Dataset for CDS BAX of Organism Astyanax mexicanus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                               *                
atg-c---------------------------------tga-ct-t--gtagctacaggtggaGgtgatg-tgtagacga
---g-agattccggagacagcggagggaatgaggacag---g--g-taag-----a-----a- aaa---t---tc-tct
   tt                  g                tctgt gt cgttcc-g  aa-c  ctg  c  a-a ---
   a                                     a  c cg           c              g- gt 
                                                                             a  

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *                      *  *   *   * * *                                      
gctAatcgtaggacatggc------cTacTgatAggtTtTgTttctcggcggctt---cgtacagaggaccctgatgttc
cta -------a---aattgcattag gt tcg tag a a cctcta------ccaga--------a--a------ca-
--  cg a g - tcctcg   a       a a acc   c   a gca  tg -   - ccattt - a-tca   --g
    ga c     g                                                   g     g       t
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                           *    
gtgtgagtagg----accttgttggacgagctg--ggaggtg-atgaccctcacattaaggtggttgtggagcgtCttct
------c----gtgg-a-c--g----a--cac-ataa---c-c--------a----a--aa-a------c--tag ---a
ca  a -ccaa     - -a -   g- g--- ga--  t- tc   t  c-ggca-  --a-c   ga-       a -
tg     at                                  g      g  a       g     c            
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                            * ** *            *   * * *      *  
tcggattggtgatgatctggatcgcaatactgagcttcaaaataTgATcAataac------cTacaGcCcA------Ctc
gaaa----ca---------a-ca-------a-----g---cgcc c  a gcgcttcggcgg gat g t actgtg ca
----t   --  c  at a- --atg cgt-c at -a gg g     t                             
               g               a                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** *****  ***   * **       ****** * **  * *   **********  *  * ***** ** **  * 
AaGAtGTGTTtgTGAaagTgGCctgtgaaATCTTCtCtGAtgGgAagtTTAACTGGGGcaGggTgGTGGCtCTgTTctAt
 g  c     ca   cga c  taagacg      a a  ct c ---          ac aa c     g  t  tc c
    a      c                                                          a         
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * ** * *    *  *    *                         *  * **** **    *      *** *     
tTtGCtTgTcagcTtgTcaatAaggctgtgctgac--taagcttcctG--AcATCAtCAgaaaC------ATCaTcagct
c g  c a ggat ca tttc tta-----a---agga--c-actta tc a    a  atcc tttcaa   t tcatg
                    g     ac  -ctc-  -  -t  aa     t        g g              t  
                           t   gag                                              
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                *     * **       ***   **     * * * *    **         *         
GGaccgtagactacatgcGggagcAtGTgattgctTGGatcAGggaacAgGgAgGctggGAaggtat--cCtgtcctagt
  gttt--c-g-ttc-ca tcgat c  atccaac   tgg  acggt a t c acta  c-cgg-tat gccagcgcg
  --ac  - a --- -   t t      cagcta        ttt               - -a-  t  c  ta  ta
    --    -                       g                             -          t    
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                   *   *        *    *  * *   *   **        *  ***   *   *     
Ttgaaac-cct-cctggcaaActgTtaccgtctTtgtgGctGgA---GttcTC-------aCtaCTGttcTgttCttgag
 ccggg-c---a-----agc tca gggt-cga ccct gg t aat cgt  tatgatcg cg   cgg cga agaca
       a   t     -c      c a  -a-       a a      a       t t   t     t aa  g  g 
                  -            -                                       t        
                                                                                

       650   
....:....|...
   **     ***
caaAAtg---TGA
acg  gtcgc   
 t   --      
             
             
© 1998-2023Legal notice