Dataset for CDS BAX-like of Organism Chelydra serpentina

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atggaggtgctacgccgttcctcggtctttgctgcggaggtgatggaggtttttgatcggtctcccactgacaaggagct
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------------------------------------------------------------actgggtcaggccag
ggtgtcccaggccaaggtgctctgcagagactacatacattcccggctgcttcgggctggcattg---------------
                                                                 g    ag  aa    

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
aataagggcaccccgaccgcttttgctgcctgcctgaccctgccaatcattgtctctccctcagaagatcaggtgg--ct
----------------------------------------------------------------------------aa--
 gc ca tgca   acg ctgg g  a a   g    ggtgt   g gtgct   gcga     gg  cg  c     ta

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     **** *  * ** * *****     **         *  ***** * * *                     *  *
caggaGACCgAggAgGTgTtCCGGAgctatGCcttctaccgCtaCCAGCaGgAgAgggaagagggcgaaggtgaggTgcC
-----    a -- t  t a     atatc  --------- cg     t a c --------------------- ct 
  tc                                                                            

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** ** * ****  *  * **     * *  ***     ***** * * **  **** *      ********     
AaTGgACcCtGAGAttGcaGaGAtccagCaGgaGCC----gGGCAGcAcCaGCaaCCAGgT-----gGGCAGGCGcctgg
 c  c  t c    cc tg t  ----- t at   ttctt     t g t  --    a cttcac        -----
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * *** **   ** *    **    *  * * **  *** * * *         ****  ***   *           
ccAtCATcGG---AGaTgacaTCaacaTgcGgTaTGa-CGCaGaGtTccggaacatGCTGaaGACcctG-----------
-t a   g  gca  g cgtg  tctc at c g  gc   t g c --------g    tg   tgc tcagacaggcc
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  * * **   *****  ** * *** * **  ** *           ***** * **           *  *  
CAGCCcaCgAaGGacaATGCCtaTGaGtACTtCaCTaaGAtAgcctccagcttGTTTGaCaGCggcattaactgGggCag
     ag a t  tgc     at  t g   g -  gg  g -----------     t c  a---------a ac tt
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****    ****  * **   **   * **   *              ** ***    **   **         **  *
GGTGAttgcGCTGctGgGGttcGGttaCcGGatgGcgatccatgtgtatCAgCACggggTGaccGGcttcctccgGAgcA
     catg    aa a  aga  agg t  gca a-------------  t   aaaa  tgt  t--------  at 
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **         *  ***  ****  **         *** * *  **** * ***      * **  * *** * *   
tCGcccgctatgTcgCAGaaTTCGtgCTccgcaaccgCATcGcCcaGTGGaTcGCCgaccagGgAGgaTgGGTgAgTgag
c  --------a tc   cc    ct  ---------   t g tt    c -   attt-- t  ct t   c c --t
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                   **         *   *     ***  
CCTg--------------------------------------------------GCtgggcttttTgagC---agTGTtg
   -gctttttttctctgctgggccgggctagggtcagcacgattcctcgctta  catctccgg ata caa--   -a
    aag                                                       g    g      a    -

       810    
....:....|....
      * * * * 
ctggtcAgAtTgA-
-ca-ag a - t g
 --      c    
© 1998-2023Legal notice