Dataset for CDS BCL-2-like of organism Mus musculus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ATG----------------tCtcaG-------------------------------------------------------
---gcgaccccaggctcaag-cgg-agaacagggtatacctgtactgcggcggcgccagcctcggcgcgggcggcggttc
   tttgg  tgccggg cc g-- tc t g ct ga                                           
               a   a -                                                          
               c   -                                                            

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tccggcaggggcgcgcctggtggccgaggaggccaaggcgcggcgcgaggggggaggggaggccgccctgctgcccggcg
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------------------------a-caaccgggagct-gtggtcgacttt-t--cctacaaGctttcgcAgAaa
cgcgggtggtcgcccggccgccgcccgtg-g------------g------------c-ct----tgg-tggatct-t-tg
                             gatgcaga  ctacc acactacggacgcaggtgc---c--ccga- -ggc
                                        c  a     g    cga gca   a    c----    --
                                                        t             a         

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggctac---------gCtGg----------g-g--g-----g------g-------------------------------
caa-c-aagtgggatc----agtcagttta-t-at-tcgaa-agaata-gactgagggccacccctggcatcttctcccc
t-t -tg        t c  ccatgcggac c gc ctcct gaggct ccgc tc    g  g c c    g g  ttt
- -            -        ctc c    c     g       g                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--ag-------tg-a--gCtGagagcga--------cccccagtgccagc------------tcctggcaCccggcggat
cc--aagaaac--a-cgc-a---cagt-gaggccat--tt----atgtt-aatggcaaccca-a-a--tg-attcgtttg
gg  g  g    ag   - - ct----g        tg--a ac-----gtggt  tg   cc-t-t -- g--t-a-cc
                       gt a           g   c   acatcc           t c  g  -  - - -a
                          c                                         a          -

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
aG----------------------------CccaG--Ccgtgcatgcagcc-ctggcc----------------------
g-gcggccaagagctccggggacgtcggct-tag-gc--aa-a---g----a------acagcagcagaggacgacctat
-                    c  a tcac --t    ac-c-tct-ca  g c a  gag ag a              
                          a      -     -  g            c                        
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------tgcgctggagatgattcctttgtcagctctGaagcaagcg------------------------ctg-g-gag
atttgga-----gac-aggag--g-ca-cg-c-taga-gtcg---ttaccggctccaaggactcgaagcct---a-a---
 ccgcc attt ---c-----gc- --g--a-c-g-- c--- tc-c                        a cc ccgt
       g    ctt  c cc gt gg  ct t - g -ga  g  -                          ag gaca
                          c           t                                         

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gc-g--gcgatgagtttgaactccggtaccggagtgccttc---ga--t--c--c-cagct-cacgtga---ccccaggg
--a-gc-aa-a--acc---gg-g--a-t-tt-gaa-ag--tagt--tc-ga-at-c-----t---a-agaat--at--at
t ta  ag-gccgc--ctc-ac-tttc- --cc--a-- g-gca cgagag cagtgc tgaagt-c--  g g--ct-c
  g    -  -  - aga t-gt  - g   t- cc     t c  ct  t gg g     g   c        ggg t-
  c       g     a   t    c c                                 c                ca

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
accgcctgtcaaagc---------------------------------------------tttaaccaggtggtggatga
t-a--gaagatgctaatgctccggaaactggacattaaaaacgaaggcgatgttaaatct--cgcg--a--aacca-aa-
-t-a -c-a-g----                                               ----ac-a tt---tc- 
  g   -t-g-cg g                                               gt t g   -- a  -c 
        c   t                                                    a           g  

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---actctttcaagatggcg---ttaactggggtcggattgtggccttttttgcctttggggg------ggc-cctgtgc
gtt-gag--cggg-gg--aatcaca--------aa-cc-c---a-ta-c--ctt---c--c-cctttgtt-tgta-cctt
   t--t c-a--a--ca-caat-- gt   a c-at- -   -ta- aa ---g  - ct -      -a- a-a----
   g  -   -    c  g-    g        -  -  g     -c -c g at     -            -t a aa
                        c        g  a        g                                  

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gtggaaa-----gcgtgaa---caaagag------atgtaggtattggtgaacaagattccagt---------------t
-aaa-g-cttccataaaggtgt--ggttaccctgg---g-accgc-tacaggtcg-t-cg--aggacccgagactgctg-
act- -g cctt----c--    c-----ag  tc accc---t- ------a--ag --ag-a               g
t--             - c       c           -gc a-  a g   - ct- gatcc-                
  c                                   a t  c           c                        

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tggatggcagactacctgaagaatcacctag---------------a-gactggatccaggagaacggaggctggg----
-t------caca-tta-a-ttgcca-t--g-tggggcgtcggcacc-g-ct----------g---t--c-------agct
c-c gaat----c--- -g-c--g-g-ac-c               gac--a  c aggcc-tcg-a -  t        
        g tg   g ctg-cg- ta gca               cta a     t t acc ta  g           
        t  t           a  g                    c        g     a                 

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agaagcgatcaaagctcgagtcagggagatggaggaagaggctgagaagctaaaggagctacaaaacgaggtagagaagc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agatgaatatgagtccacccccaggcaatgctggcccagtgatcatgtctcttgatgcggagttcacagctgctgctctc
                                                       gaa a  a gtagat ca   c g 
                                                                 g              
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgtatctccgttggcaatgtggactatggtgcaacagcagaagagctggaagcccattttcatggctgtggttcagtcaa
ccc   ca                                                                        
                                                                                
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------------------------------------------atg--tt--t--ag-------------------
ccgtgttactatactctgtgacaaatttagtggccatcccaaagaag---gc--ta-gg--ctctacgggaacaatgcag
                                            ggttcacgggcgcaagttcactgcacgtagggttgt
                                               c  ttaagtgcctcg  agtacatggc cc  c
                                                   a  a     a    c    cc t  a   

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cagccgagagccggaaaggccaggagcgtctgaggggggggagacaaatcaaggtgattcccaaacgaaccaacagacca
tttgtctattttttttcttatgtcg tcct ccaccaa  a                                       
ggc gac gc ga gc  c g   t      attaa                                            
  a a                              t                                            

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ggcatcagcacaacagaccggggtttcccgcgctcccgataccgtgcccggactaccaactacaacagctcccgatctcg
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------a----ga---c------gggtggct--ctt-tgtgcg-atg-ctgga--------g-------------
actggccctta-ggtt--ccc-agttgt--------ga---t-cg---c-c-a-----taggtcgt-gaaatgctctttc
gtaccttacaggttggcgagtttaagccttcgttggttgcgcg--tgagc-tgtacagccatgatgtattggttcacagt
cgcttgaggctcccactctag gcgaagccac ctacgtgaacac tttg atgcatcattaagacccggtccggt cc 
 a a a t gc a c a  ta c  c aa  a    aca cg  a   a   ca t tggcc t  a c c aa      

      1530      1540
....:....|....:....|
                    
--------------------
tcctcaagtaacgtttataa
aaa atgaa g         
 tg g t             
 g                  
© 1998-2022Legal notice