Dataset for CDS BCL-2-like of organism Sus scrofa

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                             *              ****                             
ATGgc-gaccccGgcCTcagccCcagacAcaCGggctctaGtgg-caGACTttgtgggcTataagcTgaggcaGaagggt
   --t---ttt--tta-----a----ggact -----cga-aattg    cacc-----c--ctg--g--ggcccatac
   a   ga--- tg  tg ag tctt-      ctg    c-- at    aca ctcg -cg--- t-cc-- gg   a
         gg  a   g   t g aca       a      cc  c         aa     tca  t           
          a                                                                     

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *                                                            *   * *       
TatgtCtgt---------------------------------------------------------GgAgCtGgcccc--
cggag ctgagtcagtttactgatgtggaagagaacagaactgaggccccagaagggactgaatca agt g -----cc
  c c   -                                                            c c ata a  
    a                                                                     a     
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                               *                                
----------------------------------ggggagggccCaGCAGCtgac-----------ccgctgcaccaagc
tagtgccatcaatggcaacccatcctggcacctg----------aga gttgcctgtcgcccgtgg----ac-ggg-g-t
                                   cc cca  a c     -a--cga   aca  gtat--t---gcc-
                                                   c-ta                a  at -  
                                                     g                          

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ca--tgc-----------------------------------------gggcagctgGagAtGagttcgagacccg----
tgtc-cttcggtcggtgatccccatggctgcagtgaagcaagcgctgat-c-ta-g---a-a---gctacag----gcaa
--gtc--c c gacaa                                -a-tg-g-t c- - ga-------tgt     
g ca t                                          a  g-c ca  t c   ag    c  a     
                                                   a                            

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gaggtagggggaggggaagccggcatggtgattggcggaagcgccggcgcgagccccccgtccactcctgcgccagacgc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------------------------------------------------------cttcc
ccggagggtcgcgcggccctcgcccattggcgccgagggccccgacgtcaccgcgacccccgccagactgctgtt-----
                                                                           g a g
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggcgcaCcttctcagatttggcagctcagttgcatgtgaCCccgGgctCgGcc---------------------------
---c-g--cggctt-tg-----g---------------t----a-c-a-c-a-ggcatcatgtctcccgaagaggagctg
c a-t- t---a-cacccc ct-t cg agacatgaaa-  gt- -t- - -taca cag a           att g  
   ag  a   -g- --   a  c     c    c  c   a   ag  t  g                           
                                                 a                              

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------cagcagcgctTcacccag--------------gtctctgatgaactcttccaaggaGGcccc---aAc
gacgggtacgag---------c--ggga--cggccggccgtcct----t------gg----t-g--at----tgattt-g
 c t  atg catctg aaca- t-a--ga               cgc-gaccag--atag-g-gc-g  gga-   - -
               a   t     -t                   aa    a     a    c   -   a-       
                          a                                                     

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
TGGggccGccttGtggcctTctttgtctTcGgaGctgcact-----------------------gtgtgctgagagt---
---cc---gaac-gacggc--gc-cc-c---ac--------cggcagaggaggaggaggacgagt-a-a-c-gtg--ccc
   --ta ---- ------ t--g--a- t -- gc  c c                       -g-c-t-c-c- c   
   taa   g g c t aa a  ct      ct  g                                t g c-      
               a        a                                                       

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------gtcaatAAggAgat------ggaGccacT-------------
tggagattatctctcggtaccttcgggagcaggcaacc-----------cgctctggg-a-----a-gggcgggtctggg
                                       gagcc  aa ---c  cc a-g gtt-              
                                                 ac        c   g t              
                                                                 g              

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                        * *     
--------------------------cgtgggacaagtgcaggagtggat---------------ggtgaCcTaCCtggA
gccgccagccggaaggcgttagagac----c---gga-cgg-accg--g-gcagcgcaaccacga-ac-gat t t--at
                          gc  -ct ---g--ca----at-cagg g     gttagc--tt   g   t  
                              a c      t-   tc   a a  a            gc           
                                            aa                                  

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *                                                    *           
gaCacggcTggccgaCTggAtccaCAgcagtgggggc------------gaggtcaaagCTctatccaGggagatGG---
cg-ct-ctgcagaag catg-gat--aa-ac-aa-a-tgggagctggaa-cta---c-t-gtgggttg aatagg--agg
-t --a--  ctt-c   a ga    --tc-c-- -t    c       a---g g- -  gccca c  -gc-c     
 -  g        t      c      g -a t                 gct     c   a    t  c-- -     
                    a                              a      a                     

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aagaagctgagaagctaaaggagctacagaacgaagtagagaagcagatgaatatgagtccaccaccaggcaatgctggc
                      t                      t      c                           
                                                                                
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                **              
------------tccgtggaggag-------------------gatctatctggGtcgggattgTGgcccttattgc---
ccatttatgttt--aa-tac----aagatggaggcagatgccct-c-cgagcatcgtacctac-  aattacgg-t-aat
   gcc cca g t--c--- a           ttt  ac ga-gagacg     agc -c  t  tgag  t-c-gttc
           c atc c                         ac-             t            ca c   a
               t a                                                              

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                         *                      
-g--g------tgg----acactt--agagca---gtggtcaaGaaagctgcgtc--Actgtacgc------cgtgacaa
t-gt-catttg---caac------tc-tgattggctaaa-tcg-tcga-c-tagtga tcagtattagaaagta------
aacaaacgagcct acga a tc gag-----caaa---cg-c gg--t-t---gat  gt gt--gacgg -- cgttg
c a  gg cca              g c  gc   -g c -t- --tta c  a cg      gc        c     c
         a                                   tc                -                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atgta-----------------------------------------aaagag-cagtgatgg-ttt------------tg
-----gtggtcatgccaaagggtttgcatatattgggttgtcagac------t-t-g--g--g---cttggccttagg--
cat tc c ca gca    ac         g ca ac ac   a   g  t g -a-ag- acccc           act
t                                                       c     t                 
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gggcccttttttgtaGaagac-----------------------------------------------------------
aatttt-accagcagt-g---ctatcagggtgatcccaaaacgaaccaacagacccggcatcagcacaacagaccggggt
------gc  catg  c-ataaa ga a                           a        a atgtgctg t  c 
  c   a   g                                                                     
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                         * *                                    
---------------------------------------caAaTga-a-ag-----------------------------
tttccacgagctgctggagcgataccgtgcccggaccat-t g acg-t--ttcccgctctcgattctacagtggtttta
   g  g t t        tagg g tg ttt  cat ct- c  tagc  ccttttaa                     
                                          t     g                               
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500        
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:...
                                                                    
--------------------------------------------------------------------
acagcaggccccggggtcgtgtctacaggggccgggctagagcgacatcatggtattccccttactaa
               a g   a         t a  a                               
                                                                    
                                                                    
© 1998-2020Legal notice