Dataset for CDS BCL-2-like of organism Mus spicilegus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                                                                              
ATgt-t---------------------------------------------ggcgccag---------------------
  --t-ggcctgcggagaaacgcggtcatcggcttgaacctgtactgcggc-----a--cctcggcgcgggcggcggttc
   gcc a t                                         a a  -g a c                  
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-ccggcagg--cgcgcctggtggccg----------------g--c--------------------gagggg--a-g---
t--------gg---------------aggaggccaaggcgcg-cg-ctctcttataagctttccca------gg-g-gga
 a t g taaca gatta acaatt      at gt at aacttta acac  c     g  a    aa  ct caa t
          a     a                           a                           a       
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           **                                     *  *  *                       
---------gcTG--------cccggc-tgcgggtg-------ggccgccGccCgtGggcgcc--------------gag
ggccgccctag  gagtcagt------gc----a--gtcgccc--tttga tt ac tatattctgaagcagagagg---
          a          ttt aga-atct-ctagaatagaa-acat  g ca c g  a               ga
                       g t     a  a              g       a a                    
                       a                                                        

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           **                                                                   
-acccc---g-CAcc------------------------------cc-ggc-tcctc-cc-tgc-gcccga---------
g-----gac-t  ttgcgtcggccgaaaggcggctgcataagtcg--c---c-----g--g---c------ggagatggc
cc    agtac                                  aat   aa tcat  tgc ac ttac   t     
a       a                                                           g           
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                               *
----------------------------------g---------------------------------------gcccgG
cgcgtcggccgccgccgccatcgtgtctcccgag-aggaactggacggctgcgagccggaggcgatcggcaagc---tc 
                            gt       c   cca t                            c     
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                                                                               
Ctgtgc-------------gcgcgtgggcgaggcggc----caggagc-ccggg--cgac-actctctgccctccgtgct
 cta--tgcccctcctgga----c--a--a-------agtt--a----t-----gc----ggacactatgag-atac-tc
     a t g tcta     tca-ga-c -tat tag    tg-at  a gaaa gt ttt-  t a  t ag at caa
                     a     a  g   c                                             
                              c   a                                             

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *     *                                   *                   *    *   *       
gCcgccgCccg-------------------------------gCttgggatcagctc-gcgctA--ctTgcgG-------
a aagta tgaaggaggaagaggacgacctataccgccagtcc cgtaagctgtt--caa--c agaa ata gagcagg
  g aa   t ga                       g  ac      c c g   ctt--aag    c  gc   ta  t
                                                           t  a                 
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                 * *  *     *                   
---cc-gctccaagga-tcgaagcctc------------------cgggCcGgaGagcgcTggagaccct----------
cga--g-------a--c-t-cttt---tgggcgaggcgggcgcgg--tt t ag gaa-t cat------gcggcgcgtg
t cagt   g   -  gc-t----t                   ct aa a    c--a-   gtttt  c        c
   t     a         aggc                                 c      c gag            
                      a                                                         

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                *      *      *    *   *              * *       
---aacggcgtg-catcgca-----gagatggCcttccaGgggatgCtccgGaaaCtg-------gacatTcAa----a-
ggcg-gat-c--aatg-at-accac----caa t--tac t-ccat catt ttt a-ccagaatagtcc a caacg-a
 ct-c--at-cag-g- --    cttg    t  ag g  - - c  ---a  cg -a       -- t  t gcg   t
       -      -                           a    ata-     c              g       g
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                             ** **  *       ** **               
gg-------------tt-tctcgagtaatggaccaagttttcaaaGAtGGcgT-a-aaacTGgGGcaggattgtgactct
--cgatgttaaatct--t--caa---gg--atag-tcag--tggg  g  ga a-ct--t  a  ac--------g-ct-
     c         c gc a  g  --  ---a ---c   c        c t-        t ac  c   - -a 
                    -           t-    -                 g        g            - 
                                g                                               

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                         *   *                                  
tttttctttcgg------tggggtcatatacttaaagagcgTaaaCcaagaaagctgc----aaccattagtggaaacta
aa--g-c--t--tgcctt--ttccgtagcg-gcgg-a-a-t ccc --gagg--a--tatcg---tc--g-caa-t----
-- c-a-  -        cc    ac c-ct---- - -   gg  ag  -ct - t-cc tggg--ca- ---tccgg 
c   a g                      -                     -     g    c a ga     cg- ac 
                                                                              a 

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                           *                           * *  *** 
tcaca--t-ttcttgt--ggatga-----taacgggac--tggCatgt-caaac--ggat---g----acgGaGgcTGGg
-----ga-g---c-t-aa--ccagcttcc-ctttaa--gtcaa tccggagcttct----cca-gagataa c at   c
atgagtt tcat- - gt   a  acgga  c    gt  g c   a-ag gc ta  c atg cgtg t          
     ag c  g    c       t aag                 -             gg   c c            
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atgct---tttgtga-----ag----ttcaagt--------ac-------------------------------a-ggct
tatgcggccgcaaagaatcc--tttt---ggccttttttgg-ttatgggtgtgctgtgtgccagtctggcttgt-t---c
cccta     g-  c     caaggc ct cta        g-a  ccagcaa caa a  agaaaa ctca gcgcat 
  aag      t          gcc  ag  a         cg                                aa   
           c          ca                                                        

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ttaaca-gc-----------------------------------------ggc-tctgttcaa-----g-----------
-cc--gtctcacacagtaaattataagaaaaaaaaaaaaaaaaagaagacaatt-t-a-----attgt-ctggctgtttt
c--gt-g--                                            gc-gcggtggtcccacagtctgagccc
aagcgcct                                             c g   cg t aaa  gaa  c c aa
    a                                                  a    a               a   

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-gcgggcattgct-atgctggg-ttg-tctg----------------g--gcattctttatcc-----------------
t-aa----c----g--------gc--g----gggcttctttgctctg-gc---c------g--gaaatatgggagaatta
cc--aatg-gagcctgtaaa cc-gta ggca c  g a ca aacttaaatg-atccgt-tt                 
 a   cgc c a agactc  tt act                   a cttac c   cg aa                 
                      a   c                               ac                    

      1210      1220   
....:....|....:....|...
                       
---------ggaagt--------
cccaggaaa------gattataa
         tctgacat      
         aa     g      
                       
© 1998-2023Legal notice