Dataset for CDS BOK of Organism Astyanax mexicanus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                   *****  ** * ** **    ** * ***
---------------------------------------------------ATGGAttTGtTtGAtCGctgtCCgAgTGA
atgaagggcatggaggttctgcgtcgttcctcagtgtttgcagcagaagta     ag  a g  g  agcc  c c   

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***** ** ** * ****** **  * ************* ***  ******** * * * * *  **  **  *****
tAAGGAgCTgGTtTtCCAGTCtAAggTtCTGTGCAGAGACTtCATttACTCCAGGcTgAcCcGgGccGGtcTCggCTGGT
g     a  c  c c      c  aa a             a   cc        a c a a a aa  aa  aa     

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** ***     * * * ****      * *** ***  * ** ** ** ** **    *********  * * ***
CCAAAGtTGA----tCcCtGgCTGT-----tTgCAGgCGGgtCtCTtGGgGAtGTgTCcttgGTGCTTCTAtgGtTtGGT
      c   atcgc a g c    accagc c   a   ag g  g  a  g  c  aaca         aa c a   

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ***** ** *** **** *** ** * *** * *********   ** ****  **  ***** *    ***** **
GAtGAGCTgGAgTACcTGCGtCCGtATgTgTACcGgAACGTGGCGcggCAgCTCAgtATttCGGTGtCtttgGAGAGtGT
  c     a  a   a    g   a  a c   a c         aac  a    ac  aa     g agca     c  

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** ** ** ** **  * *****  * ** **  *****   **  * ******** ********  *  * *  *
GGTGTCtGAtGCtTTtCTgtCtGTGGCggCgGAgATctTCTCCctgGGggTgACGTGGGGtAAGGTGGTgtCtcTgTttG
      g  c  c  c  cg a     aa a  a  ac     aca  aa c        g        cg ca c ac 

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *****  ** * ********* ** ******** ** ***** ** ****** ***  ***** ** *** ** ****
CcGTAGCt-GGgGgTCTGGCGGTgGAtTGTGTCCGgCAgGGTCAtCCcGCCATGgTACttACTATtGTgGACtGCcTGGG
 a     cg  a c         a  c        a  c     c  a      a   ac     a  a   a  a    

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***** ***** ************ ***** * *****  ***********   ** **  * ** ** **    * * 
gGAGTTtGTCCGgAAGAGCCTGGTGtCCTGGtTgAAGAGgcGAGGAGGCTGGggtGAtATttCcAAgTGtGTtgtgAgCg
c     c     c            c     c a     aa           aca  c  ca a  a  c  gacc a a

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **** * *  * **** ** ** *** **   ** *  *  *  *****   ****    ***** ** **    ****
tGGACcCtA-gCtTCCG-TCtCAtTGGcTGtttGCgGtgGtcTgcACCTGggtGCACtttgTGAAGgCCgTGttttTCTA
c    a c ca c    t  c  c   a  gcg  a ca ca ca     cag    gacc     a  a  gaga    

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *** ***                                                   * ****               
tCTGcTGAgg-------------------------------------------------GgGAAG---------------
c   a   aataactgtggaagcagtagctgttaatacggctccaggactggaattact a    tctcagactgctcat

       730         
....:....|....:....
                * *
----------------TgA
gatctcagagctttac a 
© 1998-2020Legal notice