Dataset for CDS BCL2A1 of organism Equus caballus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgaccgactgtgagtttggatatattcacatgctggcccaggactacctgaagtacgtcctgcagataccacaacctgg
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atctggtccaagcaaaacatccagagtgttacaagacattgctttctcagttcaaaatgaagtagagaagaatttgaaac
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------atggaaaagcaatttgaa
catgcttggacaattttcatgttgtgtccatagatgctgccagaacaatattcaatcaagtg------------------
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                           *** *                 **  *      ***   *  **  * *  **
gatggcatcattaactggggaagaattATGaCcatatttgcatttgaagGTatTctcatcAAGaaaCttCTacCaGagCG
---------------------------   g g------------agtt  gc ------   cgg gc  g- g gc  
                                 gcggca  tg g  c                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  **                    *** **  *             *** *       ***  * * * *  *** ** 
AatTGccccagatgtggatacttacAAGgAGatTtcttactttgttgCTGaGttcataaCGAaaAaCaCaGgaGAAtGGa
 gc  --------------------   c  cg -------------   c -----gg   tg g g c ag   c  c
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** * **   * *   **          **  * ** *       ** *     ** *****      **   **  ***
TAaGgCAaaaTgGaggCT---------gGGtgAtTGcCcacagtcAGtAtcaaaAAtCCAAAaggattTCcatCTttCTG
  c c  gtc c cct  tgactcagaa  aa a  g tttgtaa  a gtttg  c     ------  tgg  gg   
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*   * *  ** *  * **  *                                                          
AgcaTgCaaGAtGaaAtTGagAcagaagagatcatcagggacattttccaacaaggcaaaacctgctttatcccacggta
 ctt t tg  a tt c  ga ----------------------------------------------------------
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      *** * *******   * *  ***** * ***  *                       
ccagttcaatagcaatcacatgGATaTgGTGAAATtagCaTcaCCTGAgGaAATttTgtcacttcccaaaacatcctgga
---------------------a   g -       --a t tt     a c   ac ac---------------------
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atattcatcagcctggtgaggaggaggttcgggaggaggccttgtcaacagggggacttgatctcatcctcatgccaggt
--------------------------------------------------------------------------------
                                                   ca                           

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cttgggtttgataagcatggcaaccggttggggaggggcaagggctactatgacacctacctgaagcgctgtctgcagca
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        ***                                                                     
ccaggaagTGAagccctacaccctggccttggctttcaaagaacaaatttgtgtccaggtcccagtggacgaaaatgaca
--------   ---------------------------------------------------------------------
  t   ga                                                                        

       890       900       910       920    
....:....|....:....|....:....|....:....|....
                                            
tgaaggtggatgaagtcctttatgaagactcttcagcatcttaa
--------------------------------------------
                                            
© 1998-2022Legal notice