Dataset for CDS BOK of organism Amphiprion percula

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** ** **** ** ************** ** **          ****************  ** ** ********
ATGGAGaTGtTGCGcCGcTCCTCTGTGTTTGCgGCtGA---------aGTGTTTGACCGATCGCccACcGAcAAGGAGCT
      g  c    t  g              t  a  ggtgctggat                tg  t  g        
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********** ***************************  ***** ** **** *  **** * ** ********* * *
GGTGTCCCAGgCCAAAGCTCTGTGCAGAGACTACATCCacTCCAGgCTgAACCgGgcCGGGaTcGGcTGGTCTAAAcCcG
          t                           tg     a  c    a aa    c g  a         a t 
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  *    * * * * **   **   * ****  ***** ***   ** ** ** ** ** ** ** *** **** * *
AGcaCggacTgGcTgCaTCaggTGggaCtCTGGgaGAGGTcTCTggtGTcCTgCTgTGgCTgGGtGAtGAGtTGGAaTaT
  at aact t g c g  caa  cag g    cc     g   ctg  g  t  c  t  t  c  c   c    g g 
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * *  ****   ****  * ***** ** ** ***** *****  * ** **    **** *** ** ** ***** **
cTtCgtCCCAacgTGTAtcGcAACGTcGCcCGaCAGCTgAACATcaCaGTaGCttcaGAGAgCATtGTgTCtGATGCtTT
a a ag    gtc    ca g     g  g  g     c     tt t  t  catg    a   g  t  g     c  
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *  ** **  * ** ** *****  ***** * ***************** *** ******* ** ** ***** *
CcTgGctGTcGCtgCaGAtATtTTCTCcaCAGGTgTgACATGGGGTAAGGTGGTtTCCcTGTACGCtGTgGCaGGAGCtC
 a t gc  g  aa g  g  c     tg     a a                 a   a       a  a  t     c 
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** ** ********  * ** ** *****  * *  ** **** * * ****** *  ****  ******* ***** 
TGGCgGTgGACTGTGTtcGcCAcGGtCATCCtgCtAtgGTcCACAcCaTtGTGGACtGcaTGGGggAGTTTGTcCGCAAg
    a  c        ca a  a  c     aa c ca  a    t t a      a tc    ac       t     a
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ***    ***** * ** **  ******* ***    * *  *  ***            *  ***           
agtCTGacctCCTGGtTaAAgAGgaGAGGAGGcTGGgctgAtAtgAcgAAAtgtgtggtgaa-AatGATctcatctccga
ttc   gttc     c g  a  ac       a   ctct g at gc   ac---------g cg   acgtgtcttcg
                                      a  c     a              c  c    a  c a    

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *****                 *** * *         *     *           *        *      * *
ttcaaACTGGt-----------tcttcTCTgCtGtgtgttcttTcaggtAct-cctga-caCtgtgtactTctacatCaT
agatc     cctgggatacgcaggcg   c a gcgaggacg tgcac a-t-----cgg caccgtgg gccacg c 
 c        a             aa    a     a a   c     a   a     a   a  aa  c          

       650    
....:....|....
 *   *     * *
tAg-gGaggtgTgA
g cat gcccc a 
c a     aa    
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice