Dataset for CDS BCL-2-like of organism Seriola dumerili

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                                             
ATG--tct-----------cgaaac-ga----------------gaact-----atttgtcttctacatgaag-at----
   aa---tattcagtcgc------c--ccgcttttacggccat--g--attgcgg-c---g--ata--ag--g--tgga
       g  c        aac   a                gc  - g g at-- - ct- a---tg--gct c    
                                                       a g aga    g     ac      
                                                            a                   

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                              *                 
---------------------agactctc-gccagaga-tg--------------------tCtcaccac----a-gtgg
aacttggaccgacggctccgg-a----ctt---g--a-t--ccattggctctacaatatgtc ctgaa--ggga-t--t-
                      -ta g--ccaa-tt- c c  caa       a c   cc  aa  tga  at ca -t
                       g  a                                        g     c     a
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                               *
tgccaaatgatgattctaaacggcctgagggcgtggaggtca-ctcaacagttggttatggaacga-a-c-------gcG
g----------ac-g-c-g-a--a-ca-ta--c--a-a-c--c-------aa-acgcgaccctta-a-g-gagtcgg-a 
-agtcttg  g-- -t-g-c-at-a-- --ct-gt- -a-tgg    gtt--c  cac    ca  gttt gtc  ctt 
a  g g     t  cg c  g  g a     a cc  t a  a     gg c              c c        cg 
                                 a                                              

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *        *         *                                   *  *      
gacagcgacgt-cgaCaacgggtcTttgccctgcAc---tcc-gaga-----------------------GtcCctgcat
tgttatagaagatac ggtttcgg cataaggat -aag---g----ttcagtcggacggagaaaccgat ct tccgtc
 t c      c g   tcgc tca g ctgt  g     c  tcg ccc gtg a                   a atcg
                     aa                   a     a                              a
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *                                                                            
ctcC------agcaggggctg---------------------------------------ccatgaaaagcttt-ccgga
gcg cagcga----ac--a--aagtgttggaggacgatacgaggcaacttattagccagt-tgcaggg------a-----
 gt        t  --c -g                                     c   a    ccg tacggttcat
               t  t                                                       c  a  
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           ** *      *       *         *                                        
c-c-cg----cGCgGtga---ActgagccCtgagcgcttCtgccaacgaa------tttgaatggcg----------ata
-g-t--atac-  c c-gtcc ggagata a-c-gaaga caa-g-t---gagggt-g--ggct--tttttggaaaacct
gcgatcggga   a aa-    acc   t -t-a-  cg a--t- -  g      c-  ----at-             
 a    cac              a       c          ga                  a                 
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                   *           *               *                  **  *       *
CagctacgcattcagtgatcTgttcaaccagcTgt-----acgctggaCac------ggcttacgtgAGctTtgtgggtG
 ccacggtac-a--a-agca tcctcggacag tgatatc-gatctac cacacagg--agggtcac  gc caccaag 
 tat ca  g -t -g  g   agg c g    cc cc  g t  c           t -cc gtga     g   c 
   g          cc       a                  c              a  a   ac        a     
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   * *    *     ** *    ** **       ** *****  *  *        *  *    **    *       
tgaTgG----AggagcTGtTcggaGAtGGcgtc---AAcTGGGGtcGcaTcgtcggccTttTtgccTTcgggGgggtgct
cag a acga tagc-  g gccg  c  aacgaca  t     ca gg tactactt gg gatg  tact ctaca--
       t   c---t     aa      gta ttg          a  gt ga  c a      c  c   g 
              a               c                    a                        
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                         *  *  *                    *  **              * *     
G-------tgtgtc-ag--------tGtgTggA----------g---acgggcAggGAgaagtgtgaggaatCtGgtggg
 gccagac------t--agcagaacc ca ta cccggggctg-gag-ta--- aa  cg-c-acttcttcg a tgttc
          ctg gg                            tgcg--cct   a g-g-  c cg a   ca  a
                                            ac c   a         a      ac          
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                **  *    **  *                **      *** *                    *
caggatcg-agagtggATgaCcgagTAccTgga-gaccgtctgatcAGcgag--TGGcT----ggtgaaggagga----T
--atc---t------c  ct tata  tt a--t--at-ca----a  tc--ac   a ccagacccgcaagcagctcc 
 c c  gacg  cac   ag g  t      agcagg-c-- t g   a-c        aa   a a       ctgga 
   a                    c        a    a     a    a                              
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****    **        *                       *  *     *                           *
GGGAtggcTTtgttgagtTctttcg-g-ag--gac-cagtgtCagAagggaGga-ca-------ggtctctgctggattT
    gtcg  ctcaacaa g-----g-t--ca---g--actg ta gatct aga--cactcat--c--t--gaaaccg 
    cc      gg   c   cctaa c a     c c aac    c cag   gtc gtcttcaa-tg-gc--  g c 
                                         a            c               a         
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           *             **         *  *    *                                   
-catgaag-tgGctg--ggcaggacTGgcc----ctGttGatcgGggttttgct-------------------------g
g-gg---tacc t--ct-attacgg  tttgctgtc gg gcga a-cc-c---tgagcggtccaggccaaagcaggat-
cg--c     a acttca  gt  a  caa    a   caat -t--g-atc                        ac
   a           aa   c      a               c   ggc  g                           
                                                    a                           

       970       980       990      1000      1010      1020     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
                                                                 
ggctcact-cttgttcagaagcgcca---------------------------------------
--ag--t-ga---cc-t---atatt-tgcagttgtgaagcccatttccatagagctcattcataa
 a--tg-cc-act--t-cgt-  a- g a   c                                
   aa  a t  c aa ac       a                                      
            a                                                    
© 1998-2023Legal notice