Dataset for CDS MCL-1 of organism Macaca fascicularis

[Download (right click)] [Edit] [Sequences] [Repertoires]

4 sequence(s)

CLUSTAL W (1.81) multiple sequence alignment


I7G687_MCL1-01          atgtttggcctcaaaagaaacgcggtaatcggactcaacctctactgtgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      atgtttggcctcaaaagaaacgcggtaatcggactcaacctctactgtgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      atgtttggcctcaaaagaaacgcggtaatcggactcaacctctactgtgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      atgtttggcctcaaaagaaacgcggtaatcggactcaacctctactgtgg
                        **************************************************

I7G687_MCL1-01          gggggccggcttgggggccggcagcagcggcgccacccctccgggagggc
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      gggggccggcttgggggccggcagcggcggcgccaca---ccgggagggc
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      gggggccggcttgggggccggcagcggcggcgccaca---ccgggagggc
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      gggggccggcttgggggccggcagcggcggcgccaca---ccgggagggc
                        ************************* **********    **********

I7G687_MCL1-01          ggcttttggctacggagaaggaggcctcggcccggcgagagataggggga
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      ggcttttggctacggagaaggaggcctcggcccggcgagagataggggga
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      ggcttttggctacggagaaggaggcctcggcccggcgagagataggggga
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      ggctttt-------------------------------------------
                        *******                                           

I7G687_MCL1-01          ggggaggccggcacggtgattggcggaagcgccggcgcaagccccccggc
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      ggggaggccggcacggtgattggcggaagcgccggcgcaagcccccgg--
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      ggggaggccggcacggtgattggcggaagcgccggcgcaagcccccgg--
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      --------------------------------------------------
                                                                          

I7G687_MCL1-01          cgccctcacgccagacgcccggagggtcgcgcggccgccgcccattggcg
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      -gccctcacgccagacgcccggagggtcgcgcggccgccgcccattggcg
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      -gccctcacgccagacgcccggagggtcgcgcggccgccgcccattggcg
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      --------------------------------------------------
                                                                          

I7G687_MCL1-01          cggaggtccccgacgtcaccgcgagccccgcgaggctgcttttctttgcg
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      cggaggtccccgacgtcaccgcgagccccgcgagg------ttctttgcg
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      cggaggtccccgacgtcaccgcgagccccgcgagg------ttctttgcg
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      --------------------------------------------------
                                                                          

I7G687_MCL1-01          cccacccgccgcgcggcgccgcttgaggagatggaagccccggccgccga
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      cccacccgccgcgcggggccgcttgaggagatggaagccccggccgccga
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      cccacccgccgcgcggggccgcttgaggagatggaagccccggccgccga
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      --------------------------------------------------
                                                                          

I7G687_MCL1-01          cgccatcatgtcgcccgaagaggagctggacgggtacgagccggagcctc
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      cgccatcatgtcgcccgaagaggagctggacgggtacgagccggagcctc
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      cgccatcatgtcgcccgaagaggagctggacgggtacgagccggagcctc
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      --------------------------------------------------
                                                                          

I7G687_MCL1-01          tcgggaagcggccggctgtcctgcccctgctggagttggtcggggaatct
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      tcgggaagcggccggctgtcctgcccctgctggagttggtcggggaatct
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      tcgggaagcggccggctgtcctgcccctgctggagttggtcggggaatct
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      --------------------------------------------------
                                                                          

I7G687_MCL1-01          ggtaatagccccagtacggatgggtcactaccctcgacgccgccgccagc
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      ggtaatagccccagtacggatgggtcactaccctcgacgccgccgccagc
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      ggtaatagccccagtacggatgggtcactaccctcgacgccgccgccagc
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      --------------------------------------------------
                                                                          

I7G687_MCL1-01          agaggaggaggaggacgagttgtaccggcagtcgctggagattatctctc
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      agaggaggaggaggacgagttgtaccggcagtcgctggagattatctctc
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      agaggaggaggaggacgagttgtaccggcagtcgctggagattatctctc
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      --------------------------------------------------
                                                                          

I7G687_MCL1-01          ggtaccttcgggagcaggccaccggcgccaaggacacaaagccaatgggc
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      ggtaccttcgggagcaggccaccggcgccaaggacacaaagccaatgggc
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      ggtaccttcgggagcaggccaccggcgccaaggacacaaagccaatgggc
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      ----------------ggccaccggcgccaaggacacaaagccaatgggc
                                        **********************************

I7G687_MCL1-01          aggtctggggccaccagcaggaaggctctggagaccttacgacgggttgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      aggtctggggccaccagcaggaaggctctggagaccttacgacgggttgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      aggtctggggccaccagcaggaaggctctggagaccttacgacgggttgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      aggtctggggccaccagcaggaaggctctggagaccttacgacgggttgg
                        **************************************************

I7G687_MCL1-01          ggatggcgtgcagcgcaaccacgagacggccttccaaggcatgcttcgga
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      ggatggcgtgcagcgcaaccacgagacggccttccaa-------------
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      ggatggcgtgcagcgcaaccacgagacggccttccaaggcatgcttcgga
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      ggatggcgtgcagcgcaaccacgagacggccttccaaggcatgcttcgga
                        *************************************             

I7G687_MCL1-01          aactggacatcaaaaacgaagacgatgtcaaatctttgtctcgagtgatg
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      --------------------------------------------------
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      aactggacatcaaaaacgaagacgatgtcaaatctttgtctcgagtgatg
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      aactggacatcaaaaacgaagacgatgtcaaatctttgtctcgagtgatg
                                                                          

I7G687_MCL1-01          gtccatgtttttagcgacggcgtaacaaactggggcaggattgtgactct
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      --------------------------------------------------
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      gtccatgttttcagcgacggcgtaacaaactggggcaggattgtgactct
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      gtccatgttttcagcgacggcgtaacaaactggggcaggattgtgactct
                                                                          

I7G687_MCL1-01          catttcttttggtgcctttgtggcgaaacacttgaagaccataaaccaag
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      --------------------------------------------------
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      catttcttttggtgcctttgtggcgaaacacttgaagaccataaaccaag
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      catttcttttggtgcctttgtggcgaaacacttgaagaccataaaccaag
                                                                          

I7G687_MCL1-01          aaagctgcatcgaaccattagcagaaagtatcacagacgttctcgtaagg
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      --------------------------------------------------
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      aaagctgcatcgaaccattagcagaaagtatcacagacgttctcgtaagg
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      aaagctgcatcgaaccattagcagaaagtatcacagacgttctcgtaagg
                                                                          

I7G687_MCL1-01          acaaaacgggactggctagttaaacaaagaggctgggatgggtttgtgga
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      -----------------------------------ggatgggtttgtgga
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      acaaaacgggactggctagttaaacaaagaggctgggatgggtttgtgga
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      acaaaacgggactggctagttaaacaaagaggctgggatgggtttgtgga
                                                           ***************

I7G687_MCL1-01          gttcttccatgtagaggacctagaaggtggcatcagaaatgtgctgctgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      gttcttccatgtagaggacctagaaggtggcatcagaaatgtgctgctgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      gttcttccatgtagaggacctagaaggtggcatcagaaatgtgctgctgg
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      gttcttccatgtagaggacctagaaggtggcatcagaaatgtgctgctgg
                        **************************************************

I7G687_MCL1-01          cttttgcaggtgttgctggagtaggagctggtttggcatatctaataaga
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      cttttgcaggtgttgctggagtaggagctggtttggcatatctaataaga
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      cttttgcaggtgttgctggagtaggagctggtttggcatatctaataaga
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      cttttgcaggtgttgctggagtaggagctggtttggcatatctaataaga
                        **************************************************

I7G687_MCL1-01          tag-----------
A0A2K5W0Y7_MCL1-03      tagccttactgtaa
A0A2K5W0Y7_MCL1-01      tag-----------
A0A2K5W0Y7_MCL1-02      tag-----------
                        ***           

© 1998-2022Legal notice