Dataset for CDS MCL-1 of organism Oreochromis niloticus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               ****                   ** * ** * *    ***  **   * *** ****   *   
atgaccaactttttgATGTcgaaaaggaaccagtgtacCTtCaTAgAcTatctTCTtcCTcaaAaTGGaGTCCtggAggg
---------------    t------------------  c t  a t gctg   gt  --g g   t    --- aac
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * **    **  *** ***    ****** *****  * ** *  **    * ** * * * *     **  **** *
AcCaAT----GCacTATgGAT--cgGGGAAAtCCTCTccGcAGaAtgCCacagGcTCcTcTaAaGactctAGcaACGGgA
 a g  gtgg  tt   a   aatt      c     -- t  g aa  ---t g  t g t g -----  ag    c 
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*             * ***     **  * *  * ***    * *  ** *                 *** **      
TtgtgtctaatggtAcCCCcaaacGGccGaAcaAcCTCggggTaAccTCaAcaaacgggtatacaacaAAAgCTatccgg
 c-----------c t   acttt  at g gc g   ---- c tt  t ----------------g   t  ------
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        ******************************                                       ***
gaccgggaGGAAGACGGTTCGTTGCCGAGCACCCCGGAgtatcatttggacggtgaatccgacgaggagctggagagAGA
--------                              ---------------------------------------   
                                                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** ****** ******************* ** **********************************************
AACgAAACTCcTTATTCACAGTTTTTTGGGtGAtTTTACTGGACTTTCTCAGCCTCAACGAAAGGAAACCAAAGCACTAA
   t      a                   a  c                                              
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** ****************************************** ************************ ********
AAAcGATGAAAAGAGTTGTTGCGGACGTATTAGAAAAGCACAGATAcGCTTACAACGGAATGATTAATAAAcTGTCATTG
   t                                          t                        t        
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********* * ** ***********         ******************** ************************
GATGAAAGAcAcGAgGATATGTCATTtgtcggtgcTGTAGCGAAGAGCCTCTTTGcAGACCACACGACCAACTGGGGTCG
         g a  a           ---------                    g                        
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
************************ *********************************** ************* *****
TATTGTCAGCTTTGTGGCCTTCGGaGCAGTGGTGTCTCAGCACCTGAAGGAAAAGGGCAGaGACAACTGCGTGGcGCTAG
                        g                                   g             t     
                                                                                
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** ****** *********** ************************** *****************************
TGAGcCAAGAGgTTTCTGCATACcTGCTGTCTGAACAGCGAGACTGGATTgTCAAAAACAATGCATGGGATGGCTTTGTG
    t      a           t                          a                             
                                                                                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **** ********************** *    *        ****   **  * **                 * **
GaGTTCtTTCGAGTAGCAGACCCTGAGTCcAcggtCa-------GGAAcacACtcAtGG----------------cCtTT
 c    g                      g taac cgggaggt    tgg  aa a  aaaaatgtttcaaatta a  
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *  ***  *    **          **     ** * *                   **                   
gcTggATTtgCtggtATtggggcaacaCTggcccTGtTgA-----------------tcAGgt-ccaggatgaa------
at ta   ca atag  ----------  atttt  c a tcaggacaaacactcac-a  a-t----------atggag
                                a                              gttgta aac  a   a
                                                               c                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agtgtctcgccatggtgatgatccacagcaggcctcccttttttttctttttttgctagtgttatctaccacccaggtta
 aa                                a ac aa c   ccc g g    a c                   
                                                                                

       970       980       990      1000 
....:....|....:....|....:....|....:....|.
                * *                      
----------ttattgTgA----------------------
cccctgtagt------ a agaacacactggtagacaatag
           atc t                         
                                         
© 1998-2022Legal notice