Dataset for CDS BAX of organism Astyanax mexicanus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                                             
ATGgcagattccggaga------agggaa---------------------------------------------tgatga
   ttttc-cagt---tcagcgg---tt-tgaggacagtgagctgttaggagctacaggtggagaagatgttgta--c--
   a   tc----ct -gtt aag t--                                           c g-ac- t
        a tt  g   gc      c                                                     
          g                                                                     

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          *  *   *   * * *                                      
ccaactggtagacctaggcgctatacTacTgatAggtTtTgTttctcggcggc-tc--cgtacagaggaccctgatgttc
----a-c----gaaa---ataatgtg gt tcg tag a a cct--a-----t--aga--------a--a------ca-
ta t- -c  c----ta ---cgcg     a a acc   c   acg-a  tg     - ccattt - a-tca   --g
a      t      gg  t     c                                        g     g       t
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gtgtgag----gtggaccttgttggacgag-c-gatgaggtggatgaccctcacattaaggtggttgtggagcgtcttct
------ctcgg-a---a-c--g----a--ca-t--a--a-gc---------a----a--aa-a------c---ag----a
ca  a - t  c-aa - -a -   g- g-  g  -  -t--cc   t  c-ggca-  --a-c   ga-  t--  a -
tg         a                              tg      g  a       g     c            
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                            * ** *                     *  * ** *
tcggattggtgatgatctggatcgcaatactgagcttcaaaataTgATcAataatttggcgctaaagcccaCtcAaGAtG
gaaa----ca---------a-ca-------a-ctt-ggtccgcc c  a gcgccgc-cacgctctctgtg ca g  c 
----t   --  c  at a- --atg cgt-c a   a gg g     t     --- --                a 
               g               a                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****  ***   * **       ****** * **  * *   **********  *  * ***** ** **  *  * ** 
TGTTtgTGAaagTgGCctgtgaaATCTTCtCtGAtgGgAagtTTAACTGGGGcaGggTgGTGGCtCTgTTctAttTtGCt
    ca   cga c  taagacg      a a  ct c ---          ac aa c     g  t  tc cc g  c
     c                                                          a               
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *    *  *    *                            * **** **    *         *      *     
TgTcagcTtgTcaatAatgctgtgctgactaagc-t---tcctgAcATCAtCAgaaaCatcatcagcTggaccgTagact
 a ggat ca tttc -g------a---a--tcgcaatacttac a    a  atcc -----t-at ttgtat cctgc
              g  -a ac  -ctc-ag aa     a g   t        g g      - --   catc  t a 
                     t   gag g                                           a      
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *     * **       ***   **     * * * *    **                   *      *    
acatgcGggagcAtGTgattgctTGGatcAGggaacAgGgAgGctggGAaggtatcctctcc-a-tttGga-cccCtacc
ttcgca tcgat c  atccaac   tgg  acggt a t c acta  ctcgggtaggcgat-cagc t-a-gt gtga
  g     t t      cagcta        ttt               t tat  ------c g    a g a  c a 
                      g                             c                    t      
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630  
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|..
          *    *        **           *  *  ***   *   *               ***
tggcaaactgTtaccGtgtttgtgGCtggagt---gcTcaCtaCTGttcTgttCtt---acgcaaaatgTGA
catagctacc cggt ccaaccct  att--cattta tg cg   cgg cga aggaagaaaggtcgc   
    ct  a  gc   gag aaa         ta ct     t     t aa  g     g-- c  aa   
                                                  t                     
                                                                        
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice