Dataset for CDS BAX-like of Organism Colobus angolensis palliatus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      ** * *         ****         ***   **                                      
atggacGGgTcCggggagcagCCCAg--------AGGcggGGggtgcaccggctctgagca----------------gcc
----ct  c t ---acaagc    cgtcctccc   -ca  aacc-ggaaagc---cc-tgatcatgaagacaggg---
ccca      g    -----      tgt    a   t t  ----g-------gg -- -   tc             a
                                           cgt      t  c tt                     

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *                                                                      
cctttgcttCagg-------------tcgagcagggcg-----gcggggagacgccggagctggccctggacccagtgcc
-tcccctgc tt-gtttcatccaggacg----t--ta-aatgg--c----------c---g-ttt--gcag-tac----t
t-   aa     tccagtcc  tcaca-cct -a --t     c -    cgaaga-   - ---  ---- ---  tt-
            c             -aa                     t    t    a  a     cc ag      

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tca--------ccaccaagaggct------------------catcggggacgaactggacagtaacatggagctgcaga
-t-ggatgcgt--g----------gagcgagtgtctcaagcg----a-cagga---------ac-g----ag----a--g
c-           - a c t                       g  - -----c tctcc t-- -tc  --c   -g -
                                                 t                          t  t

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*   * *   *                                 * **        * **   ** *     ***     
GgatGaTtgcCgccgtggacacagactccccccgagaggtctttTtCCgagtggcaGcTG---ACaTgttttCTGac---
 acg c gc- c-------------------------------- g  tgcccagg a  gtc  c tgccc   caacc
   c    -                                             t      c     c            
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *** *  *   ******   ** *             *  *    *          *    * *  * **   **   
-gGCAaCttCaacTGGGGCcgtGTtGtcgcccttttctaCttTgccaGcaaactggtgCtcaaGgCccTgTGtacCAagg
ta   g ac g--      -ag  g g-atggcagctcg ca catc gggg-gacat aacc a gg a  act  ga-
     t  -          a                a   gg  g         ctg  cgtg        gg     
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ** *                ****       * *     * *  *  * * *   *  * *  *        ***** 
tgCCcGaactgatcagaaccatCATGggctggaCaC---tgGaCttCctCcGgGagcGgcTgTtgGgctggatcCAAGAc
-t  a --------------gc    ctgca-g c ctgca c ca gg a a gaa ct a ga tacttca-     t
 c               c t           c    tc       g -- t           c -------      -
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          **   **  **                                           
--------------------------CAgggTGgtTG-------------------------------------------
tgcctctgggccagcagcaacaccca  acc  tc  aggggtggtggcggctgagtcgctgaagcgactgctgtccctg
    c ca                             g aacaccccct                               
                                     c                                          

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
             **                      *                     * *         **    *  
------ggacggcCTcctc--tcctact----gacgcCc------acgtggcagaccgtGaCc------atCTtggtGgc
tctcca--ttcaa  ----aa-------ttgg-ggat -tcaaatgtaccat------- g tcactgt--  -ctg --
         ga          c   c       -t          ca     cag aca c        cc   ---   
                                                      c                         

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *         * **   *  **                  *                        
tggagtactcactgcCt--------CgCTcacCatCT--gga--agaagatgggcTga----------------------
-tcg-ct-----c-t cggtagccg c  aca gg  tccagtc----cgcttcg --gtggcttcgttggctaggacgc
c--- -- c   - -           t  gtg     a   c   tc           cgcc ccaccg c cttatttg
   c          g           a                                                 cga 

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cttttttgtggtgtatttcatgctgcatcactgcattgcccggtggattgcacagaggggtggctgggtggcagccctga
tggcccctctccagcc                                                                
gc     cac     a                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
acttgggcaatggtcccatcctgaacgtgctggtggttctgggtgtggttctgttgggccagtttgtggtacgaagattg
                                                                             c c
                                                                                

       890  
....:....|..
            
------------
ttcgagtgatga
ccaa aac    
            
© 1998-2023Legal notice