Dataset for CDS BAX-like of Organism Bos mutus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    * *    *           * *   *      **   **   * *                             * 
----AtGggttCcggacacggccCaGgtcC----ccCCgggCAggtCtGcgacgagcctgac--------cccttttcCa
atgg c acac ------acatt t agt tgtgtg  ca-  aca c -------------gacagggg----cccg t
            g  gag a        g g gag     c        a ca  t a   a                  

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *   *        **** *  * **  **       * ****     **  ****  *                     
cCtcaG--------AGGAtCggGtAGggCGggtgg--GgGGAGgtcttCCggAGCTggGctt-----------ggagcag
t ctg tttcatcc    g aa c  cc  aaacacc a    agaca  cc    ac tcctttaggccgag-------
  ag                                                       aa agg          g  g 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ** **               **   * *                   ***** *  ** * * * *   *     ** 
gtGCcCCa--------------GGatgCcTc------------------CACCAtGggGCtG-GtGgGtgtCtggctCG-
cc  g  tactgacccagagat  tca a tgcgcccagaatcttgcag     a aa  a a c a ccg caaag  c
           c            c      c a       c cac                                  

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ****** ** **  *  ** *      * *   **** * ***   *** *   *** ***  * **    ***** 
---CATCGGgGAtGActTggACcG------TgAtgtGGAGtTgCAGgggATGcT--cGCAgCTGtgGcCA----CAGACt
cgt      a  c  aa ca  a gcgcta a cac    c c   acc   a gca   c   ca a  acag     a
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   **   ***  ***   *    * *** *     *****   **  **    ************* ** ** ** ** 
ctgCCtgtGAGttCTTtttCcgggTgGCGtCtggccTGTTT---GAggGCggttTCAACTGGGGCCGgGTtGTgGCtCTt
acc  caa   ga   cac aaaa c   g caaaa     tcc  ca  aaca             c  g  c  c  g
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *   ***** *  *   ****  **     **  **  ****    ** **   *** * *   * ** *****  *  
tTgtgCTTTGgCtgCcgcCTGGtgCT-----CCctGTgtACCA----GCgCGggtTGAtCgG---CtTCcTGGGCtgGgt
c cga     c aa aaa    cc  caagg  ac  cc    aggt  c  acc   c a gac a  a     ca ac
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ***   ***** *  ** *    ***** *                ******  * *   ****** **       
----GACttgCTTCGtGggCGgC----TGCTGgGt---------------TGGATCgcGgAgcgGGGTGGtTGggtggca
attg   ccc     a ac  a ttca     c ccgctccatcgcccgg      ca c caa      c  -------
                                                                             ag 

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gccct------------------------------ggacttggg------------------------------------
-----aaccccaccccattcccccactcctctggg---------cctttctgtgcccaccataggagtgcccccttcccc
c t                                 cc                                          

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
attttggggtcatatgtctgatcaacccctgattcacagggtgcccaatgacctgtccatgacccttgacctcctcatga
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cctctgacctcctagtgacccctgacccgatgcctcgctgccctccctggtgcctccctccaattcctctggaatccctc
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aagttctatgataatcctttaacttccccactcgtaggcccttgcccctacttgtgccctctgacccctccctgctccct
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                * ****** * **   
----------------------------------------------------------------GgACGGCCtCcTC---
catgtgctggcccaggggctgccccttggctgagtcgatgaagtgcctgctgtccctgtcccca a      c a  tcc
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      ***  **  ***** ** ******  **  *    * *  * *     *    * ***
---------------------cAGAgcGTggCCATCtTTgTGGCTGtgGTttTgttgGgCtcGtTtgtggT----AcGAA
tactttgggacacccacatgga   ca  aa     g  c      ga  gc cacc c ca c cacca ctgg a   
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***      *                                                                      
GATtgtttgA----------------------------------------------------------------------
   gcgcca ggccatcaactgccttggactttttctgcataaattatggcatttttcaggggggtggggcggatttggg
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ggccatgggagtttttcttacttttttaattattggggtggggcagggtagggaggcgtggtcttggggggtgggcacaa
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
taaacctctttcggaccacactttggagtctgagtcactgggcccgcttcctggctgtcgcaggagaccaggcttcatgc
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gctgacccatctttttctgagggtaaccagtgccctctgtgggtcagtggcgagttaaattgtggctctgccctcaagga
                                                                                

      1370      1380      1390    
....:....|....:....|....:....|....
                                  
---------------------------gtcatga
gcccacagtcctgaggggaactgaggc-------
                            g t   
© 1998-2020Legal notice