Dataset for CDS BCL2L1 of organism Moschus moschiferus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*************** **** ** ******************************************* ************
ATGTCTCAGAGCAACtGGGAgCTgGTGGTTGACTTTCTCTCTTACAAGCTTTCCCAGAAAGGATACAtCTGGAGTCAGTT
               c    a  a                                           g            

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* ******* ************ ** ******************************  *  *************
TAGTGATgTGGAAGAgAACAGAACTGAGgCCcCAGAAGGGACAGAATCAGATATGGAAACCCtcAgtGCCATCAATGGCA
       a       a            a  a                              ca aa             

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**************** ** *********** ***** ***************************** ****** ** **
ACCCATCCTGGCACCTgGCgGATAGCCCTGCgGTGAAtGGAGCCACTGGCCACAGCAGAAGCTTGGAtGCCCGGgAAgTG
                a  a           a     g                             c      a  a  

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  ** ** * ** ************ ** ***** *  ********************* ** * **********
ATCCCtgTGgCAgCgGTgAAGCAAGCCCTGgGGgAGGCAgGtgATGAGTTTGAACTGAGGTACCgACgGgCATTCAGCGA
     ca  a  a a  a            a  c     a ca                     a  a a          

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** *************************************************** * ********* *********
CCTGACgTCCCAGCTCCACATCACCCCAGGGACAGCATATCAGAGCTTTGAACAGGTAgTgAATGAACTCtTCCGGGACG
      a                                                   a a         c         

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** **** *********************************** * *** ** ***** *****************
GGGTGAgCTGGgGTCGCATTGTGGCCTTTTTCTCCTTCGGTGGGGCAtTgTGCgTGgAAAGCgTAGACAAGGAGATGCAG
      a    a                                   c a   a  a     a                 

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
************* * ** ********************** ******************************** **** 
GTATTGGTGAGTCgGgTCgCAACTTGGATGGCCACTTACCTgAATGACCACCTAGAGCCTTGGATCCAGGAGAAtGGCGg
             a a  a                      a                                c    a

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**************************  *****  ***** * ******* ********* ********** * ******
CTGGGACACTTTTGTGGAACTCTACGggAACAAtgCAGCAgCtGAGAGCCgGAAGGGCCAgGAGCGCTTCAgCtGCTGGT
                          aa     ca     a c       a         a          a c      

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***** ** **********  **** ********** **** *** ****      **                     
tCCTGAtGGgCATGACTGTG--TGGTgTGGTTCTGCTtGGCTtGCTtTTCAgttggtAA---------------------
c     c  a          gc    a          g    c   c    acccaa  taactattccttttgttatag

       730       740
....:....|....:....|
                 *  
-----------------Tgg
tcattcaaattttatac aa
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice