Dataset for CDS BOK of organism Cyprinus carpio carpio

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

6 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


A0A8C1BHE3_BOK-01      --------------------------------------------------
A0A9J7XZH9_BOK-01      --------------------------------------------------
A0A8C1AXE5_BOK-02      atgatgggcatgcagaggcatgtagggattctgcaaacaagtattattcc
A0A8C1BHE3_BOK-02      --------------------------------------------------
A0A8C1AXE5_BOK-01      atgacttgcgggaaa---------------------------------ca
A0A8C1BHE3_BOK-03      --------------------------------------------------
                                                                         

A0A8C1BHE3_BOK-01      --------------------------------------------------
A0A9J7XZH9_BOK-01      --------------------------------------------------
A0A8C1AXE5_BOK-02      tcagagatcgtttaaggcgacattagactttggaaacagaaaagggtgga
A0A8C1BHE3_BOK-02      --------------------------------------------------
A0A8C1AXE5_BOK-01      gaaaagatcgtttaaggcgacattagactttggaaacagaaaagggtgga
A0A8C1BHE3_BOK-03      --------------------------------------------------
                                                                         

A0A8C1BHE3_BOK-01      --------------------------------------------------
A0A9J7XZH9_BOK-01      --------------------------------------------------
A0A8C1AXE5_BOK-02      gaagaatcgctttcatacacgacgataaaggtggaggttgtcagctgata
A0A8C1BHE3_BOK-02      --------------------------------------------------
A0A8C1AXE5_BOK-01      gaagaatcgctttcatacacgacgataaaggtggaggttgtcagctgata
A0A8C1BHE3_BOK-03      --------------------------------------------------
                                                                         

A0A8C1BHE3_BOK-01      ------------------------------------atgttgcgccgctc
A0A9J7XZH9_BOK-01      ---------------------atgcgggacatgagggtgtttgagcgctc
A0A8C1AXE5_BOK-02      ggaactgatctccctcctcacatgaagggcatggagatgttgcgccgctc
A0A8C1BHE3_BOK-02      ------------------------------atggagatgttgcgccgctc
A0A8C1AXE5_BOK-01      ggaactgatctccctcctcacatgaagggcatggagatgttgcgccgctc
A0A8C1BHE3_BOK-03      ---------------------atgaagggcatggagatgttgcgccgctc
                                                            ****    *****

A0A8C1BHE3_BOK-01      ctcagtgttcgcggctgaagt---catggaggtgtttgatcgctctccca
A0A9J7XZH9_BOK-01      ctcggtgatcgccgcggagatgatgatggaggtgtttgatcggactccca
A0A8C1AXE5_BOK-02      ctcagtgtttgcggctgaagt---catggaggtgtttgatcgctctccca
A0A8C1BHE3_BOK-02      ctcagtgttcgcggctgaagt---catggaggtgtttgatcgctctccca
A0A8C1AXE5_BOK-01      ctcagtgtttgcggctgaagt---catggaggtgtttgatcgctctccca
A0A8C1BHE3_BOK-03      ctcagtgttcgcggctgaagt---catggaggtgtttgatcgctctccca
                       *** *** * ** ** **  *    *****************  ******

A0A8C1BHE3_BOK-01      cggataaggagctcgtgtctcagtctaaagtcttgtgcagggattacatt
A0A9J7XZH9_BOK-01      cggaaaaagagctcgtttcccagtccaaggaactttgtagagacttcatt
A0A8C1AXE5_BOK-02      cggacaaggagctcgtgtctcagtctaaagttttgtgtagggattacatt
A0A8C1BHE3_BOK-02      cggataaggagctcgtgtctcagtctaaagtcttgtgcagggattacatt
A0A8C1AXE5_BOK-01      cggacaaggagctcgtgtctcagtctaaagttttgtgtagggattacatt
A0A8C1BHE3_BOK-03      cggataaggagctcgtgtctcagtctaaagtcttgtgcagggattacatt
                       **** ** ******** ** ***** ** *   * ** ** ** * ****

A0A8C1BHE3_BOK-01      cactccagactccatcggg-------------------------------
A0A9J7XZH9_BOK-01      cactccagaatcataagggaaggactaagttggtcaaaagtcgagtctg-
A0A8C1AXE5_BOK-02      cactccagacttcatctggctgggatcggatggtctaaaccggagcacgg
A0A8C1BHE3_BOK-02      cactccagactccatcgggctggaatcggatggtctaaaccagagcatgg
A0A8C1AXE5_BOK-01      cactccagacttcatctggctgggatcggatggtctaaaccggagcacgg
A0A8C1BHE3_BOK-03      cactccagactccatcgggctggaatcggatggtctaaaccagagcatgg
                       ********* *      **                               

A0A8C1BHE3_BOK-01      -------------------aacactggctgaggtgtcttcagttcttctg
A0A9J7XZH9_BOK-01      atctgcccgagccacacgaggctcttgtagatgtatctgtggtgctgcta
A0A8C1AXE5_BOK-02      atctggagg----------aacactggctgaggtgtcttcagttcttctg
A0A8C1BHE3_BOK-02      atccggagg----------aacactggctgaggtgtcttcagttcttctg
A0A8C1AXE5_BOK-01      atctggagg----------aacactggctgaggtgtcttcagttcttctg
A0A8C1BHE3_BOK-03      atccggagg----------aacactggctgaggtgtcttcagttcttctg
                                            * ** *  ** ** ***   ** ** ** 

A0A8C1BHE3_BOK-01      tg-----gtgatgagctggagtacctgcgacccaatgtgtaccgcaacgt
A0A9J7XZH9_BOK-01      aaactgggtgatgaactggagtgtatgcatccgtatgtgtatcgtaatat
A0A8C1AXE5_BOK-02      tggttgggtgacgagctggagtacctgcgacccaatgtgtaccgcaacgt
A0A8C1BHE3_BOK-02      tggttgggtgatgagctggagtacctgcgacccaatgtgtaccgcaacgt
A0A8C1AXE5_BOK-01      tggttgggtgacgagctggagtacctgcgacccaatgtgtaccgcaacgt
A0A8C1BHE3_BOK-03      tggttgggtgatgagctggagtacctgcgacccaatgtgtaccgcaacgt
                              **** ** *******   ***  **  ******* ** **  *

A0A8C1BHE3_BOK-01      agcaagacagctcaacatcactattgcatctgagagtatagtctctgatg
A0A9J7XZH9_BOK-01      tgcaaagcagctgaacatcagtgtagcagtggaggctgtggtgtcacatg
A0A8C1AXE5_BOK-02      agcaagacagctcaacatcacaattgcctctgagactatagtctctgatg
A0A8C1BHE3_BOK-02      agcaagacagctcaacatcactattgcatctgagagtatagtctctgatg
A0A8C1AXE5_BOK-01      agcaagacagctcaacatcacaattgcctctgagactatagtctctgatg
A0A8C1BHE3_BOK-03      agcaagacagctcaacatcactattgcatctgagagtatagtctctgatg
                        ****  ***** *******   * **    ***  * * ** **  ***

A0A8C1BHE3_BOK-01      cctttttggccgttgctgccgaaatcttctctaca---------------
A0A9J7XZH9_BOK-01      cgtttctctctgtagcaacagagatcctagtcatg---------------
A0A8C1AXE5_BOK-02      cctttttggccgtcgctgcagaaatcttctctaca---------------
A0A8C1BHE3_BOK-02      cctttttggccgttgctgccgaaatcttctctacaggcaattatttcaga
A0A8C1AXE5_BOK-01      cctttttggccgtcgctgcagaaatcttctctaca---------------
A0A8C1BHE3_BOK-03      cctttttggccgttgctgccgaaatcttctctaca---------------
                       * *** *  * ** **  * ** *** *    *                 

A0A8C1BHE3_BOK-01      ------------------------ggtgtaacatgggggaagattgtatc
A0A9J7XZH9_BOK-01      ------------------------gggatcacatggggcaaggtggtggc
A0A8C1AXE5_BOK-02      ------------------------ggtgtaacatgggggaagattgtgtc
A0A8C1BHE3_BOK-02      aagtacaccttggaaaaatacccaggtgtaacatgggggaagattgtatc
A0A8C1AXE5_BOK-01      ------------------------ggtgtaacatgggggaagattgtgtc
A0A8C1BHE3_BOK-03      ------------------------ggtgtaacatgggggaagattgtatc
                                               **  * ******** *** * **  *

A0A8C1BHE3_BOK-01      tctgtatgctgtggccggagctctagccgtggactgtgttcggcatgggc
A0A9J7XZH9_BOK-01      catctatgctgtagcagctgggctggcagtggactgtgtgcatcagggcc
A0A8C1AXE5_BOK-02      tctgtatgctgtggccggagctctagctgtggactgtgttcggcacgcac
A0A8C1BHE3_BOK-02      tctgtatgctgtggccggagctctagccgtggactgtgttcggcatgggc
A0A8C1AXE5_BOK-01      tctgtatgctgtggccggagctctagctgtggactgtgttcggcacgcac
A0A8C1BHE3_BOK-03      tctgtatgctgtggccggagctctagccgtggactgtgttcggcatgggc
                         * ******** ** *  *  ** ** *********** *  ** *  *

A0A8C1BHE3_BOK-01      atccagcgatggtgcacaccattgtcgactgcatgggcgagtttgttcgc
A0A9J7XZH9_BOK-01      atccagtcatggtgcacaccatagtggacagtctgggagagtttgtgcga
A0A8C1AXE5_BOK-02      atccagcaatggtgcacaccattgtcgactgcatgggcgagtttgttcgt
A0A8C1BHE3_BOK-02      atccagcgatggtgcacaccattgtcgactgcatgggcgagtttgttcgc
A0A8C1AXE5_BOK-01      atccagcaatggtgcacaccattgtcgactgcatgggcgagtttgttcgt
A0A8C1BHE3_BOK-03      atccagcgatggtgcacaccattgtcgactgcatgggcgagtttgttcgc
                       ******  ************** ** *** *  **** ******** ** 

A0A8C1BHE3_BOK-01      aaaagccttgtgtcatggttaaagaggagaggaggctgggcggacatcac
A0A9J7XZH9_BOK-01      aggaacctggtcccatggctcaaaaagagaggaggatggggggacatttt
A0A8C1AXE5_BOK-02      aagagcctagtgtcgtggttaaagaggagaggaggctgggcggacattac
A0A8C1BHE3_BOK-02      aaaagccttgtgtcatggttaaagaggagaggaggctgggcggacatcac
A0A8C1AXE5_BOK-01      aagagcctagtgtcgtggttaaagaggagaggaggctgggcggacattac
A0A8C1BHE3_BOK-03      aaaagccttgtgtcatggttaaagaggagaggaggctgggcggacatcac
                       *  * *** **  * *** * ** * ********* **** ******   

A0A8C1BHE3_BOK-01      aaagtgtgtagtcaatacagatcccagttttcgttctcattggctggtgg
A0A9J7XZH9_BOK-01      aaaatgtgtggtgaacatggactctagagctcgtgcccactggttatcaa
A0A8C1AXE5_BOK-02      aaagtgtgtagtcaatacagatcccagttttcgttctcattggctggtgg
A0A8C1BHE3_BOK-02      aaagtgtgtagtcaatacagatcccagttttcgttctcattggctggtgg
A0A8C1AXE5_BOK-01      aaagtgtgtagtcaatacagatcccagttttcgttctcattggctggtgg
A0A8C1BHE3_BOK-03      aaagtgtgtagtcaatacagatcccagttttcgttctcattggctggtgg
                       *** ***** ** ** *  **  * **   **** * ** *** *     

A0A8C1BHE3_BOK-01      cagctgcctgtgcctgcggtcactatctcaaggctgtggtcttctacctg
A0A9J7XZH9_BOK-01      cagctgtgttcacatggaggcaattcttaaagaccatgtacatctacctg
A0A8C1AXE5_BOK-02      cagctgcctgtgcctgtggtcactacctcaaggctgtggtcttctacctg
A0A8C1BHE3_BOK-02      cagctgcctgtgcctgcggtcactatctcaaggctgtggtcttctacctg
A0A8C1AXE5_BOK-01      cagctgcctgtgcctgtggtcactacctcaaggctgtggtcttctacctg
A0A8C1BHE3_BOK-03      cagctgcctgtgcctgcggtcactatctcaaggctgtggtcttctacctg
                       ******  *   * **  * ** *   * *** *  **  * ********

A0A8C1BHE3_BOK-01      ctgagagaaaaataa
A0A9J7XZH9_BOK-01      aag------aagtag
A0A8C1AXE5_BOK-02      ctgagagaaaaataa
A0A8C1BHE3_BOK-02      ctgagagaaaaataa
A0A8C1AXE5_BOK-01      ctgagagaaaaataa
A0A8C1BHE3_BOK-03      ctgagagaaaaataa
                         *      ** ** 

© 1998-2023Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice