Dataset for CDS BCL2L1 of organism Poecilia mexicana

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****     * ***************   ******** *  *  *** ********** ****** * * *   *   *
ATGTCct---GcAACAGAGAACTGGTGgttTTCTACATtAggTttAAAtTGTCTCAGAGgAACTATtCgAtCtctCtgcT
     acaca a               cag        a ac ac   c          a      c a g caa aca 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   * ** * *    *  ** *** ***  *   *  *****  * ******* *   *  **** *  *  *   **  
gttGtCCgAtGcggcCggGGcCAGgACCgcT---GctGGGGA--CgGCCGGGGcCgtgGggATGGcCggCtgGtcgACgt
aag c  a g acca cc  a   c   aa tgg ac     cg a       a cca ca    a ca ga caa  ag

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * * **    *  * ** * *               ****** ** *          *   *******          
ttGgGcCGgctgCtcAtGGgAgT--------------tCCAGGAtCCtC----------CcggCGGCGTC----------
cg a a  cacc ca g  a c tttaacgggacaagc      c  c gaggcggcaa aac       ggcggcaacg

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ** *  ** ***  *   ***   *** ****    ***** ** *  * **** ***   ** ** ***  * ***
---GAgGttGTgAAAttGgttCTGcggGACgCGGCcggtGAGTTtGAgCtgCtCTACtCCC-gcGCtTTcAACgcCtTTC
atg  c cg  c   gc acc   aaa   a    acag     c  a gc g    a   aaa  c  a   aa c   

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *** **** ******* ** * *** ** ************ ***  *** **** *** * ***  **  *  ***
cttGCA-GCTGgACATCACcCCgGcCACgGCgTACCAGAGCTTCgAGActGTGcTGGAtGAGtTgTTCcgGGgtGggGTC
aca   c    c       a  c a   c  c            a   ac   a    c   g a   aa  ac ac   

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******** **  * ****   * **  * ***** **    ** ** ***** ** **  ***** * *****  * **
AACTGGGGtCGggTgGTGGggcTgTTtgCgTTTGGtGGcgttCTgTGtGTGGAtTGtGTtgAGAAGgAtATGAGtgAgCT
        c  aa c    cca c  ca c     g  aacg  c  c     g  c  gc     a g     cc c  

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  ** * ****  ** *********   *** **** **** * *  * ** *** *  ******* **********
GGTctCCcGgATTGtcGAgTGGATGACCgttTACtTGGAtGAGCgGcTtgAtCCtTGGgTggAGAGCCAgGGAGGATGGG
   ag  a c    ca  a         acc   c    c    a a ca a  c   a cc       a          

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** ****** *  * * ***     **** ** ****** ** * ** * ** ***** *** ** ** ******** 
ACCGtTTCGCTgAgcTgTtCGGgggggACGCgGCtGCAGAGgGCcGgAGgTtTCgGGAGAgCTTgAAcAAcTGGCTGCTg
    c      a ca c a   ccaca    c  g      a  a a  a c  a     c   c  a  a        a

       650       660       670       680       690       700      
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:.
 * **  **  * ** ****    **  *  * * *  **   *  ****  **** **    ***
gTgGGtgTGggTgTGgTGAC---gGCttTgcTcGtCgtGT---TttTCGCtcAGAAgCG---gTGA
c c  ga  ac c  c    cgga  cc ca a c ag  cca cg    ca    a  ccta   
© 1998-2023Legal notice