Dataset for CDS BCL-2 of organism Oncorhynchus tshawytscha

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ***********           ***  **** *** ** ***** *****   ********* ******  ***** 
---ATGGCAAACGAc---------gACAacCGCTgTATaGTgGAAAAgTACATttgTCACAAACTcTTGAAAagGGGATa
atg           gaatccttata   gt    t   t  c     a     cca         g      gt     t
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  *** * **  *    *  **  * *** **   ******** *    *    *  ** *                *
TGcgTGGgAtTTcgAgaatGccGAggAaGATgCTgatAATAATGGgTcgatGatttCtcCTcC------------gcctG
  ta   a a  tc ---a ga  aa c   t  cca        c ttgg gacc ct  a acccaactcccccgaa 
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***  ***** *** ***   * *** *  ***  **  ** ** ** * * * *    * **** **  *** *** *
gTTTgnCACGGcGGTgCCAcggGgCCAaTaaCGCcaGAccGGgCAgCGtCcCcCaTctttCcAAACgGCtcTCC-CAAaC
t   tg     a   c   --- c   c gc   gg  ga  a  c  a t t c t-ac a    a  ag   g   c 
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***** *****     * ***** **  **** ***** ** * ***  * *** ** **** ****  ******** *
gGACCCgCATGCagctaTtCACAGaGTttTGCGtGAGGCcGGgGaCGAacTcGAAcGAcTGTAcCAGCccGACTTTGCgG
t     a     caggc c     g  cc    c     t  t g   ga t   a  a    t    gg        a 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*******    ** *** ** * **  *    * **** * ** ** ** *  *  ** ***** ***** ***** ***
AGATGTCacacCAaTTGtATcTcACgtCttctAtGGCAgAaAGgAGaTTcAgaGagGTgATAGAcGAGCTgTTCAGgGAC
       gggg  g   c  t t  ac cagc c    c g  a  g  t cc ct  a     t     c     c   
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***** ******** ** ***** ** ***** ***** ** ** ***** ** *****  **** ***  *** *****
GGGGTtAACTGGGGaCGaATTGTaGCcTTCTTcGAGTTcGGtGGcACAATaTGtGTGGAatGCGTgAACaaGGAaATGAC
     a        t  g     g  t     t     t  a  g     g  c     ga    c   cg   g     
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** ** ** *** *******  * ****** *******  * ** ***** ** ** ******** ** ***** ** *
GTCgCAgGTtGACcACATCGCcgGgTGGATGgCGGAGTAtcTaAAtGGACCgCTgCAcAACTGGATtCAaGAGAAcGGgG
   c  a  a   a       tc t      a       ct g  c     c  a  g        c  g     t  t 
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ***     *                         *  ***  *    *            ** ***  * *       
GaTGGgacgcC----------------------tttGtgGAGatCtatgAga--------ggCAgAGGgaCtCcc-----
 c   atgtg aggcacttccaaaggagactcccca at   cc cccc ccggagaccccc  a   at c tgtgttg
                                                            aa             caga 

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                            *  *   *     ***        *     *  * * **    ** *  *  
--------------------c-attcttGgcCgtcCataaaGACtgtctttgGcctggCcgCaCtGGg-agCCgCcaGag
gagaccccccagggagactc-ggcagca at cca tacgg   accgcaga gagac tc c a  aggc  c ag cc
                     c a  a                       c                             

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  **                                                                            
ttAC----------------------------------------------------------------------------
gg  cccccaaggagaccccccaaaggagaccccccgaggaggaccccccagaggagaccccccagaggagacaccccag
 c                                                                              

       810       820       830     
....:....|....:....|....:....|....:
    * * * *           ** **     ***
----CaTcGgAgctttgtt--cACaCA-gaagTGA
caag t t a cacggccatat  c  ctgct   
               a a                 
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice