Dataset for CDS MCL-1 of organism Cyprinus carpio

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***           *    *          **   *  **                              *      *  
ATGttTct-ggGttT---aAa---gtttcgAACgaCaaCGgcgtt------------TgtCctt------GcatcGgAat
   acctctaacag tggg tggctaaaaa  aag tg  ttcagccgcatgtccagacggtacgcgcaa gcgtac ca
    g          ca c g    cg            gt a                  g       at      g
                          c               a                                     
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *  *     *        *                                     *                   
aGcaGC-TcttaaCgtcacCagCagc-------------------------------tCGAGctggatg-----------
catc ga tgcgc cgggagca gcttatggaggatttcaaaccgcgtccacggaggaac a-gt-tctggtacgcggat
  g     gagtt ta t   c   a              cgg  aa  gggc  t      t-ca--- tgg tt tc 
                                          a      a  t          a-  g            
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       * *                      *      ***      ***                **           
-agaCGgAaGCCgCg---------ggtaAtgCCaGaaccGAAaGgCctGAAcgggtTggcacgGgACGGtCtccagGggT
ggct--c c ataatctgaagaccaccgtgaa ctggat   cacgta   acaaccccaggtaaca  agggttcttcg
 -a-          aa  g c gt t c     g t      t   a      c a -- ta       g  aggt    
  -            g         a t              g              ta                a    
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                     *                                             *  *    *   
CgGtgccgtcctcgcCTgagtCGgactgcgaGGAcacagag---------------gagcccGttTgCGcCGcgCTGgaa
 cacaggagatggctgcctact actacaccaacactgattgattactacacgtctagcttgagcaca tg atag cgt
     t  c a a--  agcg   tg   a     taccca   g a             gt    a   tc      
                                                             a                  
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *                      **     *        ***      **      *             **  
atgGACACgcGggaGaTTaTtgacgtTTTCTtacaaAgcttCACaGGAcTgc-gTCattctaAacGtgggcaaaAaCAgg
cgccca aaa-ccg-c--t-gttgaaaaa  atagc cgcatcag   agctac  cgcggg caagaaaagtctt  ca
 aa      - --- -  - ac   g     gg tg a  g   t   t a      agac   g  c    g     ac
           a        ca                          g                               
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        ** *        *   *                    *    **        *  *  *    * * *    
tccTatctACgATGAagCGgGTtGTgG------acagtcTtgTggTgAAGCACgAaaTggCtTACAAAGGtATGtTggcg
cgtcgcgg  a --cgtgac aca caacaagacggacaacccca acgt  gccgtcca gg ac caca g a tcaa
 t  cgaa  t    c                  a  g  gt  c        t  c a               ca  
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ***   *** *                                                                  
CGgCTGaAtCTGGAggaga-------------------------------------------------------------
tat   cgg   c ctctcggcaggttgctccgcgtcgaaggaagggtacaagacatgagcgacctttgacccaagctga
  c            c                                                                
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      *    *     * *  **              * *      *                
---------------------AAgggGAcGAtgTGAGtTTtgTcAagtgTgTgGCaAcggaccT----------------
acttttagcagaggccaaggtc ccac aagca a cc  caatcgcacgaaaa c aaacga ttggaggcagataaga
                        a      at                      t t  gag                 
                                                                                
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         ****       *  **     ****  *   *        *   *          **              
--------gTTCAgcGAtggCAtCACaAACTGGGGgCGgATtGccAGtCT-GcTgaCtTTtGGgGCC-------------
aacgtcagc    agtgcca gc  gggtg    ac tct cttggaca cag tggggcccaa  aactggtgtctgac
             ta  aa       t        t     a            cc a     t                
                                                                                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtcactcttaaagaggaaaacgtggatgtagagggtttggaccaagatgcccaacagaatccaggccctcacccttcaca
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agctctttcccagtcagaatcaacccttactgcgcctcctagtgtcttctcttctaacacagctgctgtaaacccttccc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    *   *  *** *   *  *                    *      * *           
----------------aTgGTgTGCAcGCAtCtgAAtGAtatagggcttagcaagTGtGTGggtctGGTGGgggAagAGA
tgtcatcagggcctgcgata act ca   g aac gc gcggcaaagagagcgtatcc taaggc t tccctcgccag
                c a           c        c at   t  tcat a       caa      tta c    
                                                                                
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *   **   *   *  * *  **      *** *   * *   * **      *                       
TCTCttCCT-ATCTtcTCaCAGacCAgCgggACTGGCTGCTCAAcAACAAggcaTGGg----------------------
  c caa  ccc gga tt t ta  agacct   c ctg t cac t  aagcgc ctctaccgagaccccatcacaga
              a   c         a                    c                            
                                                                                
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      *                                     *                 * 
-------------------atgGcTT---------cGtGgaatTT---------tTCCgtGtcccggAtacaGAGtgtGt
cattccctacgctaatgtttga agaccacacacttta-ttgccctcactgcgtaattac aggatttcgtgatagca c
                   ca  t             - agta               cg  a  a   tgt    ag  
                                                           a          a         
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *            *     *    *                             *                        
tGtgagaAacGCatTGAtggCcattGgtagtttt--------------------gCta-------------------cat
g ctccccgtcgtc cccct tgga tcgcagggatcagaccgcctgagaaacca agcagccgacactactgcaaagga
  a t t     c    a a acc  ag     c                       c                   tt 
    g                      a                                                    
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                     * *                                                        
TcgGaGCtgcaCttGCtttttTgA-tcCg---------------------------------------------------
atttc--cagtagcttccacc c g-a--gccatccgtggggtctaatgaggactatggtaatgacacacacagggcctc
 ac -     c aa  a  aa a  c- c                                                   
                          t                                                     
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
acctgatcctccagctcactgtggcagcacctgctgtggttacctgagccaggctgttaaactcagtggaatacaggaat
                                                                             t a
                                                                             g  
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agagaagtgatgaatttaagggtgacttgtctgcaccggaatctgtgtttttcagtgtgtttgcccttgatgaaggggat
tagttta c gcctgc                ca aaa   gaa acgcgga     acac  a a g  g         
c cc g    ca caa                                                      a         
          a                                                                     

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
taagcggtctgcttgcaggaggattttgggacatcacgtcataccaaagtggtgaccaatgcctatggggtgttggttgc
gg ctc agg  gg ac      ggc ta c gcgt acg gggt gcca cac a   a a c caaaaa ccac  aa
a  a     a  aa         a a            aa    a        a                          
                                                                                

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atttgtgattcatacagtagcctatctgaacttttttggggtttccttgttttttttgttttgttttttgaccaaatgct
 g gc   gga a a cc aaac aag   ac ggc aaac gc aag aggacag caagacaaaga c a     a a
                          a                                                     
                                                                                

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670 
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|.
                                                                    *  
-------------------------------------------------------------------gTgA
atgcccctgtgttattggcgggcattaacatgattgtgacttttgcatattattttcttattggtata ag
 cc a aaaaacc ca caa a   c  a a  gcaac aa  a   cta    aa agtaacactg-   
                                                g         cg gatac c   
                                                          ac           
© 1998-2023Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice