Dataset for CDS BCL-2-like of organism Bos mutus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**                * *   *      ****  ** *  *  **** * *    **   * *    ****      
ATggcgaccccagcctcgGcCtcaGa-tacaCGGGctCTgGtgGcaGACTtTgTgggcTAtaaGcTgaggCAGAaggggt
  ---------------- t cac -gctac    --  a ct tt    a c ctct  cgt t t---    tacaac
   a tga a t ag tt g               ag       ag         aaa         tcc          

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                       ****                                                    
At-----------gtt------tgTGGAg---------------------------------------------------
 cagctggagtca---tagtgacc    tgcgagccgagctgagtctccaggagggacagaatcagatatggaaaccccc
 a                          acaa a aa a aa agac    a                            

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                        **   *  *       **                *  *** **             
-----------------------cTGgccCcgG--ggatgGCcc------------agCcgCTGaCC-------------
agtgccatcaatggcaacgcatcg  tta at gcatgga  tttgctgtgaatgg-- at   t  acagcagaagctc
                               a                            a   g               

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                             *  *  * **   * **            *** **** **     * *  *
-----------------------------CgcTgcAgCAagcCaTGcgggcagctggaGATgAGTTtGAgatgcGgTtcC
ggatgccgtggaagtgatccccatggcag tg aa c  gtg t  ------------   a    c  --cct c gt 
   c aacg    ag                            c  a   ag  a  c           ac  a    

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *  *                                      * *   *  *    **    ** **     * 
ggcggaCctTctccgatctggcagctcagctgcatgtgaccccggggtCgGcccAgcAacgcTTcaccCAgGTctttgAt
catacg ac ------------------------------------cc a aat tt ----  tgaa  a  ggcga a
           ag   c   a gt c     c  ca c     a   a        ga             aa     

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *    **    *  **       ********  *  ****  ** * **   *** *  *      *        *   
gAactcTTccaaGggGGc---gtcAACTGGGGccGccTTGTggCCtTcTTtgtCTTtGgaGgcgcgtTgtgtgctgAgag
a ggaa  tggg at  gattcct        ta ga    aa  a t  ctc   c at ctattc taccatga act
              c        g                       a              g  a       a      

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *   ****           ***    *  *   *   *     *       * * ***     * * *          
tgTcgaCAAGg----------AGAtggaGccAtttGtggGacaagTgcaggctTgGaTGGtggccTaCcTggaggcgagg
cc gag    tgtattgcctc   catg gt cgg caa taggt tgttaag t -   ccaat t a cactaaccat
   a                      c           g c a c ca              g        c  a  c

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *     *****  *    *  ** *******           *   * **  *              *   * *  *
ctgGctgacTGGATccAgagcAgtGGgGGCTGGGcggagttcatgGctcTaTAcgGggacggggccctggAggaGgC--G
aca ggcct     aa cgag ac  c       aca-----gca gat g  aa aagttttaa----- tct c tg 
    aa  g         c a     a        a ct  t    a   c         aa   a caa          

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         * *** *    *     * *                         * *      * ** *    *  *   
cggcgtctgCgGGAgGgg--AggtggGcTtca------acag-----tgctgacGgG---ggcTgTGgCacttGggGccc
ata-----t t   a ttcc acaac a c--gtgagg----ctggt------t t catcat a  t tggg ta tta
   ac t   c       a      a              c       c        a a         g c    a 

       730       740       750     
....:....|....:....|....:....|....:
*                             * ***
Tg------gtaggggccttttttgctagcaAgTGA
 agtaact--------------------gt t   
        c g  ct gc c  cag c    a   
© 1998-2022Legal notice