Dataset for CDS BCL-2-like of organism Buteo japonicus

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

5 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


A0A8C0ASR2_MCL1-01        gggaa------------------cggactggaagtgagaactgaccaatt
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      atgga------------------aact-gctgagtt-ctattacgtttat
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      atgtc------------------cagc-agtaatcg-ggagttagtgatt
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      atgtc------------------cagc-agtaatcg-ggagttagtgatt
A0A8C0BN28_BCL2-01        atggctcatccggggagaagaggctac-gataaccg-ggagatagtgctg
                            *                             *      *          

A0A8C0ASR2_MCL1-01        ttacctggtt-ttgtgtagctcagaaatgagctggtttgggtctagcctg
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      -tacttggctcaagattatc--tgcaat-------atg---tgcttcagg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      -gactttgtttcctacaagctctcacag-------aagggatacagctgg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      -gactttgtttcctacaagctctcacag-------aagggatacagctgg
A0A8C0BN28_BCL2-01        -aagtacatccactataaactctcgcag-------aggggatacgactgg
                            *              * *      *              *    *  *

A0A8C0ASR2_MCL1-01        agtcgtcggggtggcgggactgagc-------------------------
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      aatcacatcttggacc----------------------------agccca
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      agtcagctggaggaggaggatgagaacaggactgactttgcagcagagga
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      agtcagctggaggaggaggatgagaacaggactgactttgcagcagagga
A0A8C0BN28_BCL2-01        gctgccgccgaggacagg------------gcac----------------
                            *         *                                     

A0A8C0ASR2_MCL1-01        ----------------------------------tcctggcctcagggct
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      aaccagggt---------------------------------------tg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      ggccgagatggacggcgtcctcaacgggagcccctcctggcacccgcccg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      ggccgagatggacggcgtcctcaacgggagcccctcctggcacccgcccg
A0A8C0BN28_BCL2-01        ----------------------------------ccctgcctccaggtct
                                                                            

A0A8C0ASR2_MCL1-01        cacgctgggacttgtgggggctgcatcttctcactggttgccttgtgggg
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      ctcacgtcttgcg-------------------------------------
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      ccagccacgtagtga----------------acggagccgccatgcaccg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      ccagccacgtagtga----------------acggagccgccatgcaccg
A0A8C0BN28_BCL2-01        ctctcctcctgct-------------------------------------
                          *   *                                             

A0A8C0ASR2_MCL1-01        tatttggcattgtgtgcatgcctgcttctaaac-caacat-ctcttgcag
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      -------------------------------------aaacattgcatct
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      gagcagcctcgaagtccatgaaatcgttcaaacagctgat-gtgaggcag
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      gagcagcctcgaagtccatgaaatcgttcaaacagctgat-gtgaggcag
A0A8C0BN28_BCL2-01        -------------------------------------gct-gctgctgct
                                                                            

A0A8C0ASR2_MCL1-01        gaat----------------------------------------------
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      tcgctgcaagatcaaa------------------------------ccga
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      gcgttgagagaagcaggggatg---------agtttgagttgaggtaccg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      gcgttgagagaagcaggggatg---------agtttgagttgaggtaccg
A0A8C0BN28_BCL2-01        gcggttgccgctgctgctgctgctgctgctgctgctgctgctgggacttc
                                                                            

A0A8C0ASR2_MCL1-01        ---------------------gcttcggaaactggaaatccagaaagagg
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      ggaggctctcagaccattcttggacaggattgatattacttctgtagctg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      gcgggctttcagcgacctcacttcccagctccacatcacccctggcacgg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      gcgggctttcagcgacctcacttcccagctccacatcacccctggcacgg
A0A8C0BN28_BCL2-01        ctctgatcacactgggctggtgtctccgcaccccgagccccccggctcgg
                                                     *                     *

A0A8C0ASR2_MCL1-01        aagatctgcagtcggtgtgtg-aagtggctgcccatgtgttcagtgatgg
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      -tggccaagagaattttcaatggtgtcatggaagaaaaatttgctgatgg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      -cgtatca---gagctttgagcaggtagtgaatgaactcttccgtgatgg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      -cgtatca---gagctttgagcaggtagtgaatgaactcttccgtgatgg
A0A8C0BN28_BCL2-01        -nggccaggggccgcttcgtggcggtggtggaggagctcttccgagacgg
                            *            *        **        *    **    ** **

A0A8C0ASR2_MCL1-01        agtaacaaactggggtcgagtggtgacgctcatctcgttcggtgcctttg
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      aaatactaactggggacgaattatgaccatatttacctttggaggtcttc
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      ag---tgaactggggtcgcatcgtggctttcttctccttcggaggagcct
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      ag---tgaactggggtcgcatcgtggctttcttctccttcggaggagcct
A0A8C0BN28_BCL2-01        cg---tcaactggggcaggatcgtggccttcttcgagttcggcggcgtga
                                 ********  *  *  ** *  *  *    ** ** *      

A0A8C0ASR2_MCL1-01        ttg----cgaaacacctga-aaagcataaaccaggagag--------gtg
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      tcactaagaagcttcaagagcatggagttcaactcactggagaggagaag
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      tgtgtgtggagagcgttga-caaggagatgcgggtattg--------gtg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      tgtgtgtggagagcgttga-caaggagatgcgggtattg--------gtg
A0A8C0BN28_BCL2-01        tgtgcgtggagagcgtcaa-ccgggagatgtctcccctc--------gta
                          *        *        *    * *                        

A0A8C0ASR2_MCL1-01        catcagctcgctggcagggatcatcacagatgcacttgtctcatctaagc
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      gagcaga----tttcttatttcatcacagagtacataataaacaacaaag
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      ggacgcg----ttgtatcttggatgaccacgtacttgaccgaccacctag
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      ggacgcg----ttgtatcttggatgaccacgtacttgaccgaccacctag
A0A8C0BN28_BCL2-01        gacagca----tcgccgcctggatgaccgagtacctgaaccggcacctgc
                                     *          ** **        *              

A0A8C0ASR2_MCL1-01        gcgagtggctaatgagccagggaggctgggaggg---ctttgttgacttc
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      ccgaatggatagatgcgaatggtggctgggaaaatggcttcctaacgaag
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      atccctggatccaggagaatggcggatggtccag---gccatggcctctg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      atccctggatccaggagaatggcggatgggagcg---gtttgtggacctc
A0A8C0BN28_BCL2-01        acaactggatccaggacaacggaggctgggatgc---ctttgtggagttg
                               *** *        * ** ** ***                     

A0A8C0ASR2_MCL1-01        t---------------------------ttcgagtcga------gga---
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      t---------------------------ttgaa-----------------
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      tccccagccctgtcacacacctccctcagagggagaggggctgtggctgt
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      t---------------------------acgggaacgatgctgctgc---
A0A8C0BN28_BCL2-01        t---------------------------atggcaacag-tatgaggc---
                          *                                                 

A0A8C0ASR2_MCL1-01        ------------------------------c-------------------
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      -----------------------------------------------aga
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      ttgccgtgcagtggctctattgaaatttgctcggctcttgctgttgctgg
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      ------------------------------cgaggtgaggaagggccagg
A0A8C0BN28_BCL2-01        ------------------------------ctttgttcgatttctcctgg
                                                                            

A0A8C0ASR2_MCL1-01        ------ctagaaggcagcatcagaaatgtactgatggcgtttgcaggtgt
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      agatcactactatctttctccaaaatcacagccatgtt---catagctg-
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      agatgaaggactggaggcagccgg-cttggacgagccg---ggccggagt
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      agaccttcaacaaatggctcctga-ccggggcgacggt---ggcaggagt
A0A8C0BN28_BCL2-01        atctctctga--agactatcctga-gtctggttctggt---gggagcttg
                                              *                        *    

A0A8C0ASR2_MCL1-01        ggctg--------gactaggagcaagcttggcata---------------
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      ---------------------------ttttttcctt--gctcagag---
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      gactgcattcctggccaggcctcgtgcttggcccgctctcccgaagccca
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      gcttc-------------------tgctgggatccct--gctgagcc---
A0A8C0BN28_BCL2-01        catca-------------------ctcttggcgcgta--tcttggac---
                                                     *                      

A0A8C0ASR2_MCL1-01        -----------------catga-----------------tccggtga
A0A8B9Z3D5_BCL2A1-01      -----------------------------agt-------actactga
A0A8C0AYR5_BCL2L1-02      gggaaaggccggagtttcacgatccagagtgcctgccttcgccatag
A0A8C0AYR5_BCL2L1-01      ---------------------------------------gcaagtga
A0A8C0BN28_BCL2-01        ---------------------------------------ataagtag
                                                                      *  

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice