Dataset for CDS BCL2A1 of organism Delphinapterus leucas

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**    * * ****                                                          *  **  *
ATgaccGaCaGCGAgtttggctatattcacatgctggcccaggactacctgaagtacgtcttgcagataccgCaaCCtgG
  ---- g g    ---------------------------------------------------------- gg  gt 
                                                                                
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *  ******  * * * * **                                *  ** ****  *          
AtCtGgtCCAAGCaaAaCaTcCaGGgtgttacaagacgttgctttctcagtccaaaaCgaAGtTGAAaaGaatttgaaac
 g a cg      gg g c g g  -------------------------------- cg  c    gc ----------
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
catgcttggacaatattgatgttgtgtccatagacaccgccagaacaatattcaaccaagtgatggaaagggaatttgaa
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                       ** * **  ***  *          * *  * ***** *  
gatggcatcgttaactggggaaggattgtgaccatatttGCaTtTGaaGGCatTctcatcaagaAaCttCtAGGAGgGcg
---------------------------------------  g c  cg   gc ---------g g gc g     c --
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *** ****                       ***  * *  * **           *** **               
aatTGCcCCAGatgtggacacttacaaggagattTCCtaCtTtgTtGCagagttcataaCCAaAAacacaggagaatgga
-gc   g    -----------------------   cg c ct g  -----------   g  ---------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   **                                                         **
taaggcagaatggaggctgGGtgtttacccatagtcaatatcaaaagtccaaaagaatctccatctttctgagcatgcAA
-------------------  ---------------------------------------------------------  
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***   ***                 ** **  ***       *  * **  ***  *        * *  *  ***  
gATGaaaTTGagacagaagagatcatcAAgGAcaTTTtccaacaAggCaAAacCTGctTtatcccacGgTacCagTTCca
a   gct   ----------------t  a  ag   ------g ac c  gt   gc g------- c ga tt   tg
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  * * **                            ******  ***                  ** ******    
GAgcAaTcACatggatatggtgaaattagcatcgcctgAGGAAAtcTCTtcacttcccaaaacatccTGgAATATTcatc
  -- g t  ----------------------------      ga   g-----------------  a      a---
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                 ****  * *                                      
agcccagtgaggtcgaggttcgggaggaggcctTGTCcaCaGg-----------ttctctgctttccagcact-------
---------------------------------    tc t -gggacttgatc------------------ctgggttt
                                          a            ca   t a g  g gtg        
                                                                                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     **                                                                         
-----ACaagtgaacctgtagagatgag----agtctgccaggttttct--------------------------cgagt
gacaa  t--------------------gcaa-----------c-----atcacagttttactggcctcatgaaa-----
        ctgc    gt t g gc g     g g  a t c - gc   c                        tt ag
                                           a  a                             c   
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tg-------------c-gga--tgaa-cttt----------cttt-t-t-ttaagagca-ac-tg---------------
--gcattttttggac-c---ct----t----acaccctggc----g-g-g---------g--g--gccagaagagtggtc
c ctggccgcaatcg t   tgg ggatccc          ga gcct accc ccc ccctcc cgttc g        
  aa        c   a         g a               ct c t a       a at                 
                                               a                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----cccagtc---aa---tggc--ga-gaatgggtga-----------------------------------------
ttctt-------tgg--tctc---ca--ga-gct-----tcttgtgtaatgagatcatctttcaaaagtaccagacggtt
    g   cc tgttgggag-ac ata c-g---ta ctct ccca ttcctt aa agc c c   c cgggc  a   
    c      g a  cagc  a     a    a                                              
                   a                                                            

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------a----t----g--g--a-ttcaccacc--a--------------------------
tttcgtccttctcacccaaacgca-cttt-cctg-ca-cc-t---------ta-gtgccaggaaaggggactacaaatgc
 a a   t g            tc gggc ttac ag a tgcct gtctgat aatt  a ctg   a a         
                              g          c         gg                           
                                         a          c                           

      1050      1060
....:....|....:....|
                    
--------------------
ctcctaaaagtacaggatag
              t c  a
                    
                    
© 1998-2021Legal notice