Dataset for CDS BAX-like of Organism Laticauda laticaudata

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *** *  *** *   *  ****   *  *** *     **     ***   ** ** * **  * * ** * 
cagtgttcTGGaGaaGGC-GaaaCatGTCCtctGgaGGAtC-----CTgttatCTCttcTGcAGaGgACttGgT-AGcTg
-------a   c gc   a cgg gg    cgg ag   g aggag  cccgc   gca  g  g c  aa t c  a c
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**      *****  ****    ***      * **** *       ****    ***         **    ** *  *
AA------CAGACtgAGGAggtgTTCc-----AgAGCTaTgctttccATCGatacCAGc------agGAgcggGAgCaaA
  atcctt     --    acca   ttctca a    t atcaggg    ggta   tgctgtgga  ttca  a gc 
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***** *   *** **   ** *  ***  *** *    ****       *  * **** **  **     * *** **
cTGAGGgGgatATGcCAgttGAtCcaGAAatTGCtGcaatTCAG---caggAgcCaAATAgCAtcAAcaatcAgGTGgGT
t     t acc   g  ---  g tt   ga   a aggc    gcttgta tt c    c  --  tcgct a   a  
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ** *       ****  *****  *  *** *       * * **** *      ** * *     **** *   *
cgacGCtTagctatcATTGctGATGAcaTcaATGcAcggtatgAtAaGGAGtTctctgaGAtGcTg----AAGTcC--tT
----  c gcgccgg    ga     gc gg   g ------a c c    c gcagag  a a agaac    t aga 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * **  *******           ***  ***    ** * **  *     ****   *  ***     * ** ****
GcAgCCttCCAAGGAcaatgcatatgAGTacTTCaccaGAaTaGCctCcagttTGTTtgaAagCGGca---TcAAtTGGG
 t t  cc       -----------   -t   tttc  g g  tg tgaga    ctc ga   tgctt t  c    
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ****** * **  ** *    ** *  * ** * * *      **    ******  *   *  ** * *     ***
GgCGTGTGaTaGCgcTGcTgggcTTcGgcTaCAgGaTgGc-----AAtccaTGTATAccAgcaTggCAtAaCtggctTCC
 c      g g  at  t ctat  t ca g  a t a tcctaa  gtgg      gt aat ac  g g -----   
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** *   *     * *  *     **** *    * **  * *   **      *****    ** ***   ******
TgAGaAgaaTtgcacGtTacAtggctGAATtTgtgcTaCAcaAtCgcaTTgcacgaTGGATt---GCtCAGcaaGGAGGA
 a  g ctg catca c gg ctatg    a a--- c  gg a atg  ctgtcc     ccaa  c   ---      
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****                     * **             *      *  * **  *          *          
TGGGtag----------------ctGcAC----------cgaAc--gagCtaTcTTtaTtgggtttgtaT---g-tgact
    agagcctcctctcctttttgg a  ccctacatggtag -tttta cg a  cc ctcagggacc gtt-tctgta
                        a                   ca             a aa     aaa a     

       650       660       670       680       690     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
 *  ** * *     ****   **    *  * *                     
gCcgCAtTgA-tcttCTGG---AAtttgTtcT-A-gg-----c-tcaat--ct--
t tc  g t tggag    gcc  gcca ct g t--cgctt-t-----ga--gg
      c   gc  a          a      a c        c         aa
© 1998-2023Legal notice