Dataset for CDS BCL-2-like of organism Buteo japonicus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *                                           **      *          *      *  * ** 
atG-----tccgg-------------c--taatcgggagttag---TGattaatTttatttcc--TataagcTctCtCAg
gg gctca---a-ggagaagaggcta-ag---c--------gaaac  ccgggc ccgcccggtt tctgtt gg a  -
        aa -               ga   -t  a  ag         c  g a    aa        cg  g   
                                                                      a         
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    *                                                *     *                   
AagggAtacggctggggtc---------------------------ctgactttGccgcaGaggaggc-g---tggacgg
 gatt gcta-----a---agctggaggaggaggatgagaacagga-a----ga tattc g------c-aga--ag---
          at t -                              t-ata c   t       t   g gac  c tca
                                                 c                           g  
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    *  **   *      *  **                 **  *          *       
cgtcctcgac--g--c-cctCctGGcctCtgccctCctGCtacg--t-gtgaacggtGCcgCttcg--caccGgtgcagc
-a-----a--gg-ag-c-ac ag  tac cctggg ta  cg--ac-a-----taca  at cattgttgat catgtct
 -c tct-  ca cc aa    a   tg a g    ac  g g    t   ggg t     g  c gc a a caca 
      g                        a                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                 ** *  *    *      *                            
ctcggagtctatgaaatcgttc----acacggcTGaTg-TgatgCaggcgcTg-g---a--a------------------
tg--a----c------------ttgg-agtact  c tc acgt tacatt -a-aga-gc-ggggatgagtttgagttg
 -t -g ga-t cgg cta gt    g- gta     at   ac   tt    t gcc ag                   
  a       c   c                                                                 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              ** *                                                              
----------gggcTTtCagtgatc-cact---------tctcagctccacgtcacccctggcacggcg-atcaga----
aggtaccggc--at  g tccagc-t----gggctggtg--c----a----aa----------------t------ggtc
           a-   c  ag    a             ct- g a-a tg--gct  agaaata  naggc t ga c 
                                           c     c   a     c   g   a       c    
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           **        *    **    ** **       ********  *  *  ** *  *  *    ** ** 
gctttgtg-agGTggtggatgAactcTTccgtGAtGGagt---gAACTGGGGtcGcaTcgTGgCttTctTctccTTcGGa
------a-c--  aactacgc tgag  tgca  c  caatact        ca ag ta  a cc aa tgag  t  t
 g gc - gca  c     c  ga a   a          a  c              ga     a       c
                   a                       a                                    
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                   *  * *** *  *            *****   *                          
Ggc------gcgatg-tgcgTggAgAGCgTtgA---------ccaGGAGA--tGcgggtgctggttggccgc-t-g--tc
 catttgttatctaaacatt ca a   a ga gttcaactcaat     gga tatcaatacacg--aa--g-t-ta--
  tc  c c  t    a  c                      g         ac  cc     a a--  a c ccg 
                                                                              
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     * * *      * ** *        *            *** *        * ** ** ***             
ttggaTgAcCac----GtACtTgaccgaccAccta--gacgacTGGaTccaggagaAtGGcGGcTGG-------------
--att c t gaagat c  c attt---a taagagcgtccg   c agttagcc g  a  a   tccaggccatggc
c                   a   aacgg         c a a      a   c   c  t                   
                          a                                                     
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                        *        *                              
---------------------------------------gAgggctttgTggag----------------ctctatggga
ctctgtccccagccctgtcacacacctccctcagagggaa t-cggccc taccgtttgccgtgcagtgg----------
                                     a    c       a  t              aat t gctac 
                                                                      g g  aa a 
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    *                                            *    *         
a------------tt---tcGa----tgctgtttct--g--ga-ga-------------------CttcgAagac-----
-cagtatgaggcc--tgt-- gtttc-------g--ga-gt--g--agggctaggaggcagccgg ccta catgtgtct
               ctc    ccct c  agc-tc   tc  t     a c     a          g    gaaagac
                        a  a   ca       a                           a        c  
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                         *              **         **                           
ccggactgg-gtgacgg--ttt-tgGcaggagtgcttgtgCTtggatcgctCT---------tc----gc-caagtga--
------c--a-c-----cg--cc-- tt--t----cc--a  gaccg-atg  tggcgtgta--tgag--t--gcgagag
tgtata- tgc-agttata  -a a  g t tgtt--tg   c   ca-ac      acac g ctgacagtc       
 aa g     a    c           c     cg  c    a       a           c     a c         
                                                                      a         

       890       900       910       920
....:....|....:....|....:....|....:....|
                                        
----------------------------------------
gccggagtttcacgatccagagtgcctgccttcgccatag
                                        
                                        
                                        
© 1998-2023Legal notice