Dataset for CDS BCL2L1 of organism Cyprinodon variegatus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  *    **************    ***** ** *  * **************  ****  **   *   *   *
ATGTCttA---tAACAGAGAACTGGTcgttTTCTAtATtAggTtCAAACTGTCTCAGAggAACTgtCCcgtCtctCtgcT
     ac cagg              acag     c  a ac a              ca    ac  aaa aac aca 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    * * *   **   *  ** *** *  * *   **     * *****   *   *  *  *
g-------------------AgGtCggcGGtgcCt-GGtGGCgGggCcGgggGAggcgcGtACGCCtggGcttCccG-tA
aatgctcaacgagccgccca c g aca  cca ca  g   c aa a aac  caaaa g     gca acg aa cc 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **  *  **  *   * *** **  ** ****  **   *  * ***  **   *    *** ***** ** **  * 
AtGGgcCttTTttCgggAgCAGtCCcgGCtCCCCggGGcggCctCgGGCgtCCcctGgcggCATgGAGGCtGTgAAgtCg
 c  ca ac  aa aac c   g  aa  c    cc  aaa ag a   cc  aaa caac   a     g  a  ag c

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ****  *** * **    ***** ** ** * ** * * *     ****  *****   **    ***  *******
GCtCTGAggGACtCgGCctgtGAGTTtGAgCTtCtCTtCtCtCgcggtTTCAgtGACCTttcCAtgccGCTggACATCAC
  g    aa   a a  aaac     c  a  g g  a g c aaacc    ac     cca  gcaa   ac       

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ** * *** ******** *****  **  **** ** ***** *****  *** **  *************  * ****
gCCtGcCACgGCCTACCAgAGCTTtgAGgcCGTGtTGgACGAGtTGTTCcgGGAtGGggTCAACTGGGGCCGtgTgGTGG
c  g a   c        c     ca  aa    a  a     g     aa   c  ca             ca c    

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ***** ***** ** ** *  ***** *** * ****** ***** * ******    *****   ** ** *  ** 
GgCTGTTtGCCTTtGGtGGgGttCTGTGtGTGgAcTGCGTGgAGAAGgAtATGAGTgcgtTGGTGtggCGgATtGtgGAg
 c     c     c  c  a cg     c   c a      c     a g      cacc     gcc  c  c ca  c

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********* * *** * ********* *  * ** ******** ***** ***********  ******** *  * * 
TGGATGACCgTtTACtTgGATGAGCAGcTtgAtCCtTGGATCCAgAGCCAgGGAGGATGGGActGCTTTGCTgAgcTgTt
         a c   c a         a ca c  c        c     a           ac        a aa c a

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***    ***** ** ** *** *  * ** ***** ****   **** ** ********  * **   *    **  * 
CGGcggcGACGCcGCtGCtGAGgGgcGgAGgTCTCAgGAGAgctTGAAgAAcTGGCTGCTggTtGGtgtGggtgTGgtCg
   acaa     a  g  a   a ca a  a     c    cac    c  a        ac g  gac accc  cc a

       650       660       670       680    
....:....|....:....|....:....|....:....|....
 **   *  *   *       *  * **  * ***   *  ***
gCGgcgTtcTggtCggtttgcTttTtGCtcAgAAA---CtgTGA
c  cac ca acc accgcca cg c  ca c   cgc ga   
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice