Dataset for CDS BCL-2-like of organism Rattus norvegicus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------------------------------------------------AT
atgtccctttttggtctctgtcaatatttttcatatatttatgtcagtctgtcatccttgcccctttcagccgcccgg--
                                                                                
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
G----------------------------gCtcagacc-------c----------------------------------
-tttggccttcggagaaacgcggtgatcgt----agg-gggagtt-ggcggcgctagcctcggcgcgggcggcggctctc
                        a c ca gtg---tctagcaa                                   
                             -        tct  cg                                   
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--a-------a-aaccgggagctggtggttgacta------------------------------------tctccacta
cg-gggtatg-t-ca-actcta-c-ctacga-g-taggcgcggcgcgaggggggaggggaggccgctctgtcg-ttcgcg
  gtctgcacgcgt-t--cgc-cac------g-c-                               ca ac-acaggt--
   caccg     -ta a---  -ag  a                                           - ----  
   a                                                                        t   

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
taa-----------------------------------------------gCtgtcccagaagggatacggcTgg-----
cgtgggtggtcgcccggccgcctccggtgggcgccgaggacccctgcgtcc--c------cga--c-ctatg-tttgaag
--c                                  ac     gaa c a c-cga g ---at-c---a- -- c   
  -                                               -   a g        tgg  c   c     
                                                        t             -         

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------gatgctggaga-------------------g--gaaaccgaacCccagagggagg-------
tcgcccagtcagtttagc----tc-a---gaacaggactgaagcccca-aa----tt--gt-agtagaaactaagctgga
      g cgtcc cgct ggc--t-t  tt g t g c cgt gg c cg gct--ag-- ---------c-       
          g        taa gcc   cg                   c c g g cc  taccc  c -        
                   c                                      t                     

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------------------------------cCc--a-t-cca-c--tggca-c---tcct--ca-cc
cggctgtgagccggatgttttcagcaaacgcccggcggtgcttt--cc-g-g---t-ca-----a-ccc----gg--g-t
         c a   gc gc   a               c  g- gag c  gtgcgac  agctgttagg ctcg c -
                                               t     a    g     gagg aa  aa     
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggagagcagcc-----ccCgctgtgca--gagccactg--------------ccac--c-g-------------------
--c-gatta--gaacgtt---g-c---tg---a-----ctgccaggacgtcg----ag-g-gctgtaccatgagttgctg
tt- -----gtcg t -- t - -aatccag -agtg  c   t aggaggtagtttaaaa         cc   c    
ccg      a       a      c  aa c     c              a    gc                      
a                                                                               

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------------------c---ttg--------g-tg-gc--g-ggt-a-ccc--tg-c
gagatcatctcccgctacctgcgggagcaggcgacgggc-cct---tcgccaac-c--c--gt-a---c-t---cg--g-
                                       tagcag at  g cgca tgagcg c ccagg g tac cg
                                          a c         ag ct a c g         a     
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
a-c-gtg----agcagacccTgcggggggctggggatgagtttga-c--cgctaccggcgcgccttcgctgatctgacct
-g-a---gtcctcgtagaga-ca-acca-----c--c--c--c--a-tg---------a-a--a---ag---ga-a--aa
ccgtag acg -aa----t- --ac-a-tactt-  - g-g -tctagtaagct gat-t-aa-  t--a g--c-tt--
   g        --   t-     - -c tg  a        gc g cc          cg      ttg  c   g tg
            t                                               t      ca       c  c

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ctcagcttcAcatga---ccccaggcacaGccaagcaaagctttgcccaggtggtggatgaactctTccggGatggggtc
gc-----gg-tg-a-aat-g-tctag--t-tatgt--gc----caaaaca--aacca-g---g-t--taaa-gg--ccca
--a c a-- -c -g  aa-aag-tttac -gc--gg--ta  -----g-agtt---cca t-a-  -g-- --ac-a-g
tg  a  a   - t      g-- --g -  t- aat tct   t t -   --g   -c    a   -    a   - -
                               -                          a                     

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                 **                  * *        *                  *  **        
---aACTGGgGtcggaTTGTGgCctTctTtgccTTtGGtGg------gGtcctgtgcgtggagAGcgTcaACaaggagat
att--------ca-ccc  cta-ta-a--ctagcaca g cgtttgtt caa-cccttgaa-a--tt ag  tgaaga--
tcct     a g-at-       a- -a - tt     c acc   c   --aa a--ct-g-  -a  c  cc c c g
  a        ag -        -c t                               --                    
           -                                                                    

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                               *                                                
gtagcccttggtg-----------ggccacaTtgcacgtTggatggctacctaCctgaacgagcacctagagac------
-ccagtac-----tggatacttacaataggg ctatatg-ttg--atggag-t-a-agttcgcagttcgcgcgagaagcg
a-------g a               gt a  gc cga- ---ca--c--aa- -c---gact---a---ctc-      
 gt                       ag       g -   a    a- g-        ---a t -  a-a-       
                                     c         a  t          t-   g    -        

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *** *           * *******                                                   
---cTGGaTccAggagaacGGaGGCTGGGatg------------------------cctttgtggatctat---------
ggat   c agtcagtcgta c       taagaaccacgccccttgtgtgtccgc-----acatcatcccacgggaact
   a     t   ccc  a  g       cg-                        ggc c----g----- aa aggtg
         g     a     t       --                         at   tgcc-g            a
                              c                                                 

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------ag--ccc-a-c---c--------tt-------tgatctc-----ggcctGgctgtc--t------gaa
gggcctctgtgg--gg---t-g-ttg-gggctctt--cacgtgc--gatc-aaacg-agac--tctc-tc-tctgca--g
at  actg ac  tata ggcatagc aacag gg c  accaaa ----tttttttta-- ag-aatatg       ct
     g a c     c   c  ac                           cg gcc--g   -a-- gg         -
                       g                              a a                       

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gacattGctgatccgggctatgg---tg---------------ctgggtgca-ttctttggccacaagtgA---------
a-tggc-aat----t--agcc--cac-cggggccttcgtcactg-a-cgt-cgcatcagtatatgggaca-cgtttgtga
-g--cg --c gtta  -c--at    -t tcgtggtacttta-c-a--- - -g  gact--g-t---t acc acgag
  gt-- t - cgg-   -g  c     c     c gt agg      c  t g    c-c  -t-  a- ta   a   
  ac a            at                                 a     a-          g        

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atattgatgaccctgtttttaaggaacctgtatttttcattctggctacccttgtggccccgcagtttcatagttttgtt
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330    
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....
                                                      
------------------------------------------------------
ccaatttctcggcaaagaaaaacagcctgtgtgtttacttggcttaaaacctag
                                                      
                                                      
                                                      
© 1998-2021Legal notice