Dataset for CDS BCL2L1 of organism Oncorhynchus tshawytscha

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ***  *   *        *********** *  * *** * ***** *** ** *****  * **  * *     **
---ATGtcTtacAgtaacaggGAACTGGTGGTgTttTtTATaAgCTATAaACTgTCcCAGAGagAtTAtcCaTtttgtCA
att   ag att acctacca           a ac a   t c     g   a  a     ga c  ct c gcaac  
  g                 t                    c                             t        
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * * ***    *  **          ******** *   * *                    * * *  *   **   
ctTgGgGCTggcgGgtGCacgtggtcggACTGAGGGgGatgAgGcg---------gttgggggtGgGtCtgTgggGAcct
ga t t   caaa aa  taccaaatat        a ggc a gcggacaggtgaaatcaaag c g at cac  aac
   a            c ag                      t                             t    a
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**   **  * *                                               ** *       **  *     
ACcggAAcgGcAgaagcaatttggcgagt------------------------------CCcTc-----cTCtgCgg-ca
  acc  ta g cggtg--cgg-agt-tgcctgggactcctccaccgcgacagtctccc  t tgtccca  ac acaag
  tt           --  --- --- a   c  t           a  g     g        c             
  g                                                                             

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ***  * **  * *******  *** * ******** *   * ************** **  ** * ** ********
ggGGGccTgGAggCaGTGAAAGcgGCAtTgCGGGACTCtGtggAtGAGTTTGAGCTGCGtTAtgCCcGcGCcTTCAGTGA
at   aa t  cc g       aa   c a        a cca c              c  ca  a a  g        
 c                                    g                                t        
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** * ********* ******** **  ********** ** ***** ****  ******** ** ** *** * ****
CCTgTcCTCCCAGCTcCACATCACgCCtgCCACAGCCTAcCAgAGCTTtGAGAgcGTGATGGAcGAgGTgTTCcGgGACG
   c g         a        c  gt          t  c     c    at        t  a  t   a t    
                                          t                                     
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** ******** ** ******** ******** ** ** ****** * ***** ** ***** ** ***** **** *
GtGTcAACTGGGGtCGcGTGGTGGGcCTGTTTGCtTTcGGcGGGGCCcTgTGTGTtGAgTGTGTtGAgAAGGAtATGAgC
 g  g        a  t        t        c  t  a      t c     a  a     g  c     g    a 
                g                                                               
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*   * ***    * **  **** ****** *    ** ***** ***** ** **************************
CcccTgGTGgggcGgATcgCAGAcTGGATGaCcgtcTAcCTGGAcAACCAtATcCAGCCCTGGATCCAGAGCCAAGGAGG
 aat a   acaa c  ta    t      g taca  t     t     c  t                          
           t                                                                    
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********* ***** *********** *  ** ** ** ** **     *   *** ********* * *  ** *** 
ATGGGACCGtTTTGCaGAGATCTTTGGgAggGAtGCtGCtGCaGAggtccGgcgGTCtCAGGAGAGCtTtAagAAgTGGt
         g     g           c aa  c  a  a  t  cagta aaa   c         a a ta  a   c
               c                        c                             t       
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** *  *** ***  *** *  *******  * ** **  * *** *     ***** ***                 
TgCTgGttGGGgTGAtgCTGgTttCAGGAGTccTgGTcGGgtCtCTCaTcgttcAGAAAcGCCtg---------------
 t  a cg   a   ca   c ca       aa c  a  ca a   t tacga     t   aatttgtgtgttaccct
                t              gg                                               
                c                                                               

       730       740       750       760        
....:....|....:....|....:....|....:....|....:...
                                             ***
---------------------------------------------TGA
gtataccctaggaccaactacatacattctttccaaatggacact   
                                                
                                                
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice