Dataset for CDS BCL-2-like of organism Geospiza parvula

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                  *    **       *                            
ATGg----t-c-g-g-------gctatgataaccgggAgttaGTgcttgacTtcatt--cta-aaactctctcagagggg
   tctca-c-g-g-agaagag----c--------ct cacc  taagagg atg-cca---t---------t-------
    aaac g t a tt     t gg-atg  a c a aga   ct ct    g c-tc   c  g    ac gcgac  
                      a ac  g                                    c     a     a  

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                  *        *    
atac--ctgg--t------ga--a-agg-------tg----caggtctctct----tggtgctgctGctgcggttGctgc
----ga----cc-gccagc--gg-c---gcatccc--cctc----a------gcgc-cc-----gg accta-gg gcc-
c c ag    ag cagctg     g   ag   ga  agaa    -  gc  tt  c--g ag a   a g tc  a   
                                                aa      a  c          a a       

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                          *         *   ***  *                  
-g------c--ct-ggac-t-c-c-ga-ca---t--gct--tGtctccgcacCcggAGCccCc-ctgctcggctgc--c-
t-ctgctg-tg--g----t-c-t-t--t--cac-gg---gg- gggtgtgga gct   at tttgtgc-------tg-t
a gaatca ac  c    c g c a  c  ggg  t   ca      aa     a        c c   gt  ct ca c
                                                                     a   a      

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                         *                      
agccaca-------------------------ggcccgcggcggagggggtgaga--Cgcggacccgaggtcgtgcagct
-------tagtgaacggagcttgggtggtcccc----c-c--c--ctaccgcgactc cttc----c---a------c-a
                    cacc   ca  a-ag g- -tg-ct c aac c  ag  gc  t g-cca-g c at-g-
                                    a      a      a        a   g a          g   

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                              *   *        *         * *  *  *  
ggtgctgcgccaggcaggggatgagttctcgcggcgctaccagcggGcctTcggccaaaTgtcgggccaGcTgcAcaTca
c-cc--------------------------c--a---------atc atc tacggggc cctctcgag a tg gc gc
-a--   a ggg  tg     c gcg tgt-at-aagc  gg -a   g   caa cc   a taa            
         aa    c            aa      a                                           

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              *            *       **        *    **    ** **       ********  * 
cgcccgtca---cgGccaggaggcgctTcgtggcgGTggtggaggAgctgTTccgcGAtGGgg---ttAACTGGGGccGa
attatcgggctgta agtatcacattg taatcaa  cacaaccc agac  tgca  c  aattacg        aa g
 c  gaaa    at   ct   at    g    g   a     t   a     a t     c ac  c           c
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  ** *  *  **   ** ** *      *   *        * **         * *        *  *        
aTtgTGgCctTctTCgcgTTtGGcGgtgtgaTgtgC------gtGgAGag-------CgT--cgatcaGgaGatgtctga
g ga  a tc aa  tac  c  a cctcct cgc aagcacca a  cttcaagag a ggtatcag tt cct---c-
       a     a a     g  ac tg  a        a                   gc g       a ggg-t
                              c                                            a a  

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              *          ** **      * *                   *** *  *     * ** ** *
cctcgtggacagcaTcgctgcttggATgACcgagtaCcTgatccgccacctggatgacTGGaTccAggacaAtGGaGGcT
-tggaacaggcagc gttgtgcatc  c  aaccgc t cgaatagtcgaaacgcacg   c tg taggc c  t  a 
gga      a          ag               a   c gc a  t  acgc a        c   g  g    
aa                                         a                               c    

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****                                             *        *                 *   
GGGAgggctttgtggacttgtatggcat-------g--g-c----tgagA-gaag--cCa--------g--gagacCttc
    taatggctacctacctgt-c-gtacggtgct-ag-c-tttggtct tttgtcat tggaacgttctgctttt act
    cccg  a    cga cagc-t g  aa  ag ct a gaga   a aacc a   c          aa aga  ag
    a                 a a c              c                                c     

       730       740       750       760       770       780       790     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
            * *                                                         *  
gccga--ggttcCtGacctg-------g--------ttgatcactcttggctcctt--t--g---gcacaagTga
aaaagataacgg a ggtgtggttcca-tgggtggt-gc--------gattgatcagc-ca-agacttttgc ag
t g   actaca c c gc a cgatg    ca cag--gctgtgg - ca  aa tt gg    aggag     
                  a                    c acgc                     a  c     
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice