Dataset for CDS BCL2L1 of organism Capra hircus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***************** ** ** ************************ *** *********** *********      
ATGTCTCAGAGCAACCGgGAgCTgGTGGTTGACTTTCTCTCTTACAAGcTTTcCCAGAAAGGATaCAGCTGGAGtcagtt
                 a  a  a                        t   t           t         ------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                             **  ********** *************** *****  *** *** ** **
tagtgatgtggaagagaacagaactgaggCCccAGAAGGGACAgAATCAGATATGGAAAcCCCCAgtGCCaTCAaTGgCA
-----------------------------  tt          a               -     ac   g   g  c  
       a                    a                                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* ***********  ***** *** *************** ** **** *****             * ** **
ACCCATCtTGGCACCTGGCggATAGCcCTGcGGTGAATGGAGCCACtGGcCACAgCAGAAgcttggatgcccgGgAAgTG
       c           ac     t   t               c  t    -     ------------- a  a  
                                                                   c  tg        
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * **   ****   *   ********* ********** **   **** **** ***** *** ** * *  *******
aTcCCcatGGCAgcgGtgaAGCAAGCCCtGAGGGAGGCAgGCgatGAGTtTGAAcTGAGGtACCgACgGgCatTCAGCGA
g -  tgc    ata cac         c          a  agc    g    t     c   a  a a gg       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************  ************ *********************** *  **** ******  *** *
CCTGACGTCCCAGCTCCACAttACCCCAGGGACAgCATATCAGAGCTTTGAACAGGTAgTgaATGAaCTCTTCcgGGAcG
                    cc            a                       a at    g      ta   t 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***********  ** ** ******************* * ******** *** ** ***** *** *************
GGGTGAACTGGggTCgCAtTGTGGCCTTTTTCTCCTTCgGtGGGGCACTgTGCgTGgAAAGCgTAGaCAAGGAGATGCAG
           ta  a  c                   a g        a   a  a     a   t             
                  a                                                             
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******** **** * **   *********** *   * ** *** **************************** **** 
GTATTGGTgAGTCgGgTCgcgACTTGGATGGCtActtAcCTgAATgACCACCTAGAGCCTTGGATCCAGGAGAAtGGCGg
        a    a a  ata           c gcc g  a   a                            c    a
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  *    ****    *    *   *  *          ***        *   **  *            * ** 
CTGGGacActttTGTGgaacTctatGgaaAcaAtg--------CAG-------cAaccGAgaGccgga-------AgGGc
     ta tgac    tgct aagg agg ag cagcctgctc   gtgtgtct gtt  tt tgaaggatgccc a  a
        ga         a    c                              c                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  * *  *  ** *            ** *                                                 
CagGaGcgCttCAaCtgctggtccctgACgGccgtgactttggctggt-t-gctctg-----------------------
 ta c t- ca  t cat---------  a gta-----g-------gn-g-----tggactcatcgtgactgttgcttt
       t     g    ccact a c    a--cannn-nnnnnnn-gnnntntnnca     gaag  ag cac  g 
       a              a                n       nc c nanca                       
                                                a   g                           
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----------------------------ctgggcttgcttttca------------------------------------
ctttacagttattcatgttttgcacaagtntntnnc--cc-c--tnnnnnnnnnnnnntttttncatgctntagnnnnct
 ac  a  ac cc               n n ngc-nn--n-ntn             nnnnncnnnnnncnnnagac c
                                   nc nn n ng              cgcca      aa        
                                    a      cc                                   
                                            a                                   

       810
....:....|
       *  
t---a-aTga
-aca-a- ag
 gtg tt   
 cgc c    
          
          
© 1998-2022Legal notice