Dataset for CDS BOK of organism Electrophorus electricus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**        *                                                          *****  ****
ATgaattggtTgtaac-----------------------------------------gcagtggaagagATGGAatTGTT
  tctggtcg cgttttcagtgaacaaataactgtgttgttttgcttgtcgttgttca-tacaattcta     gg    
     ccc c ac ggg                 g  c cgccc  c a  g cg   ac     g              
     aa  a  a                                                                   

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * **  **   ** **** *** ** ** ** ** **** * **** *****  *** ***   ***  *  * * **
caAcCGaaCTttcACgGACAgAGAtCTaGTtTCcCAgTCCAtGaTGCTtTGTAGgtACTtCATgtgCTCtcGaaTcAtTC
tg t  ct  ccg  a    a   g  g  c  t  a    a g    g     ag   a   tca   ga gc t g  
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    *** *  * ***** **    ** * *** **  *  **      **  * ** ***** ** *     ** ***
GggaaGGAcTcaGtTGGTCaAAagtgGAaCcTGGtCTacCagCCccagatGGagCgCTtGGAGAtGTaTtaaggGTgCTT
 catt   t tg a     t  gcct  c a   a  gt tt  g---ga  ga a  c     a  c cgtct  c   
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**   ************ ** ** *******  **  * ******** ** ** **    ***** *  **  * ** **
CTtaaGTTAGGTGATGAaCTgGAtTACTTGCagCCatAcTTGTATCGaAAtGTtGCaaagCAGCTcAgaATatCtGTgGC
  ctg            g  a  a       gc  ca t        c  c  g  tcgc     g at  ca c  t  
                                                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * ****   ****    ** ** ** **  * *****  * ** **  *****                         
aaCgGAGAccaTGGTgataGAtGCaTTtCTatCtGTAGCaaCaGAgATccTCTCCttg----------------------
tt a    gtg    ttct  c  g  c  tg c     tg g  a  at     acaggtaatagagaccttctgcctc
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           **  ************** * *** *  *** *** ** ** ****   * ** ******** **  * 
-----------GGaaTCACATGGGGTAAGgTgGTGgCcaTCTtTGCaGTcGCaGGAGgccTtGCaGTGGACTGtGTgaGa
tgcctccctta  gg              a t   t tc   a   g  g  t    ctt g  g        c  tc c
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * *** * ********* * **  **** *****  *  * ** **  * **  * ******** *  ****** * **
cAgGGCcAtCCAGCCATGcTgCAcaCCATaGTGGAgaGtcTtGGgGAgcTaGTtgGgAAGAGCCTgGcaTCCTGGcTtAA
t t   a c         g t  tg    t     tt ca g  a  at c  cc c        a tg      t a  
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****************   *****  ******* **    * *   ***   *     *  * *********    *   
GAAGAGAGGAGGATGGgggGACATttCAAAGTGtGTgacaAgCttgGACaatActgcaCaaTaCCATTGGTTatcaGcag
                act     ca       c  agtc a aca   ccc gcttc gt c         gatg tga
                                                                                
                                                                                

       650       660       670       680       690       700  
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|..
  *  *  ** **   ****    ***** *  **    **** **  *** * *       
ttGtgTcaACcTGgagACACcttgTGAAGaCtaTGtatgTCTAcCTaaTGAaGtA------g
ca cc gc  g  cgt    tacc     g cg  gtct    t  gc   g g gaaatga
                                                              
                                                              
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice