Dataset for CDS MCL-1 of organism Cyprinus carpio

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                 *     *    *     *                     *    
ATGtttcc------------------tgggagtaaaGtttcaAacgaCaacggCc---tttgg--ccat------Gcatt
   accttagctttcagcagggctcc-aaattgtgg aggag cgag gggtc gttgagcttctgttcgcgcaa gcgc
    g                      c   a --- c  g    c   t ca tg  ga c    g            a
                                  ct                  a                         
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *        *     *        *                        *                            
ggAatagcagcTcttaaCgtcaacagCagc-----------------tcgaGcgggtttg------------gtcgcaag
ac cacatc-- tggtc cgggcgca gctcaaaccgcgcacggaggaatg -tt-acg-gtacgcggatgaca--ggca
   gg  g    gacgt ta t   c   a    g    g  c      c  a--a---c  g         a-ga    
                                                      c                 -c      
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *               *                  *      ***      **                    **    
cCact--------ggtaAt---------------gcCagaaccGAAagcccaGAacgggttggcag-----ggaACggtc
t gggctgaagccaccg ggaagaatataagggtaa ctggat   ccggtt  tacaacgccagctgactttg  atgg
    -a       -t c                    t  t     ta  a    gac   ta ta            a 
    a         a                      g                                          
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          * *            *     **        * *                    
-tc----------------cagggctCgGtaccatcctcgcCtgagtCGgactgcgaGgAaacagttgattac-------
aggaaggggatgaacccgattcctgg c cgggggatggct cctac  cc-acacc c cctgcag------tacacgt
                     t  a  a g     ga t g  acc   a-t-a    a g gtaga  cg a       
                                                                 c    c         
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              *      *       *  *                       **     *        ***     
--agcctcgtctgcGccgctcTggaaatgGacAcgcgcgagatt-attgacattttCTtaaaaAgcttcaCaGGActgc-
ctgagtcgcgtgca t--agg tcgtcgc tg gaaagcgaccaatagttggaaaa  atcgc cgcatcag   agcta
      gtaaa a  a   c   a  g          aa        cc   g     gg tg a  g   t   t a  
       a           a                           aa                          g    
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **      *             **          ** *        *   *                    *    ** 
cTCattctaAacgtggaaaaaaaCAggtcctatctACgAtgaagcggGttgTgg------acagtcttgtggTgaagCAc
g  cgcggg caagaagcgtctt  cacgtcgcgg  a --cgtgac aca caacaagacggacaacccca acgt  g
    agac   g  c    g     ac t  cgaa  t    c                  a  g  gt  c        
      t                                                                         
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *  *  *    * * *       ***   *** *          *  *    * *                  
gaattggCttAcaAaggtAtGaTtgcacggCTGaatCTGgAggagaaaggaGaaGatgtGaGttttgtcaagactgtggc
ccgacca gg ac caca g t gcagtat   cgg   c ctctcggccg tc ccac c ccgca---gctg-a-a--
t  c a               ca    c            c  g   a   t   c       a  t ---- - -  
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                **      *   *  ** *      * *       * *    **      *  **    **   
aacagagctcttcagcGAtggcatCAcaAacTGgGggcgcaTtGccagcctGcTgactTTt-----GggGCcatgGTatg
c-agacca-g----ag  ccagtc tag ca  a ccacgt c tgc-taa g tgag  ctagca aa  agat  gac
- ------ -    -   a    a            t       a            c                   c  
      a                                                  a                      
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    **    **                   *  * *     ** **   *  ***           *   *        
caagCAtcagAAtgatagaggacttagcaagTgtGtGagtctGGtGGgggAagAGAtctcttcctatCttcTcac-----
agca  gata  gctgctgcagagagagcgt ac a gaggc  a  cca gc   aacgccaggtc aga gtagcgtc
         t  c    a tc   g ca  c      c  t       a  ta        a                  
                                        a                                       
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                           *****   **             ** *  **    * 
--------------------------------agaccaacggcACTGGctgCT------------cAAaAacAAagcaTg
agtgtgtgggatctgttatccgatatcactccgtgatcgtacg     tgt  gacgtcactctta  c gg  gagc -
                                  c                                 g        g  
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   * *                     *                     *         *    
ggatGgctT---------cGaGGaaTTt---------ttcCatGtcccggA-tacagagggagctGtgagaaacgCattg
-c-gaaagaccacacactt t tggccgtcactgcgtgattgc aggacctacgtgat-tctctg gtcctcgtc tcca
 -t   t           a    tt            a   ca  t  at   tgt  a---  a act c        c
                                                             g                  
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *                                                   *         *             
atgGCcaTtggtagtttt--------------------GcaacattcggagCtGcaCttgCTtattTg------------
caaa tggattcgaagggatcagaccgcctgagaaaccaatgggactctca-cagt ccctcctcc cttctcttctaac
  c  ac   cgccg cc                       ttt aa  t-    g a    ag g              
          aa     a                               -     c         a              
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *                                                                       
----a-TaCgg---------------------------------------------------------------------
acagcgcc t-ccatccgtggggtctaatgaggactatggtaatgacacacacagggcctcacctgatcctccagctcac
       t c ta a  c tccc g c  c   g                                              
       g                                                                        
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgtggcagcacctgctgtggttacctgagccaggctgttaaactcagtggaatacaggaataaagaagtgatgaatctga
                                                          g atggttga c gcctga cc
                                                          t  c cc t    aa     a 
                                                                       c        

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtgtgacttgtctgaaccggaatctgtgtttttcagtgtgtttgcccttgatgaaggggatgaaccggtctgcttgcatt
ag              aaa   gaa acgcgga     acac  a a g  aa  a         tc agg  gg acgg
                                                                      a  aa   a 
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aggaggttgggacatctcgcaagagcagagtggtgaccaaagcctacaaggagccagttaaagtggtgaggcaaaaacca
      c ta c gcg                                                                
      a                                                                         
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aaacaacggaaactggctgaactgcccaggacgacagtcaaaacaaagatcaacaaatacaacccccctgaactacagga
                               g t  tg c gc                                     
                                     a                                          
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ggacatcaacaagagtgggactttggtgcgtcagtcaacaacagaacacacaaggttgacgtacctgaggctgcaggaga
              acaa  ag c                                                        
                                                                                
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ggcaggttgctccgcgtcgaaggaagggtacaagacatgagcgacctttgacccaagctgaacttttagcagaggccaag
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtcacagcacagattaaccttcgatcactggaaaactatgagcgtttggaggcagataagaaacgtcaggttcatatgaa
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcgtcagtgtgtgggatctgttatccgatatcactccgtgctcatgccactggtgtctgacgtcactcttaaagaggaaa
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
acgtggatgtagagggtttggaccaagatgcccaacagaatccaggccctcacccttcacaagctctttcccagtcagaa
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1770      1780      1790      1800      1810      1820      1830      1840
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tcaacccttactgcgcctcctagtgtcttctcttctaacacagctgctgtaaacccttccctgtcatcagggcctgccaa
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1850      1860      1870      1880      1890      1900      1910      1920
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgctcccgcacctacatcacattcagtgatgatgaatccttgcagcgtttctttccccagtccccacctcctcgaattc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1930      1940      1950      1960      1970      1980      1990      2000
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctgtccaggagatctgccctgttacccataagccagcgctctaccgagaccccatcacagacattccctacgctaatgtt
                                                     g gca a   a ga c t ga tgt g
                                                     c                          
                                                                                

      2010      2020      2030      2040      2050      2060      2070      2080
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
caagcttttaggatcatccgggaagcttataagaaagtatgtggcggcccacggcctgccctccactggcacagtgactc
 tt  a   ct   t ataca t  gc   ct   ct t t a g ttt  tt tt tttt tttt  ttttttcttt t
                                                              g                 
                                                                                

      2090      2100      2110      2120      2130      2140      2150      2160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cagccgatgctatgcacaaatgtcattgccactactgcaaataatctgcgccagaatgataatttttattaatctaggca
g c aa                         ggcaatat cgg   at atatt    c ct a actaactaaattatc
                                     g            a          c c ca     gt gctat
                                                                 g      cg     g

     
....:
     
-gTga
t--ag
ga   
ac   
     
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice