Dataset for CDS BCL-2-like of organism Chelonoidis abingdonii

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***                                                                            
-ATGtcgaactc------------------taaccggga--tagtgat-gact------------aact-tcacagaggg
c   gttggtcttgggagaagaggctatga---------gt-------t----ttctctcttaca----t----------
     aaccga                   a  ga aa cgcg   c gacg cca  cac     g  ggtg t c   
                                       aa       c    a               a          

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                              * 
g-------------------------------------------------------------------------gctgCt
-atatggttggggtcggtttgaaggggcggatgagatcagaggactggtttttccgaatctctctccccctcctagga c
    caac   ac              aca    a a        caa  ccg aa                   a    
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           *           *      *                                                *
gcgatgtcaacTgtcccttctggGcttgtcTcc---------------agcc-c-tgg-------ggctgctg---ccaG
agt-------g acttaggacac aggcca --ttgcctcctggtgcc----g-g---ttcatgg--------ggc--- 
 a  ccgttt   a   ca   a  c a    t g  a   g         gc cca cga     a cc  cc  atc 
                                                    a a                         

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *          *      *   *                 *    * *  *  *    *   *        
taaca----CcttggggaccAtggcctGgacCcggccccggaggaggtgCtc-tGgCgcTgaGacagGctgGcgatgatt
g----tgtt tccacta--- gaagtg ctt aactaatacgaatttgt --ta t -t at gggc tc- aatcctgg
a  tggacc     aa cgg c  aa   c     g  a  c  c ac   gg  a   c ca a  a       gc 
     c                                              a                         a 

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
            *    *     *         *   *    *  **  *  * *              *          
ttgcatagagatAccggAgagctTttgaagagaTgttTggccA-gCTtgAtaTcAcccctgt---cacgGcctgagggag
cctttgttgagc ttac tgaag cccgtcgcc ccc tcga ca  gc ct t -------aga---t aaaagcaatt
  aaccgac ca a  a  c  c   accac    a  c a          g   t atg   tg a     ca  c 
     a                                                                        

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *            **                *    **    ** **       ********  * **  ** *  *  
cTttgagcaggtagTGgatg------------AagttTTccgtGAtGGagt---tAACTGGGGacGgATtgTGgCatTct
t ccat--catcga  acgaccgttgcaaccc tcag  tgcg  c  gaacacg        ta c  ct  a tc ta
a    ctg    c                    g  c   a a        a  a         a        ca 
                                    a                                           

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    *****       *                   *  ***      *            *****             
TttctTTTGG------tGgtgttatgt-------gcgTggAGAgcgtagA---------ccaGGAGA---------t-gt
 cgtg     tgcctta taacgcatcctaagaaatt ca   atacta gttcagctttag     tgtcggttt-t--
  aac                 c  a          c          c           a         ca ccgcaga 
    a                 a                                                      a  

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     ***      *                   *      *  *       *                 *** *     
-gaaaGCA------Ttgtttcgt------ggatgAccgcatAccTg------Acaggccacctagat-acTGGaTcgagg
t-gtt   gatttc caccgtactagcag----c tgaatg tg tcttgtc ttaaaacaaggcccg--   c actta
ga cc            a a                   g   a         ac       a    ccg        a 
a                                                                  a            

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *  * ** ****   *    **  *  *  * *            *                         *     
acaAtgGaGGtTGGG---AtggcTTtgTggAatTcT---atgggaaggAcg-tga-gccag-atcaggaatgtcCtggat
cgc ca c  c    aaa gccg  cc -- tc a ttttgatcggta tct---t-----tggtttattacgt ata--
 a                  a           gccgc  a  a   aca cg gttag      gc        tg
                                                       a     c                  

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *      *  *      * *                   **     *     *            
ca-ttt-aa---tggCttatgtCagG-----cTtTggtggg--------tcct-CTgggctCttttcTgggccacaag--
--g---t--ggg-at cataa- tt ggtgct c ------agtgtgca----t  tcagg agggt at--------at
 tc acg caac    a c  a   ac a     cca a  cac     acg     a   cac   acatgt t   
  a   a                                              c         a a              

       
....:..
    * *
----TgA
gcga a 
       
       
© 1998-2023Legal notice