL2-10      gcctggctgcactgggggctgcaagccttaccatcggagcttaccttaca
                           * ***                                          

Q0KFR9_MCL1-02          --------------------------------------------------
Q0KFR9_MCL1-01          --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-01      cagaagtgaaggagtccccccccctctctctttctttttcttctccctcc
B5XAY3_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      cagaagtga-----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      cagaagtgaaggagtccccccccctctctctttctttttcttctccctcc
A0A1S3LY44_BCL2-04      cagaagtga-----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      cagaagtga-----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      cagaagtga-----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      cagaagtga-----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      cagaagtga-----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      cagaagtga-----------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      cagaagtga-----------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          --------------------------------------------------
Q0KFR9_MCL1-01          --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-01      cgctctcactcctttctcttttcaaaggccccctccaagatccccaacct
B5XAY3_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      cgctctcactcctttctcttttcaaaggccccctccaagatccccaacct
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          --------------------------------------------------
Q0KFR9_MCL1-01          --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-01      gcctgtcttcaaagcttctctcccctttctcgaaaaaacctccctcttcc
B5XAY3_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      gcctgtcttcaaagcttctctcccctttctcgaaaaaacctccctcttcc
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          --------------------------------------------------
Q0KFR9_MCL1-01          --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-01      tcacttaaaaaacagacacaaatcaaacaacagcaggaaatggagtcact
B5XAY3_BCL2L1-01        --------------------------------------------gacc--
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------gatt--
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      tcacttaaaaaacagacacaaatcaaacaacagcaggaaatggagtcact
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          --------------------------------------------------
Q0KFR9_MCL1-01          --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-01      gcccacacagaagagaatatgtcatgaaagtcgtgccatttaactgtaat
B5XAY3_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      gcccacacagaagagaatatgtcatgaaagtcgtgccatttaactgtaat
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          --------------------------------------------aattgg
Q0KFR9_MCL1-01          --------------------------------------------aattgg
A0A1S3LY44_BCL2-01      cacaaaaagtttggcttgaaaagagacgagatgaagggagggttggtgtc
B5XAY3_BCL2L1-01        ---------------------------ctggtcacaggagtcgtcgtagg
C0HAD8_BCL2L1-01        ---------------------------ctgctttcaggagtgctggtcgg
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      cacaaaaagtttggcttgaaaagagacgagatgaagggagggttggtgtc
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          ggcaacactcgccatgttcatcagaaggtgccctgctctaccccaggggt
Q0KFR9_MCL1-01          ggcaacactcgccatgttcatcag--------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-01      gtttttgttctgcctgcttgagta--------------------------
B5XAY3_BCL2L1-01        gtcactcttcgctcagaaacgcct--------------------------
C0HAD8_BCL2L1-01        cactctcatcatgaagaaacgcca--------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-03      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      gtttttgttctgcctgcttgagta--------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-04      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      --------------------------------------------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      --------------------------------------------------
                                                                          

Q0KFR9_MCL1-02          gtgtggtgtgtttgtga
Q0KFR9_MCL1-01          -------------gtga
A0A1S3LY44_BCL2-01      -------------ctag
B5XAY3_BCL2L1-01        -------------gtga
C0HAD8_BCL2L1-01        -------------gtga
A0A1S3LY44_BCL2-03      -----------------
A0A1S3LY44_BCL2-02      -------------ctag
A0A1S3LY44_BCL2-04      -----------------
A0A1S3LY44_BCL2-05      -----------------
A0A1S3LY44_BCL2-06      -----------------
A0A1S3LY44_BCL2-07      -----------------
A0A1S3LY44_BCL2-08      -----------------
A0A1S3LY44_BCL2-09      -----------------
A0A1S3LY44_BCL2-10      -----------------
                                         

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice