Dataset for CDS BCL2A1 of organism Equus caballus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgaccgactgtgagtttggatatattcacatgctggcccaggactacctgaagtacgtcctgcagataccacaacctgg
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atctggtccaagcaaaacatccagagtgttacaagacattgctttctcagttcaaaatgaagtagagaagaatttgaaac
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------atggaaaagcaatttgaa
catgcttggacaattttcatgttgtgtccatagatgctgccagaacaatattcaatcaagtg------------------
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                           ******            **  *******************************
gatggcatcattaactggggaagaattATGACCatatttgcatttGAagGTATTCTCATCAAGAAACTTCTACCAGAGCG
---------------------------      ------------  ct                               
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
AATTGCCCCAGATGTGGATACTTACAAGGAGATTTCTTACTTTGTTGCTGAGTTCATAACGAAAAACACAGGAGAATGGA
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*********************  * ** *       ** *     ** *****      **   **  ****   * *  
TAAGGCAAAATGGAGGCTGGGtgAtTGcCcacagtcAGtAtcaaaAAtCCAAAaggattTCcatCTttCTGAgcaTgCaa
                     aa a  g tttgtaa  a gtttg  c     ------  tgg  gg    ctt t tg
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *  * **  *                                                                   
GAtGaaAtTGagAcagaagagatcatcagggacattttccaacaaggcaaaacctgctttatcccacggtaccagttcaa
  a tt c  ga -------------------------------------------------------------------
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
             *** * *******   * *  ***** * ***  *                                
tagcaatcacatgGATaTgGTGAAATtagCaTcaCCTGAgGaAATttTgtcacttcccaaaacatcctggaatattcatc
------------a   g -       --a t tt     a c   ac ac------------------------------
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
agcctggtgaggaggaggttcgggaggaggccttgtcaacagggg-----------------------------------
---------------------------------------------gacttgatctcatcctcatgccaggtcttgggttt
                                          ca                                    

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                               *
-----------------------------------------------------------------------ccaggaagT
gataagcatggcaaccggttggggaggggcaagggctactatgacacctacctgaagcgctgtctgcagca-------- 
                                                                         t   ga 

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                                                                              
GA------------------------------------------------------------------------------
  agccctacaccctggccttggctttcaaagaacaaatttgtgtccaggtcccagtggacgaaaatgacatgaaggtgg
                                                                                

       890       900       910     
....:....|....:....|....:....|....:
                                   
-----------------------------------
atgaagtcctttatgaagactcttcagcatcttaa
                                   
© 1998-2020Legal notice