Dataset for CDS BCL-2-like of organism Astatotilapia calliptera

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                    *               *      *                 
ATGgccaactat---------------------------Atgat------gtttaAacggaaC-----------------
   tttt--g--tataattgatatgttgtgcttttttat cctgaccaaaccagg catctc tagcggtggttattccg
   aagc t- g  a gcctcgtac caccgaaaag gc  a                a  - ctca cg          
                 aa  a  a          c                           a    aa          
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------cagtgcaccttaatggaatatcttattcctcaaaatggagtcttggag--------ggaccaatgc-
tggcggtggtgtc-tc------ac------c-c-acg--c----g--ca------a-----agaggcgg----a----ga
       ac a  t-- ctt  -- tact -a-g---tg- ta -c --aa c g-  tg         a t -gggat 
                  a      g  c    a                  a      c           g  ccc   
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *              *                                                      
-tatggatcgGgaaattcgtctccgCag-aacgccac-------------------------------------------
cgtccctgta ctgtaggcaagagt caatgtaaagacgctctccttccgccgtctgtatgtgcagagagcagtctgata
  c     g   g c    cg t a  ccg a                                                
                             c                                                  
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                 *     *                                        
--------------------tggctcctctaaaGgctctAgcactgggatt-----------gtgtccaatggtaccccc
tcgctgggaggaaaatgaaaatctgttgtctgt aaaag tacactactccccaccgagcattgcctgtc----------
                       ga gag   c        t      c  tgg   g gtccc  g  gc   g  gag
                            a                                  a                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                            **  *  *                                            
aaacggccggacaacctcgcggtaacctCAacAaaCgggtat---------------------------gaagacggttc
-------------------attcgggag  gg gc ccca--aaaacaaaagctatccgggaccgggag-----------
  g cag accggg   ga    t  t    ct aa  c                             c      c  
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *         *       **       *       *  *   *      *  *           **    *   * 
g---CcgagcccccCggagtttCAttcggacAgtgaatcCtaCg-aGc---agC-tGgagagggaatcGAaactCcttAt
tttg aag-tagga ctccacg  gggaatg ---ggcg gg cat aggcgt tg cctgtaagtat  gcga tgc c
c     cc a   t  c    c   c  tg  ca  c    c   g     ca  a   a    cc      tg ga   
                a            c               c                             a    
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
t-------------------------------------------------------------------------------
ccacagttttttgggtgactttattggactttctcagcctcaacgaaaagaaaccaaagcactaaagacgatgaaaagag
g                                                                               
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                   * *       *                  * *             
---------------------------gatacgctTtCaacggaaTgattaataaattgttattGgAtgaaagagccg--
ttgttgcggacgtattagaaaagcacaatcctcgc a gggaacc ttcgcgg---caccc--- c gttcgcgcagtcc
                           cgggg a     c   g  cgac  c cc     gg    ccgt  ct     
                                               c                    a           
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                **      **     *     *  *  * **          ********  *  *  *     *
-aggatatgtcatttgTCggtgctGTggtgaAgggccTgtTtgGaGAcggcacgatcAACTGGGGtcGtaTtgTcagctT
accccctacctgagct  acgaag  aacag caagg cg cc g  tca---cgcg        ca gg ca tgctc 
     gcg agc  gc   ac  c           a              aca t t             at g  
          a         a                                                           
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * *  **    *      *        *           *  **                                  
ttTgGccTTcgggGgagtggTgtctcagcAgctgaagg---AaaAG----------------------------------
ca c ag  tact cgactc cggcgtcg ctgcgtttcca gg  aagccggggctggaccctcgtcaacagcaggaac
            c  c  a      agaa  a  ccc     cc                                    
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *  * *         * **        *     *    **  * *  **  *                  **** * 
---GgcAgGgacacctacG-TG-gcgctagTgggcgAagagATttCtGcaTAccTgctgtctgaacagcgagaCTGGaTt
tgg ag t agacaactg c  cagcagga cacac gtgc  ga g at  tt agatgaacctattaagcg    c g
         tc t   ga      aa acc   t   cac   ag   tg      agcagc  g     cac      c
                                                 c        a     c              a
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *    * ******    **     *  * *                   *                       
gtaaaaaAcgatGgATGGGAtggcTTtgtggAgtTcTttcg-gtagc----cctgaGtcg---atag--tca------gg
cagggtc tagg c      gcca  ctgta ac g ccgaacagtgagacatacg agtctgtgttccgttggtctc--
t    c  a  a        a       c    a   a     c a      gg   ca  c  c   acg  ca cta 
                                                                a               
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       * * *             * *        *  *          *       *     *               
cacacacTcAtGgcctttgctggatTtGctggtattGggGc---cag-ccT-ggccctGttgatCatatctt-----aca
--gtgca g a aaaggg-t-ctgg g gga-g-cc ct gtgtagcgag t-----g g--gg tgtcgg-ggcat---
gca  tt       g c t-g  c       t-ca   c  g c       catggtc c  c     g cc cgtcttg
                  c c          c      a    a         c a                   caga 
                                                                                

         
....:....
      *  
ctcttgTga
--acgt ag
tg-aac   
gag      
a        
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice