Dataset for CDS BCL2L1 of organism Capra hircus

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

6 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


A0A452E1B1_BCL2L1-01      atgtctcagagcaaccgggaactagtggttgactttctctcttacaagtt
A0A452FHY1_BCL2L1-02      atgtctcagagcaaccgagagctggtggttgactttctctcttacaagct
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      atgtctcagagcaaccgggagctggtggttgactttctctcttacaagct
A0A452FHY1_BCL2L1-01      atgtctcagagcaaccgagagctggtggttgactttctctcttacaagct
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      atgtctcagagcaaccgggagctggtggttgactttctctcttacaagct
A0A452FWV3_BCL2L1-01      atgtctcagagcaaccgggagctggtggttgactttctctcttacaagct
                          ***************** ** ** ************************ *

A0A452E1B1_BCL2L1-01      tttccagaaaggatacagctggagtcagtttagtgatatggaagagaaca
A0A452FHY1_BCL2L1-02      ttcccagaaaggattcagctggag--------------------------
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      ttcccagaaaggatacagctggagtcagtttagtgatgtggaagagaaca
A0A452FHY1_BCL2L1-01      ttcccagaaaggattcagctggag--------------------------
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      ttcccagaaaggatacagctggagtcagtttagtgatgtggaagagaaca
A0A452FWV3_BCL2L1-01      ttcccagaaaggatacagctggagtcagtttagtgatgtggaagagaaca
                          ** *********** *********                          

A0A452E1B1_BCL2L1-01      gaactgagaccctagaagggacagaatcagatatggaaacccccagcgcc
A0A452FHY1_BCL2L1-02      ---------cctcagaagggacaaaatcagatatggaaacc-ccaatgcc
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      gaactgaggccccagaagggacagaatcagatatggaaacccccagtgcc
A0A452FHY1_BCL2L1-01      ---------cctcagaagggacaaaatcagatatggaaacc-ccaatgcc
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      gaactgaggccccagaagggacagaatcagatatggaaacccccagtgcc
A0A452FWV3_BCL2L1-01      gaactgaggccccagaagggacagaatcagatatggaaacccccagtgcc
                                   **  ********** ***************** ***  ***

A0A452E1B1_BCL2L1-01      atcagtggcaacccatcctggcacctggcagatagctctgtggtgaatgg
A0A452FHY1_BCL2L1-02      gtcaatgccaacccatcttggcacctggcgcatagccctgcggtgaatgg
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      atcaatggcaacccatcttggcacctggcggatagccctgcggtgaatgg
A0A452FHY1_BCL2L1-01      gtcaatgccaacccatcttggcacctggcgcatagccctgcggtgaatgg
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      atcaatggcaacccatcttggcacctggcggatagccctgcggtgaatgg
A0A452FWV3_BCL2L1-01      atcaatggcaacccatcttggcacctggcggatagccctgcggtgaatgg
                           *** ** ********* ***********  ***** *** *********

A0A452E1B1_BCL2L1-01      agccactggtcacagcagaagcttggacgctgggaaaatgatccccacgg
A0A452FHY1_BCL2L1-02      agccactggccacac-agaag-------------aaagtggt-cctgtgg
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      agccaccggccacagcagaagcttggatgcccgggaagtgatccccatgg
A0A452FHY1_BCL2L1-01      agccactggccacac-agaag-------------aaagtggt-cctgtgg
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      agccaccggccacagcagaagcttggatgcccgggaagtgatccccatgg
A0A452FWV3_BCL2L1-01      agccaccggccacagcagaagcttggatgcccgggaagtgatccccatgg
                          ****** ** ****  *****              ** ** * **   **

A0A452E1B1_BCL2L1-01      cagtggtgaagcaagccctgagggaggcaagcaatgagtgtgaattgagg
A0A452FHY1_BCL2L1-02      caacagcacagcaagccccgagggaggcaggcagcgagtttgaactgagg
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      cagcggtgaagcaagccctgagggaggcaggcgatgagtttgaactgagg
A0A452FHY1_BCL2L1-01      caacagcacagcaagccccgagggaggcaggcagcgagtttgaactgagg
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      cagcggtgaagcaagccctgagggaggcaggcgatgagtttgaactgagg
A0A452FWV3_BCL2L1-01      cagcggtgaagcaagccctgagggaggcaggcgatgagtttgaactgagg
                          **   *   ********* ********** **   **** **** *****

A0A452E1B1_BCL2L1-01      taccaacagacattcagcgacctgacgtcccagctccacatcaccccagg
A0A452FHY1_BCL2L1-02      caccaacagacggtcagcgacctgacgtcccagctccacaccaccccagg
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      taccgacgggcattcagcgacctgacgtcccagctccacattaccccagg
A0A452FHY1_BCL2L1-01      caccaacagacggtcagcgacctgacgtcccagctccacaccaccccagg
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      taccgacgggcattcagcgacctgacgtcccagctccacattaccccagg
A0A452FWV3_BCL2L1-01      taccgacgggcattcagcgacctgacgtcccagctccacattaccccagg
                           *** ** * *  ***************************  ********

A0A452E1B1_BCL2L1-01      gacaacatatcagagctttgaacaggtaataaatgaactcttccaggatg
A0A452FHY1_BCL2L1-02      gacagcatatcagagctttgaacaggtaatgtatgagctcttctgggacg
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      gacagcatatcagagctttgaacaggtagtgaatgaactcttccgggacg
A0A452FHY1_BCL2L1-01      gacagcatatcagagctttgaacaggtaatgtatgagctcttctgggacg
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      gacagcatatcagagctttgaacaggtagtgaatgaactcttccgggacg
A0A452FWV3_BCL2L1-01      gacagcatatcagagctttgaacaggtagtgaatgaactcttccgggacg
                          **** *********************** *  **** ******  *** *

A0A452E1B1_BCL2L1-01      gggtgaactggtgtcgcaatgtggcctttttctccttcggtggggcacta
A0A452FHY1_BCL2L1-02      gggtgaactgggatcacactgtggcctttttctccttcaggggggcacta
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      gggtgaactggggtcgcattgtggcctttttctccttcggtggggcactg
A0A452FHY1_BCL2L1-01      gggtgaactgggatcacactgtggcctttttctccttcaggggggcacta
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      gggtgaactggggtcgcattgtggcctttttctccttcggtggggcactg
A0A452FWV3_BCL2L1-01      gggtgaactggggtcgcattgtggcctttttctccttcggtggggcactg
                          ***********  ** ** ******************* * ******** 

A0A452E1B1_BCL2L1-01      tgcatgaaaagcatagtcaaggagatgcaggtattggtaagtcaggtcac
A0A452FHY1_BCL2L1-02      tgcatggaaagcgtagacaaggagatgcaggtattggtgagtcaggtcat
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      tgcgtggaaagcgtagacaaggagatgcaggtattggtgagtcggatcgc
A0A452FHY1_BCL2L1-01      tgcatggaaagcgtagacaaggagatgcaggtattggtgagtcaggtcat
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      tgcgtggaaagcgtagacaaggagatgcaggtattggtgagtcggatcgc
A0A452FWV3_BCL2L1-01      tgcgtggaaagcgtagacaaggagatgcaggtattggtgagtcggatcgc
                          *** ** ***** *** ********************* **** * **  

A0A452E1B1_BCL2L1-01      gacttggatggccacttacctaaataaccacctagagccttggatccagg
A0A452FHY1_BCL2L1-02      gacttggatggccagccagctaaatgaccacctagagccttggatccagg
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      aacttggatggctacttacctgaatgaccacctagagccttggatccagg
A0A452FHY1_BCL2L1-01      gacttggatggccagccagctaaatgaccacctagagccttggatccagg
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      aacttggatggctacttacctgaatgaccacctagagccttggatccagg
A0A452FWV3_BCL2L1-01      aacttggatggctacttacctgaatgaccacctagagccttggatccagg
                           *********** *   * ** *** ************************

A0A452E1B1_BCL2L1-01      agaatggcgactgggacatttttgtggaactctacgaaaacaat-acagc
A0A452FHY1_BCL2L1-02      agaatggcggctgggacacttctgtggaattctgtgaaaacaat-acagc
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      agaacggcggctgggtaagaattgtgtgcataaagggagaagatggcctg
A0A452FHY1_BCL2L1-01      agaatggcggctgggacacttctgtggaattctgtgaaaacaat-acagc
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      agaacggcggctgggacacgtttgtggaactctatgggaacaac-gcagc
A0A452FWV3_BCL2L1-01      agaacggcggctgggacacgtttgtggaactctatgggaacaac-gcagc
                          **** **** *****  *    ****    *    *   *  *   *   

A0A452E1B1_BCL2L1-01      aaccgagag----------------------ccaaaagggccaagagcac
A0A452FHY1_BCL2L1-02      aaccgagag----------------------ccaaaagggccaggagcgc
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      ctccaggtgtgtctacttgattgtgggggatgcccaaggac-tggcgttc
A0A452FHY1_BCL2L1-01      aaccgagag----------------------ccaaaagggccaggagcgc
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      agccgagag----------------------ccggaagggccaggagccc
A0A452FWV3_BCL2L1-01      agccgagag----------------------ccggaagggccaggagcgc
                            **  * *                       *  **** *   * *  *

A0A452E1B1_BCL2L1-01      ttcaaccgctggtccctgacggacgtgactgtggctggtatggctctgct
A0A452FHY1_BCL2L1-02      ttcaactgctggtccctgacggctgtgactttggctgggctcgctcttca
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      ctcatctatacagc------------------------------------
A0A452FHY1_BCL2L1-01      ttcaactgctggtccctgacggctgtgactttggctgggggatcaggact
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      a-cagccacccacacatcacagggtt------------------------
A0A452FWV3_BCL2L1-01      ttcaaccgctggttcctgacgggcatgactgtggctggtgtggttctgct
                            ** *                                            

A0A452E1B1_BCL2L1-01      gggc----------------------------------------------
A0A452FHY1_BCL2L1-02      actcatagtgactgttcctttcattacagtcattcatgttttgcacaagc
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      -------cacannnnnnnnnnnnnn--nnnnnnnnnnn-nnnnnnnnnnn
A0A452FHY1_BCL2L1-01      cagc---aggaaggcagctgtctctaaagatacccctt------------
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      --------------------------------------------------
A0A452FWV3_BCL2L1-01      gggc----------------------------------------------
                                                                            

A0A452E1B1_BCL2L1-01      --------------------------ttgct---cttcaacacataa
A0A452FHY1_BCL2L1-02      ttgtgttcccttccttttgttacagctatagagaccttacaatttaa
A0A8C2NR03_BCL2L1-02      nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncttgtaaaatga
A0A452FHY1_BCL2L1-01      --ggctcac-------cttcccctctccccatgctcaagcctactga
A0A8C2NR03_BCL2L1-01      ---------------------------------------gggcctag
A0A452FWV3_BCL2L1-01      --------------------------tcgctcttcagtcggaaatga
                                                                      *  

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice