Dataset for CDS BCL-2-like of organism Amphilophus citrinellus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgaacacgtgtactatgaggaattgtcgaatgggctcgtataaaaatgtcatggacctttttcttccttaaaatggagt
                                                             c       c          
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                           * *  
---------------------------------------------------------tatatc-aaagagtccaaTgGta
cgtggacggaacaatgcactatggatcggggaattcctctccgcaagatgccacagt--c---t-----c----c c c-
                                                        g g-gg gcccc -agt      g
                                                        a   cc c       aa       
                                                               a                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                  **       * *        *                                        *
cccctgtacg----gtcgAAagaa--cCtGgg----tgTggtctcaacaaacgggtatgcaccgag-----gaatatgaC
-tttaaaggataac-c--  cat-tct a c-aaacga cc-a-----------a------atagaccttcagcctgc- 
a a  cg  t     -gt   c  aa    a     ct aaa-  tc c cata-g ct g gt            c-  
                a                                         a                     
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *       *                        *                *              *         *  *
gGacgccgtGgtagacgggtcg--------atacCgagtacctcgacgttcCattgggatagttaaTccgacgaggCg-C
t tttatag cagccgattctcgatgagtatcgt agaccgacacgaccct tgcccctcttcggg ggcctagtt -t 
   g gg   ac a a a         cg    g      a   a taag   c aa gac  c c         a    
                                 a                   a                          
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *                     **   *  *  *      *       **         **                 
tgG------gcaaggatactaacaGCgtcAgcAccAg-ctttCtttagagAC-ttgct-ggACtttct-a-c-ac-----
ga taccccagcgccgactg--ag  cgg tt at cg-cgc accgaca  t--a--ccc  cg--cc-a-g--gatgg
 a    a       g  cggg    a            cg     c    c g-   aa  a   -g c c  a    
                    c                   a                                       
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *  *   *                      *                           *            
--------cGaaGcacTaaaaacagtgctacgagttgtgGcggacgtattagaaaagcagcgatacgCtta---------
aaagaaagt cg act -------a--aa-a---a--c- gcagt-a--------gagtctaccggt aggtgccttcac
           c   g gc gggg-cc--g- g -ga-t  a    -gc t    c   t      c gc         a
               a c  c a      c     c  a           c                  a          
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                  *                 **   *          *   * * **         *    *   
---------cagcgggatGgtcatcacattgtccttGG---AtgaaagagtgGaggAcGtGAca-ttg---TgggcGagg
ggatctgtcgcagcaaca catca--a--c-g-aac  cgt gcggctgtgc gca t -  --t---aac aaag cac
c  ga  ca  t a       g -  -gc-c- --    cc ca    c    ca  g      c               
                           c                                                    
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
            * **                 *******                   *     ** *         * 
--g-------ccTgTTtggggacgg---cgtcaACTGGGGtcgtattgctagtctgatgGcgtttGGgGcagtggtgtGt
ta-ccaagag-- t  ccca---aaaacaactt       c-----catcgcgtattac acgcc  c ggac---aa c
   ttgtttc        --  t--    t g        -  g     a  c  c  a        a  c -ac     
                                           c                                    
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      * **    *         **                         *     * *  *      **   **  * 
cag-gcTtGAg---GgaaaaaagcAGggac------a-ga---c---agttGtgtggAgCtgGtag---AGtggATttCc
---c-g g  atgt tttcgcgcg  ----tgggac-t--gcc-gcagacg gcaac t -- cgagcc  gac  ga t
   g   c  cccc cgg c       ag        g  cat ctt     cag                ac   ag g
                cc                          a       a                          a
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   **  *                  **** *        *    * ******    **     *    *          
gcaTAccTggtgtctgaccatcaagaCTGGcTggttaacaAcgatGgATGGGAtggaTTtgtggAgtttTtt--------
aat  tt acatgaacctataaggcg    a ccagggac tagg c      gcct  ctgta acac --gggcagga
 tg      agcagc  g  g  cac      at a  t  a  a           c    c    a g cc        
  c                                                                             
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        * **                                       * *       *        *  * *    
cgt-gtggCaGA-ag--g-----------------ccccgagtcctccatgAaGaacacacTtatgggctTtgCtGgatt
--cgacac t  g--gt-gagttcgtcttcagttgttagtgccgaatagac g t---tgg c----cga ga g ----
  -a        c  cg ag gc                   a t          ggg    -t c -        tggc
            a  ac                                      c c     g            c c 
                                                                                

       890       900       910       920       930     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
        * *     *     **                *           *  
tgctggtgTcGg---gGccacaCTgac---c---------CttttgctcaggTga
------ca t tggca gaggg  cgtcttgggagcatat agacaaggctc ag
ga c  --    cct   t  c  t  tgc            a a gaa a    
            a               a                          
                                                       
© 1998-2020Legal notice