Dataset for CDS BCL-2 of organism Varanus komodoensis

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** **            *** **     * ***  ** *    * *       ** * ***    *   *     *  *
ATGcTGttcgcagagatgTCCgGG-----GcGCTgcTGcTggcgGcGg----ccGCcGgGGTcgccCtccTcgtggCctT
   a  gct-------ca   t  gataa a   ta  a aata g agattgt  t a   acat cgt acaaa tc 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*        * * *  **** ** ** ****   ** ****    **  ****  *** ** **  * ** ** *    *
CctgctgttGcTgTatCTGGtGTcGCcGGTGacaAGcCCCAagccACtgTCCTtgTCCgGCgCCcaCgTCgTGgTa--aC
 acagaaag a a ga    -  g  t    --g  a    gaaa  ct    gc   t  t  tg -  c  c cctg 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  **  *  ** * ***  **    ****  **  *     ** * * *    **  *      *      **  **
TGGtgGCtcCagTGgCaTTG--GGaaaaGCATtgCTatCgaatgTTtTaAaCaaggTGctTtcataaCgataatTGcaAG
   ga  at cc  c c   ct  gctg    cc  gc -----  c g g tgcc  ac ctgctg ------  tg  

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****    **  *** **          * *** *    * *  *  **  *  *  *  ******** ** ** * **
GAATGagaaCCgtCTGaTGgaaacaaaaaAaGAAaTtgagAaAttCtcTGttAatGatAagCAGGTTGTaCAgTCcAtTT
     ttgc  --   c  ---------- c   c ---- c cc ag  cc gc cc --        c  t  a c  

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                          **   ** ***  ***  ****    *   ** **  *
ctgtggatgtttccaaggatggtacaaatgtggcaagggttcTAaaaCAgGCTcaAGAgaAGTTgggtCcagTTgACatG
------------------------------------------  cgc  a   gg   tg    ttca ggc  t  cg 

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *   *** ****   *  ** *   *  ****            ******  **** * *   ** * * *     *
ctcAtaaATTgTGCTggaAcaTCaGttaA--TGCAaaatttgaagatCTTGACatCAGTaAgTttgAGcAaCtG----aT
--- ggg   t    cag tg  t gcc gt    ------------      tc    c c gcc  a g c tttcg 

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****      *  * *  ****  **                        ** **            ******   ** *
GGCTatcaacTacTtGggGAGCatTTacccaactcgtgcagtagttaccaCCaTGaaggaacgaagaATGGGAaggATcG
    g----- gg g aa    tg  ------------------------  g  ------------      tca  t 

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    ******* *** **  **                            **** * ****  *
tatttgtgtcatcccaggctGGGCAGG-TTGgAGtaTTtggctacacagcttattctgcaacaaagTTTGcAcTTCGagG
--------------------       a   t  cg  c---------------------------    - a    gt 

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  *****           *****                      *  **** * *        ****   * *****
aCtaGCTGAagctttgcagaTGGAGgtaaagccctacaatatctacaTaaCAGTtGcGtatcctccAGATacaGaCACCC
g at     --------gcg     a--------------------g gt    c g --------    --- t     

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                                                                              
CTggctatgcagaagaaaataagcataaggttttagagaccaagcttatttcagaagcatcatcaatctgccaacctgat
  ------------------------------------------------------------------------------

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *** *  *  **** ***                ***  * * ** *  *  *  ** **                  
taTGTtGctAgaATCAtTGTaaaagatgcaattcaaGGAaaAtTcAGcAgtTctAttGGtACggatggtcacatgttgac
--   g ac at    c   --------------gt   tg c g  t cc ga ca  c  ------------------

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     **  **   ****                    *        * *****  ** *   *   ***   * *   *
agtatTGacCAgtgGGATgtcaccagtttcttctattgCtgaagtccTaGAGGC--GGaTgccTttgTGGagcTgTacaG
----c  ca  act    -------------------- caggacaa g     tg  t att gca   gta t ttc 

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               ** *** * **   ***  * ** *  * *** * **      **   * ** *    **  *  
caacaacatgaggccTTtGTTtGaCT---TTTccTgGCtGccTcTGAaAaCAatcctgAGcctGgCGgTcgtgGGcgCgt
--------------t  c   a t  tta   ta a  a gt t   c g  -----t  ttc t  t gcat  ta aa

      1050      1060      1070     
....:....|....:....|....:....|....:
  *  *   ** *     **          * ***
gcAtcAcccTCgGtgcttACctgggccacaAgTGA
ag ga aag  t aaaag  --------tg c   
© 1998-2023Legal notice