Dataset for CDS BOK of Organism Amphiprion percula

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** ** **** ** ************** ** **          ****************  ** ** ********
ATGGAGaTGtTGCGcCGcTCCTCTGTGTTTGCgGCtGAa---------GTGTTTGACCGATCGCccACcGAcAAGGAGCT
      g  c    t  g              t  a  ggtgctggat                tg  t  g        
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********** ***************************  ***** ** **** *  **** * ** ********* * *
GGTGTCCCAGgCCAAAGCTCTGTGCAGAGACTACATCCacTCCAGgCTgAACCgGgcCGGGaTcGGcTGGTCTAAAcCcG
          t                           tg     a  c    a aa    c g  a         a t 
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  *    * * * * **   **   * ****  ***  **********  ** ** ** ** ** ** *** **** *
AGcaCggacTgGcTgCaTCaggTGggaCtCTGG--GAGagGTCTCTGGTGtcCTgCTgTGgCTgGGtGAtGAGtTGGAaT
  at aact t g c g  caa  cag g    cc   gt          --  t  c  t  t  c  c   c    g 
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * * *  ****   ****  * ***** ** ** ***** *****  * ** **    **** *** ** ** ***** 
aTcTtCgtCCCAacgTGTAtcGcAACGTcGCcCGaCAGCTgAACATcaCaGTaGCttcaGAGAgCATtGTgTCtGATGCt
g a a ag    gtc    ca g     g  g  g     c     tt t  t  catg    a   g  t  g     c
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** * *  ** **  * ** ** *****  ***** * ***************** *** ******* ** ** *****
TTCcTgGctGTcGCtgCaGAtATtTTCTCcaCAGGTgTgACATGGGGTAAGGTGGTtTCCcTGTACGCtGTgGCaGGAGC
   a t gc  g  aa g  g  c     tg     a a                 a   a       a  a  t     
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***** ** ********  * ** ** *****  * *  ** **** * * ****** *  ****  ******* ****
tCTGGCgGTgGACTGTGTtcGcCAcGGtCATCCtgCtAtgGTcCACAcCaTtGTGGACtGcaTGGGggAGTTTGTcCGCA
c     a  c        ca a  a  c     aa c ca  a    t t a      a tc    ac       t    
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    ***    ***** * ** **  ******* ***    * *  *  ***     * * *    *  ***   *   
AgagtCTGacctCCTGGtTaAAgAGgaGAGGAGGcTGGgctgAtAtgAcgAAAtgtgtGgTgAa--cActGATcccA---
 attc   gttc     c g  a  ac       a   ctct g at gc   acaac a a gttg ag   gta gtt
                                        a  c     a                   c          

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         **    ****           ** *         * *  *       *** *                   
--c------ACtggaCTGGttttcg-----CTcTcc-g-g---TgTgtCatg--acACTtCctga---c--t-----tgt
tc-gttttc  aaa-    ggcct-cacaa  g a-t-t-ggg c cc tgtgg-t   g ----cgg-cg-gttgt-ca
   ccccga           a a             a g aaa a     c aa     a     aca aa cgacg a 

       650       660       
....:....|....:....|....:..
** **   *        **        
ACcTCctgAgggagacgTGa-------
  a  acc acattcaa  gcgtctaa
       a                   
© 1998-2020Legal notice