Dataset for CDS BCL2L1 of organism Sphaeramia orbicularis

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***** **    ***** ** *******  **** ****  *** ** ** ** **** *** ** **   *   *   *
ATGTCtCAc---AACAGgGAgCTGGTGGttTTCTtCATAtgCTAtAAgCTgTCgCAGAgAAAtTAtCCgttCtctCtgcT
     g  aagt     a  a       ag    a    aa   c  a  c  c    a   c  c  cac aac aca 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *   ** *  *        ********* ** *   ****                          **  ******  
tgG-gtCAtAtgA-----tggCAGGACTGAtGGtGgcgAGGCggggttg-----------------gtTGggGAACAGtg
ga acc  g ga ccccccac         a  a aaa    caacaccactgtctctaatggcttag  ac      ca

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** * *               **  *  *  ****   **                                 ** *  *
GGtAcG---------------GAgtTttActGGCAgtgGTg-------------------------------tCGtT-gC
  a a tacgcatgccaacgg  cg gg aa    caa  cctgggacccctccagcatctcctgtgcggcag  c ta 

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  * *      ** * *** * ** ** *  ** ** * ****** **  ***************  *** * *  ** 
CgtCcAgtggtgACgTgGACtCgGTgAAgGcgGCgCTtCgGGACTCtGCtgATGAGTTTGAGCTGCtgTACgCgCggGCc
 cc a cgacaa  c a   g a  a  a aa  c  c a      g  ca               gc   a c ac  a

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ** *  ***  *  ******  ******* ** * ****** ************ *** *** **************
TTtAGtGgtCTGtcCtcCCAGCTggACATCACtCCtGcCACTGCcTACCAAAGCTTTgAAAgTGTgATGGATGAGGTGTT
  c  c ag   ca aa      cc       a  a a      a            a   a   c              

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ****** *********** ** ***** ** ** ** ******** ** *  ** ***** ** ****  *******
tcgGGACGGtGTCAACTGGGGgCGtATCGTgGGgCTtTTtGCATTCGGcGGgGtgCTtTGTGTgGAgTGTGttGAGAAGG
caa      g           c  c     a  c  g  c        a  a cc  c     c  a    cg       

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ******   *****     ******  ** ********   ********** * *****       *****  *****
AgATGAGTgcgCTGGTtggtcGGATCGtcGAgTGGATGACggtGTACCTGGATgAgCACATtcggggcTGGATtgAGAGC
 c      caa     gccca      ca  c        cac          a c     caaccca     cc     

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ****** *****  **** *  ** ** ***** **    ***** ** ** *   ********  *****   * **
gcAGGAGGcTGGGAgcGCTTtGgtGAgATtTTTGGcCAgggtGCAGCtGCcGAgGgccGGAGGTCTggGGAGAgttTgAA
ca      a     ca    c cc  a  c     a  aaac     g  a  a caa        ca     cgc c  

       650       660       670       680       690       700       710      
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:.
*   **********  **  **    *  * ** ** **  ** * **    *** ****  * ***   * ** *
GcggTGGCTGCTGGtgGGggTGgtgtTttTgACtGGgGTggTGgTgGGtttgCTCgTTGCtcAgAAA---CtGTgA
 aaa          cc  aa  accc gg a  c  a  cc  a c  ggca   a    ca a   cgc a  a 
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice