Dataset for CDS BAX-like of Organism Cavia porcellus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                     ****               *  **        ** *  *  *   * **          
---------------------ATGG--------------aCggGTcc------GGcGagCagCctaGaGG----------
gtgagaatcaggttggtggca    ggttaggtgaaggct aa  --tctccg  a gt tc ggg g  tctccccgct
                         ca c  acc     c                              c         
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         *  *   **    *    *  **           *         * * *        *  *  *       
-------aaGggGgccCA-ccaGctctGagCAca---------TcatgaagacAgGtGtccttttgCttCcgG-------
gtctgaggt ca cag  ggtg tctg --  tgggggctgtt ttcagtcct t g cgt----- ca aa gtttcat
                            ga   c aa aa  c  c  c     c    a ca c               
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------gggccggg---ct-gggca-------ctgccca-tg--------tgt-ccgca-c----
ccaggatcgaggagggcgcct--------tcc--t-----gattcta-------t--ctgcttcc---g-----g-ctgc
       a   c    acaaa   ag a aaa  gta agc  c    g gt  gg     ag  g cc ac  cgac a
                                  c                   c             a     a     

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                              * 
-----gtgggc-gccagctg--catc--------atcggagacga--t-gac-g-----------------gggtgatTg
gtccg------t--------gg----tccctgga-----------tg-t---t-caatatggagctacagaatac--- c
cc aaccaacac  tg gc cctg    aagcc g ta g c tgccgga  c                   c   t  a
           a        aa                       aa c   a                           

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *** ***          **        *           * *  *  *            *     *    *  *  * 
tGGCcGTGgc--------CAcagactccC-----------CcCgaGggG-----------tCtttttCcgggTggCtgCt
c   t   aaattgaggc  tg---ctt agcagctgcat a at ac gacggtggtgtc ccgga ttat -- aa g
    a          a      tct              g    c    c aaac         c    c         a
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *   *  *   *           *     ***        * *      *        * * *  *   ** *  
ggaatGtttGctGattG--------cggCttcacCTGgggccgggTtGtcgcccTtttctcttTtGcCagCagcCTgGt-
aagtc gcc tg ccg tttgcgccaaa ccaga   -----cca g ------ ccatgacc g t ta taa  a gg
   c  c    a      g aa a                         g  t     g     c g  c      cc
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              **   *                                                            
--------------GCtcaAggccctgtctacct-gctg-----------------------cggc-gcatgctgga---
gtgtttgtctacca  ggc c-------------t----ggcgaggtgatcaggcttgtcgt----t----------gtt
ca ca           aa   agg   ggcgg agtg acc a  c   c    acca aa g a g ggcagcac c  
                                  a                               a             

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----tggaccg-tg--tc-tg-ag---------tgggtgg-cagc-ctgg-ctc-gcc-------tccaccccc---ct
cctcg-------g--gc--g--t--atcgggggc-------t----g----t---g---ggtactt---------gat--
aaa cga t   cct a gcgcgg  aacac a cat gt g t gcac ac cgct tc a  c  gggat  a  c  
            a      a  a                       a    a   a                     a  

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggc--gtggt-------tacaacctt-g-cgct-tc-tg-tgg--gcc-----------------ttcttcatgt--t-g
---tt-----cgcgctg---------t-t----g--g--g---cc---agtatgtgatacgatga----------tg-t-
  acgac  c       gg cgtt  g ggatc g c  caca                   ac c gactgaccgcac 
   ac                     c c       a  a                                   ca a 

       730  
....:....|..
            
---------tga
cccgtgggc---
aaaaa a a   
            
© 1998-2023Legal notice