Dataset for CDS BCL-2-like of organism Prolemur simus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ATGgctg--------------g-g-----------caacccc-----------------accgggagctggtggcgg---
---ttg-gcctcaaaagaaat-c-gttatcggcct---a---tactgtgggggggccgg--t-----tcccca-tt-act
   -g-ca gctggg    gccgctgcggtacagg  g-gttgct ag  a c ca    g- c gta a g a-aatg 
   a-ca            ca   aaaca     c    tgac                      c     a   -    
    a                                  aa                                  c    

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----cggCtacaagctggcgcaggggggccat-t----------------------------------------------
ttttgccggct----cc--cggaaa-c--tt-t-ggctgccgagaaggaggccacggcccggcgagaggtagggggaggg
acggata c--tgc -ttg------c-ag-- ga                                              
  ca a  -  gct  -c     c aa t g c                                               
  a         t    a          a                                                   

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gaagccggcacggtgattggcggaagccccggcgcaagccccccggcctccctctcgccagacgcccggagggtcgcgcg
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gccggcgcccattggtgccgaggtccccgacgtcaccgcgacccccgaaaggctgctgtttttcgcgcccacccgccgcg
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cgttgccgtccgaggagatggaggcccctgccgccgacgccatcatgtcgcccgaagatgagctggacgggtacgagccg
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gagcctctcgggaagcggcctgctgttgtgcctggagtcggttttggggggggcccgggaggtggccccggggggtgcag
                          cccctgcttgcctaagccg tc aa agggcactacg a t  a catcga gc
                             ag       g  c              a    a             c    
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------------------g--c--------gctgg---------------
ggggctaccggagccgccggggctgggtctgaggacccggatcctggg-ac-tgctcggc-----agatttagccgtctg
ttcatcgtgcttaaa aatcctacaacata ga gagtactg ggattttatgtgcattatac  gtgccgtctttcacc
caa a     ag  g  t a a   c cg     c  g  ga  c c  gg cca  c       c c  c         
           c                                a        a                          

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-gaccc-cagtac---------------c--cccgggacc-ggcaacCgg------cgcccagg------cgggtgaagc
t-----c------ctcctagtggcgctg-gc-t-----g-g-----a-a-gacctc-c--ac--gcgccc-aacca----
aatgtttgg cttga tcgcacctaact at -t  cc-tc ttgg- -t      t-at--a cg ttta-c---gga 
 tc  gg c  g tg    aca a  gc  g  a  tttga aactg tc      gt a    aa     c-t  ct  
           c ac                      ga t   t            a               a   c  

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                               *                                                
cact----ggcca---------gtctGgggcCgC------------------cagc----------------aaggAggc
-gacttgt--g--tcttcggcg--tccactg aaggtgtgtgctgcgtgcgg----ggtgcagctggccctgcgca-tat
a---c  ct -gt tggtct atc g ca   c acgag   a cacaat t tata  ca c aaa a  c---- aca
   ga     t c  ccga         t                                             ac    
   a           aa                                                               

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
Ggtagaggccttgggacg-gtcgagga--g-g-------c-acc--g------------caggcatgcttcgcatcActg
tcagagaaag--ac----t--------gg-g-tgctgcg-g---ag-agacggccttcca-t--tgcgacaagtg-cgc-
  gccctc--cc--ac tgcggtgccgcc tacctacactaga tca t ttcggc gg-c-ctccaac gttga  --t
  ct  c ttg ttc  ac   c     t c aag  g  t   c   c  a       g ca -a       cc  t c
            ca    a         a                                   g               

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           *                    *                                           *   
gacatcaggaaCgtaGAcgatgtcaaagctttGtctcgggtGatgg---a-g------------t--a-ga--tttTcag
-gggctgaatg -agcgt-cca--gtctaccg gtcaaataa----tcc-t-aagctgagaagc-gg-g--gc--- aca
t---  cttgc cgc  gag--gg g a ag  aagg tcg g  aaggga             caa taccgacc ttc
a t    ccc  ac   a - cc          c a            t c                 a  a  g  gg 
                 -                                                        a     

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *     *             *    * *           *       *         *  *     * *         
tgAcggcGTa---------ataAactgGgGca---------GgAtTG-TGaCcc-----TaaTttCttTtG---------
ga taagc cgagaagcag--- gtat a tccacctccag cgagacc gtttagtga ct ggaca c cagggacgc
 g     g          cg        g                     gg      tg ca g             
                   t        a                                   a             
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *                                      *       *        *  *             
-----gtGcgtttgtgg---------------CcatatactTgaagAgc-gtagACcaag--aGcTGcatcgaacgatgA
ttctaaa gca------aggctgatgcccgtttggaccgtggtggc ataagga ttg--aag ac tgggtgctcgatg
      c atggaaccatc g            acgga g  ct a  g tcc   atgcctc   caaactat ca 
           agc   c                 c                      ca           c        
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
GcagaAa----------------gtatcacAgtcgttcttG--TaacgacacaacgtGact-------------------
attagttgctcactttgatggtt-----tg--ataacaggaacctcgcgtgatgt-a-g--aatttagtggccatcccaa
 gg c ccgctctg gct  ac  cggaca c- ccatca  a g  ac------t- -aactgc gtgc  tc g ttg
  c    t  a     a       a   g         a        t a gctgag   c                 c 
                                                     ca                         

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              *  *   *   **   *                *                
--ggctag--------------tCagacAaAgaG---GctgGG---AtggcttTG--------TGgagttcTtt---g--
ag----t-catatatagagttcgacag-gt ac gcg tga  aac cttgccc-gccttaga aagaccgaaccat-ta
ga ctc- g ccgcgcct gctc g  g g  g taa           act              t taat   tta ag
c   g                        c                                                  
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                      *         
gaggaC---ctag-aggtgg----------------------------------CatcAGacctgtgttgCtggCtt--t
--aa--aaa-c--a---a-atcccaaaacgaaccgaacagaccaggcatcagca-tcttagaagtgccct ccaagggtc
 g--c   tt-  c tc- -c t t ttt  ttt g ag g          a g -ag  c -c- a gc  a   atca
  t      g       c             g                        g     g-             c  
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *        *   * **                                                              
tGca---actGttgCtGG------------------------------------------------agtaggagCtGgtt
c -tgagggc -gc c  actaccaactacaacagttcccgctctcgattctaccgtggttttaac--cg-cccactcgg
g a-c  cta g-- a                        c aggttc  t gtaa  c  gaggatc--t--- g  cc
   g    a   ca                                               c     a     a     a
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410        
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:...
*                                **                       
Tcgcgt-t--------ctatCTa------atatGA-a---------------------
 gata-c-acaggtgc-gggtggggccacgaga  t-gcatggtattccccttactaa
  c tctgttct ga ac a         --cc  cgt c tc  a            
    c a          a           t  g    a                    
                                                          
© 1998-2023Legal notice