Dataset for CDS BCL2A1 of organism Bos mutus grunniens

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** *             ***  **         **** * *  *                                 **
ATGaCtgacactgagtttGGCtaCGttcacgggcTGGCtGaGgaCtatctgaaatatgtgttgcagatacagcaacctGG
   g -------------   ag  g--------    c t ag ---------------------------------  
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ******  ***                                  ***  * ** ***             *******
atCCAAGCcaAGCaaaatatccagggtgttacaagatgtggcttcctCTGtcCaGGaCGAagtggaaaggactCTGAAGC
cg      gg   ----------------------------------   -- g  c   g------------       
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                      * *** *  * * ***                   ** * **               
AgtgcttggataagtttgatgtgGtGTCcGtaGaCaCTGccagaacaatattcaaccaAGtGaTGgaaaaggaatttgaa
 ---------------------- c   t cg g g   -------------------  c c  ---------------
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                             ** * *  *** ** **  
gatggcattgttaactggggcaggattgtaaccatattcgcctttgaaggtattcttaccaAGaAaCttCTGgGCaAGtg
-------------------------------------------------------------  g g gg   c  c  --
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                  **  ** *  ****           **  **               
tattgcctcagacatggacatgtgcaaggacattTCttACtTtgTGGCggagttcatcaCCgaAAatacaggagagtgga
----------------------------------  cc  c ct    -----------  ag  ---------------
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   **         * ****  * *    * ****   ***     **   **  ****     
taaagcaaaatggaggctgGGtgtttacccAtAATGaaTaT---cAaAAGTccaAAAgagtgTCcatCTttCTGAgcatg
-------------------  --------- a    gg t gtaa g    ttg   ccaaa  tgg  gg    -----
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                     ***** *                                    
ccagatgaaattgagacagaggagatcatcaaggacaTTTTCcGacaaggcaaaacctgctttatccctcggtaccagtt
------------------------------------c     t ------------------------------------
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                        *******       ***   * ***                     ** ****** 
gcagagcaatcacatggatatggtGAAGTTAgcatcgcCAGaggAaATCgcttcgctgcccagaacttccTGgAACATTc
------------------------       -------   gaa g   -------------------tg  a      a
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  ***         *****                  *** *                                    
aGcaGCCcggtgaggaTGAAGttctggaggaggccttgtCAAcAg-----------------------------------
t tc   ---------     ------------------   t -ggggacttgacctcatctttgtgccgggtctcggg
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------------------------------------ctgcagtc------
ttcgacaaacagagcaaccgtttgggacggggcaagggctactatgacgcctacctgaagcgttgt--------ccagga
                                                                  t             

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------------------tggctttcaa--------------------------tgaatgag-------------
cgtgaaaccctacaccctggcct----------agagcagatctgcctccaggtcccgg--------aatgatgtgaagg
                         t  ggt                               g                 

       890       900         
....:....|....:....|....:....
                          ***
----------------------ctccTGA
tagacgaagtgctttacgaaga----   
                        at   
© 1998-2023Legal notice