Dataset for CDS BCL-2-like of organism Aquila chrysaetos chrysaetos

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                  ** *     *    *    *        **                
-------------------------------agcGGaAggtcgTga--TcgacTtcatcctcTA----ctgtggcggcgg
atgtctcatccggggagaagaggctgcggta-tt  g ctcac ccgt ttgt atgattat  taag--ccc--a-a--
   g                    aa aa   c     ac g       ga g       c   c  a  ---a - -a 
                                a      a                                        
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          ** *                               **       *                    *    
gggtccgg--CTgGggtcc----cgccggggggggggg--g----CAccgctgcCtaccg---------------Cagcc
c-aca---cc  t ccc--gcct---------------cc-gccc  ggatcat c----gtctctctcctcctc tata
- --- aa      a  g     a  t aa aca a  at agaa  a c   a  gtt                    t
                                a                       c g                     
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *   * *   *                                                    *  *          
gctGctgCtGaggTagccggggccctgattgg--c-g--ggg-c-t------cc-c-g-tcgccctGagC----acctcc
tgc act c gaa tc-----a----------ct-c-tg---g-c-gggccg--g-c-g--a---- ga tggt---c--
 ag  g  a c   gaat ct-ttgctgcc ctg t ct   a t         t t a  -tat         gt -  
              c     c     c a                                             c     
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                      * *   ***        *                        
gc-c----------------------------------CtGcccCCCgcggcgcgGccgggcgcgttgtg-a--------
--g-gctggttggctgcggcgcggccccccgcgcggcg c ---   ca----gc tta---a--c----g-gccccgag
  a c                                  a gga   a ac t      ct -t -c   a         
                                         a          a       c     a             
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                              **                
----------------------cggag---------------------------ctgcccggCAcgccgcccgggccgcc
gaggagctggacggctgcgagc-----gccgagcgcggcccggcgggggactcg----taac  tt----------ta-a
                                                      t   g  a    ggct ttc      
                                                                    a   c       
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  *   *                          *      *          **                         
gGagCcgcCcgatgg-c-------g-a-tcgctggAggtcatCagccgctaccTGcgggaggcggcgggcgaggc-g---
a gt aaa tcgga-g-tgcggca-g-c-----c- ac---- caattagt--  ---c----------------g-agc
     t     cc  t cat     a a   tc-c  -ctg      c  g t  a c-     ttcaaa     a g  
            a                     a     c         c              g              
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                *   *                                           
-------g-a--ag-ttttgccggggctcc--GgcgGgcttggc------------------------------------
ccgccgt-a-ga--c---------------tg aga aacc---cggcctggcggatcgggtgatgccgtgatggagaag
        g tg  t  gactt cc taa ca        -c                                      
                 c     a                                                        
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                         *  *   
-------------------------------------t-cag-----cgagctggccttccag----atattaCttCtgt
gcgctggagacgctgcggagggtgggcgacggcgtca-g---aaaca----------------ctgcggcagg gc gta
                                      t         c ca ct tgg      c  c  c   c g
                                                  a   a   c                     
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * *                      *            **   **                **    ** **      
aaCtGggaatc------gaggaagatcTt---gcaggtggTGtatGAa------------gtgTTccgtGAtGGagt-ac
cg g ca----cagaaac----gccgt -cgatggttcca  ggg  ggtggctgcccatcac  tacc  c  caaa--
     t-tc        - a g a     tat  c   a   a a               a a   g a        t  
       g                                                                        
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ********  *  *  ** *  *  *    **    **     *              *  * *** *  *        
tAACTGGGGtcGaaTggTGaCgtTctTctcgTTtgg-GGtgcctTttttg--a-a--c-TgaAgAGCaTaaA--------
a        ca gg ca  g cc aa tgac  c--a  ccttc gggcaca-a-ca-c cg a   g tg gttcagct
g              ta     a       c  a  ga cac     g ag t                   
                                                                              
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ***** *                         *     * * *      *  * *            *        
-ccaGGAGAgGtgcatc------gagctcgttg--gCttggaTcAtCacaga-GtaCtTgactcatc---aCgtgggtgg
caat     t cctg--ttggtg-gcaggacc-tct agatt g c ga---t cg c attcggcataag caaaacca
   g       a gccac c  a    a     ca  c                   a   aaa g      a  cc ac
             a                                                                  
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *   **   *       ** ** ****   *    **                                          
cTg--GAtccAgg--aa-GGaGGcTGGG---AgggcTTtgttgactt-----------------ctttcgagttgagga-
a aat  gag t-ag--t  t  a    aaa tccg  c--g-----gtatgggaacggtgttg--------g------a
             cc  c  c                    -  gc c  c  c   aa ac    gc a a- tt a  
                                                                  aa            
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *   *             * *              *    *        *        *  **         
---cc--gAgggCatcatcagatttcTcCtga----c-----tGgcgtTtgcaggtgTggctgtgcTggGAgcatgc-t-
ggg--taa aac tgtgctctcaagg a aagatct-tgtgac atta gcttatat tttccgag aa  ta-a--t-c
     ag    t  c  a  a  g           a ccgcga t cg c  g   c  c  t        t-a a  
                                     a c         a                       g      
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110        
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:...
                                                                           *  
---------gcctac-tgatccg-------------------------------------------------aagTga
actcttggg------a---g---tttgcaggtaccgatgaggatttattgctttgggaacagaaagtggaag--- ag
        c  t gtc tg-a ag                                                t t   
                       c                                                  c   
                       a                                                      
© 1998-2021Legal notice