Dataset for CDS BCL2L1 of organism Oncorhynchus tshawytscha

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *  *  ***      *********** *  * *** * ***** *** ** *****  * **  * *    
---atgtctTacAgtAACagg---GAACTGGTGGTgTttTtTATaAgCTATAaACTgTCcCAGAGagAtTAtcCaTtttg
att---atg gt ac   ctacct           a ac a   t c     g   a  a     ga c  ct c gcaa
  g                                       c                             t     
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **  * * ***    *  **          **         *** *      **  ***      ****  *  * *  
tCActTgGgGCTggcgGgtGCacgtggtcggACtgagggagaTGAgG-ggttgCAggTGGg---atGGGGagCggCaGtc
c  ga t t   caaa aa  taccaaatat  ------g--   a ccagga  aa   atcttg    ga aa t ga
      a            c ag              -            t           g           
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*   **                      * *  * *   *  *                       ** *  **  * * 
AcggCA----------------------GgAggAgTttgGgtA---------------------cgCCcTccTCtcCtCa
 taa  caccccaatggcacagtgaacg a cc a cct cg ctcctccaccgcgacagtctctc  t tg  cg a g
      t                c              c              a  g     g a      a        
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *      ***  * **  * *******  *** * ******** *   * ************** **  ** * ** *
ggG------GGGccTgGAggCaGTGAAAGcgGCAtTgCGGGACTCtGtggAtGAGTTTGAGCTGCGtTAtgCCcGcGCcT
ac gacaat   aa t  cc g       aa   c a        a cca c              c  ca  a a  g 
       gc                                    g                                t 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********** * ********* ******** **  ********** ** ***** ****  ******** ** ** ***
TCAGTGACCTgTcCTCCCAGCTcCACATCACgCCtgCCACAGCCTAcCAgAGCTTtGAGAgcGTGATGGAcGAgGTgTTC
          c g         a        c  gt          t  c     c    at        t  a  t   
                                                 t                              
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * ***** ** ******** ** ******** ******** ** ** ****** * ***** ** ***** ** *****
cGgGACGGtGTcAACTGGGGtCGcGTGGTGGGcCTGTTTGCtTTcGGcGGGGCCcTgTGTGTtGAgTGTGTtGAgAAGGA
a t     g  g        a  t        t        c  t  a      t c     a  a     g  c     
                       g                                                        
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **** **   * ***    * **  **** ****** *    ** ***** ***** ** *******************
tATGAgCCcccTgGTGgggcGgATcgCAGAcTGGATGaCcgtcTAcCTGGAcAACCAtATcCAGCCCTGGATCCAGAGCC
g    a  aat a   acaa c  ta    t      g taca  t     t     c  t                   
                  t                                                             
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**************** ***** *********** *  ** ** ** ** **     *   *** ********* * *  
AAGGAGGATGGGACCGtTTTGCaGAGATCTTTGGgAggGAtGCtGCtGCaGAggtccGgcgGTCtCAGGAGAGCtTtAag
                g     g           c aa  c  a  a  t  cagta aaa   c         a a ta
                      c                        c                             t
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *** * ** *  *** ***  *** *  *******  * ** **  * *** *     ***** ***          
AAgTGGtTgCTgGttGGGgTGAtgCTGgTttCAGGAGTccTgGTcGGgtCtCTCaTcgttcAGAAAcGCCtg--------
  a   c t  a cg   a   ca   c ca       aa c  a  ca a   t tacga     t   aatttgtgtg
                       t              gg                                        
                       c                                                        

       730       740       750       760       770     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
                                                    ***
----------------------------------------------------TGA
ttaccctgtataccctaggaccaactacatacattctttccaaatggacact   
                                                       
                                                       
© 1998-2023Legal notice