Dataset for CDS BCL-2-like of organism Cricetulus griseus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                                     *    *  
ATG-------------tctcagggcat-----ccgggagctagtggt---------tgactttctctgctacAag-cTgt
   attaccccttcgt-g---aac--agataa-ttt-gct----tacctctttgac--gac--gg-actgct gtgt cc
   gc caag  gg ag-a  ---t -      --- --- c  -    g      ga---ac-- -a          ag
                 a                 a   a                   g   a  c             

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        **                          *   *                                       
cccagaaaGGatacagctgga--gtgag-tttattgAcgtCga--c-ct-------------------------------
tatgccgg  cc-at-act--ct--c--a--c-ggt tac ccct-g--ggctgaggactatcttcagtatgtcctgaag
             --a--- ga   -g  ga-g---       gc c    gc c                         
              g g                                                               

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                         **                     
-----------------------agggaacaggactgaggccctagaaggaactgctTCc--------------------
gtacctacttttgaatctgctcc-aa-----cat-cag--tg-c-c--a--gt-caa  atcagttcaaaaagaagtcga
                    c   --c  a --- ---ac-- -g-c -ct--   g                       
                        c        c  cc          t  t                            

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                    ***    *    *   ***                *      **
----------------------------------gtGAGggcgAccgcCagtGCCagcaatggtaatccatC--g--aTG
aaagaatctgaaactatacttggatgattttgat-a   atac tgca gcg   gt-tgcaac-tc-agc aa-tgc  
                               agcc-      a   --  tc   c  g   -- --t-   gg ac   
                                               g  a              c       c      

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*         *    *    *  *      *     *              *   *   **                   
Gcacc-----TggcaGacagCatCgc--taActggaGcc-gtgg-------CcatAgcaGCcttttgggg---t------
 a-aaagaat tcag -tga cc atgg-c acaag --aca--attgtga tgc ttt  agccgcta-tgt-ctcctc
  g--g          c-    g     c  g       t--  gcc a     a   c  ga  a    gcc ac   t
   g             a                       c                            c         

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               * *        **          **  *  *                                  
--------tgcacggGaG------ctGA---tccgcatGGctGcgG------taaagcaagt------------------
aaaaaact-----aa t gtccacga  ccc-tgcatg  aa tc gtgctt---------cttccaattttgtggctga
 gccccg gc   ct c        g      -   cc            ac    c  -c         a  a  tc
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                  *                 *                           
---c-t-------------gctgagaggggccgtCg--gagtttgggctgcgGtacctgcgggcgttcagt---------
att-a-catgaataacaca--a---t-aata--g aat--a---aa-----t -gatg--tca-ag-----atcaaaatt
tcc g agct ccgt g ga -tc - ----t - c    - gg--t a    c---- a--- --              
c   c                    c                                  c c c               

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                       *  *  *             *   *
------------------------------gatctgacatcccagcttcatataaCctCagGgac----------AgctT
ccaaaagaatttccatctttttgagcatgca-ga-a------------------- ac ga aggtgcatatcaa ttc 
                              - -- -ga  tgaga aga g g t tg  t               cg  
                                                                            a   

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                 *                *  ***              ***   * *               * 
tgaac-aggtagtgtatG--------------aaCtcTTCcg------------GGAtggGgTaa-actggggtcgcaTt
cagcta---ctaaaacg cttcatccctcggtgc gg   -agagcaatcacat   cat a ggggtaa-ca--atc g
 t    c   g   g          g  g       t   a-               a c           --ga g   
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *    * *                             *   **        **    * *          
gtggccttttTttccTtCggtg---------------------gagcCctcTGtgtggaaaGCgtagAcAgggagatgta
aaaagagccc cgag c ccaagcaacatcctggaatattcatc--- tgg  a-g-ag-t  -cca g a-ag-cctc-
 g  at       t    t                        -g t aa   - - --g-           -- ----c
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                * *                          **           * *         *         
ggtattggtgggtcggAtCgcaagtt---ggatggccacgtacctGA-----atgaccAcCt--agccttGgatccagga
tcc-c-----aacttc c tt-tcccctt-cca----ttcggttc  caaaggccgga t -ag-cgtca -g---g--g
---c-     -----    c g--  tg  --- a  -----        t           gc aa     -   -  -
a            aa       g              ga                                         

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   *   *                  **                                    
caacggcggctgggacactTtcgTggaactctacgg---ca-TGcagcagctgagagc---aaaggcc------t-----
---g---ta--at-----c att -a-g-ggcgtt-aaa--a  --------------cggg---c--tacacc-tggct
t  -  a--  --   g -      - - -      ccc  g    a  c a ga  t   -g  -   ctgtt ga   
                  a                                          t          a  c    

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                  *  *                          
----------aggagcgcttctaccgctggttcctgacg---------ggCatGactgtggctggtg--tggttctgctg
ttggctttca------aga--ag--c-ca-g---cagt-gatgagcataa cg gag--a-a--aa-cc-cc--tatgaa
           a    ---  --tt-g-- -ct ---- accct  tc       --c - -c --    --a ------
                 t    c     t        a                  c    t   g          ctct

      1050      1060         
....:....|....:....|....:....
             * *             
ggctctc-----tCtTcag-c--aagtga
-a--gc-cagca- c ag-t-gg------
 -g -- t        g  c ac      
    a                        
© 1998-2020Legal notice