Dataset for CDS BAX-like of Organism Jaculus jaculus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****         **         *           * *      *              * * **              
ATGGa-g-gtccgGGcagtgtccaGgc--t-c--caGaG-agcgtG-a--c-ttt--cc-CcCtCC---tc-gagcag--
    cg-tactgc  ggcgcgttc t-tt-g-tg-- g ggttag g-gg-t---gt--g t g  cgt--t------ca
     c g         aa a      cc c gc     c      a ca c   ca  a   a  acc  c        

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *  * * * ** *   **        *   *  *       **    *      *  * ****           
------CatGgAcAcGGaGgtgGT-tt-----GcttCagG--ttc--CCaggaCc-g--gGgcCgGGAGgacg---ggg-
ggtcgt cc a g a  g ccc  t--ccgaa gca gt gt---tt  tacg -a-tta ag a    tctcggt---g
    ac  a           a   c                    aa          ca              acg   c

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     * *  *  *    **      * *  *             *     ***  *        *    *   *   * 
ag-tgCcCgcGctGatccTG-gagcgGgCacC------------cCctggaGCGtcC-cgagggaGttggGccgGtgcCt
--tca a ca tg catt  cagatc a ct ttgcccctagagg agact   ct ctcgaccc gcac tga ccg -
  c                      a                     a a       a     a  c  a      a   

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           * ** **       * *   * **             * ***     *      ** **          
c---c--at-gGaGAtGAcgcttggCgGcgtTaTG-c-c-g-g-t-c-GaGCTtgttaGaatagtTGcAGca--------
-gcg-tg--t- g  g  -atcgac a aag g  a-t-t-t-t-g-t c   gcggg gtggac  g  -cgattcggc
 aac gc  c     c      a a     a      g c a c c a       aa    c                  

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *  *  *   **     **    ** *   * **                                          
----CgtGgaCgggAAtg-a-CCcgagAGcT---CtTCtccctg------------------------------------
ccag ac tc ccc  ctt-g  tatc  g gca c  attagacagtctgagcccgtggtgactgatgcattcctggct
           a a    c c                     a                                     

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * **        * **       ** *   ***  ******   ** **  ****           **       ** *
gTgGCaggcgacaTgTTttctggtGGcA---TCAgcTGGGGTcggGTtGTggCCCT-----------CTtcggcttTGgC
a c  ctctcgac c  cgagacc  t act   ca      aat  g  tt    ttatgcagtgg  ggtaggc  c 
       a a        a   aa                                                      

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      **          ***** *     *      * **   **        *    ****           *     
tgcggaCTg-gtgc---aGGCCCtGtgcgcCaaggttCgTGgtcTGattgg---CttctTGGG-----ttggacGctgga
aatcac  -t----tcc-     a cctat ttccag c  cgt  gccaaaac agtc    ggaatccatgt acctg
   a          gaa         a         a a  ac               a                 aa  

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  *         *  *  **** * *              *****                ***  ***       *  
CttT-t--g-ggaCgtC-tGCTGcGtC--------gc--ggTGGATcgagtaatg-----agGTGgcTGG--gatgcGgc
 cc c-tc-gtac ag tg    - g actacatt--gt--     gcccggccatcctcga   tg   tcatga- aa
      ca c     c                g  cc          ac  a                    c     

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *      * * *    **     *           **        * * * *   **             **       
tCctgtccTgCtTtgcgACtccctCgt--c-ga--gTGtcggtcttTgTgGcTgtgGTc------------CT--ct-ct
c tgcgtt c g ccgc  cggaa --gg-g--gc-  ctcccagc c a t tga  tgcttcctgaagg  gc--ttc
    aa   a a  a a             a  ca   a aaa                              ca  g  

       730       740       750        
....:....|....:....|....:....|....:...
*    *  *    **     ****            **
TtgtgCagTttctGG-a-aaAGAT-----------tGA
 gagt tc aagc  t-cgg    tcttcaagtgc-  
 c c             a             agca   
© 1998-2023Legal notice