Dataset for CDS BOK of organism Danio rerio

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *** *  ****    ******** *** * ** ** **  * ** ** ************ *** ******
---------ATGgAgaTGTTgcgcCGCTCCTCaGTGtTtGCgGCtGAagTcATgGAgGTGTTTGATCGCtCTCcCACGGA
atgaagggc   a cg    cgcg        c   c c  c  c  ga g  t  t            a   a      
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ** ******** * ********* * * ******* ** *  ***********  *     * *  *** *  * ****
cAAgGAGCTCGTgTcTCAGTCCAAaGtGtTGTGTAGgGAtTatATTCACTCCAGacTgcaccGgGctGGAaTcgGgTGGT
g  a        c t         g a c       a  c tc           ga cacga a aa   c ga t    
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ***   ** *  *   ***          * ***   ** *  ** ******   ** *****     **********
CgAAAccaGAaCacGggtCTG----------GaGGAaccCTgGctGAgGTGTCTtcaGTcCTGCTgtggtTGGGTGATGA
 a   gtc  g tg -ac   ccagaaccgc c   gtt  t ta  c      gtg  g     taaac          
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ** **** * *******  * ** ** ** **  * **    ***** ** ****   ** *    **   * * ** *
gCTaGAGTaCcTGCGTCCcaAcGTgTAcCGcAAcgTaGCtcgaCAGCTcAAcATCAcaaTAgCctctGAgaaTaTcGTcT
a  g    g a       at t  c  t  t  ta t  aaag     g  t    gcg  t ggtg  agc g g  t 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ***** *****  * ** **  * *** ** *  ***                                   **  * 
CtGATGCcTTTCTggCcGTcGCtgCtGAAaTCtTctCCAcag--t-t----g------------------ta-gGGtgTa
 a     a     ct g  a  aa a   g  a ag   t--aa-a-agtc-aaaaggtttggaaaaaca--aa  aa c
                                          gc c gtct t            ttctt  c       

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******** **  * *** *  * ** ** ** ****  *  ** ** *********** **    ** ***** *  **
ACATGGGGgAAgaTtGTGtCtcTgTAtGCaGTgGCTGgaGctCTaGCtGTGGACTGTGTtCGgcatGGaCATCCaGcaAT
        t  ag g   g ca c  c  t  a    cc gg  t  g           g  aatg  c     t tc  
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
************ ** *** *  **** ******** ** * *** ** * * ***** * ** *********** ****
GGTGCACACTATcGTcGACtGcaTGGGcGAGTTTGTtCGcAaAAGcCTtGcGtCATGGtTaAAgAAGAGAGGAGGcTGGG
            t  g   a tc    a        g  g g   t  c t c     c c  a           a    
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *****   *** ***** ** *  *  *** * **    **    ** *** **   ** ** *  *   * **  * 
cgGACATaacAAAgTGTGTcGTcAgtAcaGACcCcAGtttcCActctCAcTGGcTAgtaACgGCcGccTgcgCcTGcgGt
tt     ttt   a     g  a ac tg   t t  agct  tgtc  t   t  tcg  a  a tg taa a  ga g
                                                                                

       650       660       670       680     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:
 * * * * *** ** **    ********  *      ** *  
cAcTaCcTtAAGgCTgTGgtttTCTACCTGctGagagagAAaTga
g a t a a   a  a  tacg        ac ------  g ag
                                             
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice