Dataset for CDS BCL-2-like of organism Macaca mulatta

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** *            *       *   *     *     ***   *                                
ATGgCggcccc-gcttcGgccccggAcacAcgggcTctggtGGCagaCtttgtag-------------------------
   a ta----aatcgt agtttac tct ----- tc--a   tag -------gttataagctgaggcagaagggtta
     a a           aag      g gc      ac    c    ca g c                         
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * **  *  *      * *  *    **   *       *   *  *****      *   *     **        *
TgTcTGtgGtgCtggcccCgGggA---cCCagcAgctgaccCgctGcaCCAAG-----cCatgCgggcaGCtg--ga--G
 a t  ga aa gttgtg a at ggg-  gca ------t c-- gt     gccgta gcc ccagt  caccatag 
            c       a           c   ga      ag       aaa      a  ag     a     
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **   **     **          *    *    *      *   *               *      **   *   * 
aTGcgtTCgaggcCCgc----ttccGgcgcAgcttCtctggtCttgC--ggctcagcttcatGtg---aCCccaGgctCa
t  aac  tgcat  aacaggaagt --aa caac agcaac cgt ttttacactgcgacc ctgctt  atg aaa t
c       cca g    a a   a   a          a    a                       a           c
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**         *   * **  *     * *      *    **                ***  *   * ******  * 
GCa------caGcaaCgCT--TcacccAgG------TctccGAtgaacttttccaagggGGCccC---AaCTGGGGccGc
  -tcgagctg -gg a  gt ggatg a ccgtgc gatg  cagggcg---------   at att c      aa g
  g         t      aa    g                 a  c ac  tg   at                    a
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * **  *  *  *    ** *  *     **                       *    **  *      *   *    
cTtGTagCctTctTtgtcTTtGggGgtgcaCTgtg------------------ggAgatgGAacCactggtG--gGccaa
g g  gt gc gg gaca  c ca cgatt  ---tgctgagagtgtcaacaa-c tcga  ga ttctac aca agtg
a     a  a               g   ct                       a      g              
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **        * ** *             * **     *      *  * *      *             *  *    
gTGcagga---GtGGaTggtggcc-tacctGgAGa---cGcggctgGctGaCtgggtcCacagcagtgggggCtgGgtg-
t  gcccgggt g  c tcc----gcgtaa a  gttta tattat tc - gtcact gtgattactaaca ct agag
     a  aac      a  a      g               g        a     g   g ac       c  
                                                                             a  

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                     **  *      
-ctggatgagttcacagctc------------------------------------------------aCGggG------
c------actgcaga-----tattcggggagatggaggaagaagctgagaagctaaaggagctacagag  aa tagaga
 a t ca   c    g    g ga a                                                      
          a                                                                     

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                        *  *       **           
---------------------------------------------------ccatgGcgGaggagatGGcttttg-----
agcagatgaatatgagtccacctccaggcagtgctgggcctgtgttcatgt----- at gtaga-c  aggc--ttgct
                              aca c cc  a gca   g ct cgt    c  c           aca c
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                              *                                 
---------------------------------------g-agaggAgct------------------------------
tgttccatctatgttggcaatgtggactatggtgcaacg-t--gaa atcggaagctcactttcatggctgtggatcagt
cc                                    a g a                                     
                                        c                                       

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                               *
-------------------------------------------------------------------------------T
caaccgtgttaccatactctgtgacaaatttagtggcctttccgctggctttgcgtatatagagttctcagacaaagcg 
                                      a c  aaa  a                            aa 
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *                                                                       
cagtgaggAc-----------------------------------------------tg---------------------
tgacctaa tttccttggccttagatgagtccctatttagaggaaggcaaatcaagg--atcccaaaacgaaccaacaga
g  a                                                   a                        
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                * *       *                                                     
----------------CtGaccgg--Ggctttcc----------------------------------------------
ccaggcatcagcacaa a gttcaat a------tggagcccgctaccgcgcccggaccaccaactacaacagttcccgc
                     g      t   t ac                                            
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              *   *        *  **      *                      *  
-----------cagtggttttagcagcgggCtctG----gttgTctCTgcagggGcc--------------------Tat
tctcgattctatctgctc----agtagaat ctc ggat---a ga  cttcac atgggctagagcgacatcatgg tc
              aa  gac     a  c  g  aa   cc    ag   a  a                   a   
                                                                                

      1050     
....:....|....:
*           * *
Ttt---------TgA
 g-gcttgcaag a 
 ccc  aa       
 a             
© 1998-2020Legal notice