Dataset for CDS BCL-2-like of organism Vombatus ursinus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atg--------------------------------------------------------------g-cctca--------
---gctcaccctggaagaagagggtacgataatcgggagctggtggttgagtttctttcttataa-c-----cagaaagg
   tac                  c  agc  c      a a   a ga c aca  ca  tcgt ttg tttgagggaa
     a                                                       g  g      cg       
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                            *                 *      *          
---cc----------------------------gactccggcctCag---------------CtcgtgtT----------
ata--gttggagttggtttgctggtgatcttaga--a--a---c taaagggatagaaatac cac-ac actccagccc
gcggg      agca ga  aa aaa gaag   tt-tt-aat- ccttatctctcctt    ---a-a ggctgt ga 
    a                             g  ga        c    c          att              
                                     a                          ga              

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *                                                                       
--gtggatGg---------------------t--------tgcccctgctggctccctgctaaga--cg-cc--------
ttcctacg agctaggtcttctctacccggc-tcgacataca-tttactct-ta--a---cg-cgac--tgatcttctat
cg    ta t     cg  c  tc t tatgcaaa   g a-  g  a g  --ta-gct--g--tataa- a  caa c
 a                            a         -   a       g g tc  at a gta g          
                                                      a ga       c              

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                 *                                        *       *             
-------------agaaAgtct-c------------------ggtggcacaggacacgGcaacg-gC-tggacgcct---
gcttgctgctgctgttg cg--t-tttgcctcttcgtggtggc-gtca-gt--ct-ta ggggata t----t-ttcatg
aaca         cag  aatagtggcct gggg ccccc c- ----t--t --gat at  c   cgcag-tg  tg 
                    g c  c      c  aa aa at      ac   ac           ga  c a      
                      a                   a                                     

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           *      *                                                             
--acaactccaGtggctgCtgtga--------------------------------------------------------
aggttgtag-t ctcaat ccccgagcaaattagcggaagcggtggcgcgagtctcccggacctggtgccgggcgtccgg
 t  g ggt g  c  gc aag    tt                                                    
    c  c     a                                                                  
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                   *        *                                   
----------gc--tgcgggcggctggagatgagtTtgaacgccGttaccg--------------acg-gccttt--tga
ggtccccctg--tt--a-ctaa-tg-cgaggagtc cc-catgt gctt-accaccacaccggga---g------tg---
  g  a  gcagccct-a----t-a - c a  a   -gttcaa c    -              gt ttgt ccac cg
            aa    tc t  -            tcg a                       ca caaa   ga   
                  a                                                 a           

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cctg-cagcc-------------------------------ca-ct-cacgtgaccccagg--cagct---cggcgctt-
----g-----gcttctccttgcccgccgccggggccgcgga--g--t--------------at-----agt-----a--t
tggaa ttgt                            a   tttgg gtc ccgt gt ttagt   taggaaat-ggc
aa  t                                     gc  c  aa         agc g   gca    c c a
                                           a                 c      c           

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                     *                                                **        
-cctgagc------------aGgtagtgga-------------------------gctctt---cc---aGGatgg---g
g--c---taagtcatccccc- aagac-a-tgacccgccggtcgctgctggccctatctg-gggt-gagg  gcaacatt
a  -c a-       aattgg     a -cccg                         ga  ac-a       g     a
   aa                     -                                                     
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   * ** * *  *           *        * *  *      *                                 
gtgAaCTgGgGccGtattgtggcatTctttgcctTtGggGgagcacTgtgtgtggaaagcgtga----------acaag-
tcc c  c a ga ggc-ccactgc ggcctttc c cc cgatct cc-ccgaagggtacgcggacgagctgt-t--ag
cat         ac g  cagca a  g aa    aa  t  ta  at ac   tc t  a        c c -gg-c
a             c  c                    t  c  g       a                      gc   
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              *  *                                              
------------------------------GagAtgga---------actcctggta-----ggacggat--c-tgctgg
agtccctggagctgatcacctggtacctgc cc gatttctccactgggcgtcaccgctcatcagaaag-ta-ccctcta
                                   cag           ga g   t      ccg c  ct taagaat
                                     c           a                     g   ta   
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *                                                                      
atggctgcgTacctgaatgaccacctagacccttggatccgagaaaa---------------------------------
gctcgcaat gatgtg-gag-tctggg-cataggc-g-g-atcgcggatggcgtccagcgcagctgcgggacggctttcc
  ca atg  tgaca t---ga  ac c  g cct -c-t-g  t   gt ga    ca tga ca aa           
                 cc           a a     aac       c                               
                 a                                                              

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
            **  * ***                                                           
-----------cGGagGcTGGgc---------------------------------------------------------
aaggcatgcttt  ca t   a-atcaagggttttgtgtatgttaaagctgtgtctcgagtggtaacttgtgtgttcagt
               a    t g   aaa gaacacg  a                                      
                      a a                                                       
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                  *         *                   
----------------------------------t-acttct----g--gCtttatgggaAt---gcagccttagagag-
gatggagtaacgaattggggccggattgtggctt-c--ac--tttt-tgc cgcgctaag atat-g---tgc------t
                             ttacc t t--tcccggcga-    c cttc cgtct-gat---gt tgac
                              a a     gg     cacca      acc   a        ca a     
                                      ca                                        

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----ccggcaaggc---------c-----gaggaacgctt------agtgctg-----------------ctgactg-t
gtggc--aag-----tgcatagat-cactgcca---ac---cacccg-------tacaatgctaacagggg-------g-
a aaa a--- ga t      agc tg ga--- tg-- cgggtatcttga   gtt gga a  a    at cg g ac
       c a            c         c gc a   a a ga       a                     c   
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    **                                                                          
atggCAgcgg---ttgga-g--ctggtg--a-tagtccttctg-----------------------------g---ccct
-cat  ata-ggt-----g-tgt-----ga-t--tct-a---agaggacctagaaggtggcatcagaactgt-ggt----
cata  ---taac gtaga gt  tt  cg g t---t-gt -                         a    ctggtag
       a a  a cc    ca           gaag  ag                                      a
                                 c                                              

      1210      1220      1230      1240      1250   
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|...
                                                  *  
-ttttgccgg-------------------------------------aagTga
c--ca-----cgttgctggagtaggagctggtttggcatatctaata-ga ag
ac --   ttt                                    c--   
t  g    a                                            
                                                     
© 1998-2021Legal notice